English   14263 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Доклад на ФГУ: Кампанията по време на референдуми не бива да се подценява

 

Докладът на Форум гражданско участие (ФГУ), анализиращ информационната кампания на последния референдум е вече наличен. Изводите и препоръките ще бъдат използвани за следващи стъпки и конкретни предложения за промени в законодателната уредба и практиките на провеждане. 


Какво ни казва докладът? 


Въвеждане на възможност за контрол на качеството на зададените въпроси в национални референдуми още преди събиране на изискуемия брой подпис. Както и задължение Министерският съвет да включи в Информационния лист за допитването аргументи по различните позиции и преките последици от вземане на дадено решение от избирателя.  Това са само част от препоръките за промяна на законодателството, които мрежата прави на база анализ на проведените три референдума в България.


Мрежата настоява още за създаването на единен регистър на договорите по медийните пакети, както и обобщена информация по инициативни комитети, разходвани суми и използвани медийни канали. Такава мярка би направила процеса прозрачен и отворен за наблюдение от всички заинтересовани страни.


Анализът показа, че кампанията и посланията имат основно значение при мотивирането на гражданите да участват. Налице са пропуски и предизвикателства, които препятстват практикуването на пряката демокрация. Успехът зависи от комбинация от фактори, но най-вече от процеса на научаване.

Референдумът е силен инструмент на пряката демокрация, който дава възможност на гражданите да повдигат и решават въпроси, които са важни за тях и за държавата, в която живеят. Световната практика е показала, че чрез референдум са вземани ефективни решения и са решавани проблеми, свързани с демократичното развитие. Пряката демокрация, и най-вече осъзнаването, че гражданите имат право на глас по различни въпроси, оказва дисциплиниращ ефект върху властите.

Пряката демокрация обаче не е панацея за всички проблеми, натрупани в политическата система. За да се използват ефективно нейните инструменти трябва да се изгражда политическа култура и култура на участието.


Повече може да научите на сайта на ФГУ.Сходни публикации

Национална мрежа за децата - темата за правата на децата и войната беше обсъдена на LEX TALKS 2022

Национална мрежа за децата - темата за правата на децата и войната беше обсъдена на LEX TALKS 2022

Lex Talks 2022: От войната в Украйна -  до войната за правата на децатаПравото на мир е първото условие, за да могат децата да

КЛЮЧ Unplugged: сигурността на обществото

КЛЮЧ Unplugged: сигурността на обществото

В последно време светът е изпълнен с насилие и чувството за сигурност все повече ни напуска. Каква е ролята на институциите, за

Покана: (Без)Алтернативен бюджет за 2023 г. на ИПИ - 12 декември 2022

Покана: (Без)Алтернативен бюджет за 2023 г. на ИПИ - 12 декември 2022

(Без)Алтернативен бюджет за 2023 г. на ИПИ12 декември 2022 г.Launchee, ЦУМ, бул. „Мария Луиза“ № 2Онлайн във Facebook През 2004