Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
21Набиране на проектни предложения по Национална програма за младежта (2016 – 2020) за 2017 година

Набиране на проектни предложения  по Национална програма за младежта (2016 – 2020) за 2017 година

Министерство на младежта и спорта

Дирекция „Младежки политики”

 

 

Обявява

стартиране на процедура за набиране на проектни предложения

по Национална програма за младежта (2016 – 2020) за 2017 година

 

Подпрограма 2 – Национални младежки инициативи и кампании, по следните тематични области:

 

Тематична област 1. Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи – за проектни предложения с продължителност 6 (шест) месеца и максимална стойност на финансово подпомагане 8 000,00 лв. (осем хиляди лева);

Тематична област 2. Развитие и признаване на младежката работа - за проектни предложения с продължителност 6 (шест) месеца и максимална стойност на финансово подпомагане 8 000,00 лв. (осем хиляди лева);

Тематична област 4. Активизиране на младите хора в малките населени места - за проектни предложения с продължителност 6 (шест) месеца и максимална стойност на финансово подпомагане 6 000,00 лв. (шест хиляди лева);

Тематична област 5. Младежко предприемачество - за проектни предложения с продължителност 6 (шест) месеца и максимална стойност на финансово подпомагане 8 000,00 лв. (осем хиляди лева);

Тематична област 6. Европейски политики и председателство на България на Съвета на ЕС - за проектни предложения с продължителност 6 (шест) месеца и максимална стойност на финансово подпомагане 15 000,00 лв. (петнадесет хиляди лева).

 

Проектните дейности могат да се реализират в периода 01 юли 2017 г. – 31 март 2018 г., за всички тематични области, като кандидатстващата организация самостоятелно преценява в кой период ще реализира своя проект.

 

В настоящата процедура участие могат да вземат неправителствени организации, осъществяващи дейност в обществена полза и неформални младежки групи.

 

Предложенията следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта, Национална програма за младежта (2016 – 2020) и Насоките за кандидатстване за 2017 година.

 

Проектите се подават в деловодството на Министерство на младежта и спорта, в срок до 07.04.2017 година, а също така по куриер или по пощата на адрес: град София, пощенски код 1040, бул. Васил Левски № 75. Подадените по куриер или по поща проекти, трябва да бъдат доставени в ММС не по-късно от 12.04.2017 година, като важи датата на пощенското клеймо, която не трябва да е по-късна от 07.04.2017 г.!

 

Формулярите за кандидатстване, както и подробна информация, може да получите на интернет страницата на Министерство на младежта и спорта http://mpes.government.bg/, интернет страницата на Национална информационна система за младежта http://nism.bg или чрез електронна поща npm@mpes.government.bg. 

 

Източник: Министерство на младежта и спорта, 10 март 2017

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

15.01.2018
Обучение „Пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел в Агенция по вписванията” организира БЦНП Обучение „Пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел в Агенция по вписванията" организира БЦНП

Информационната кампания на Български център за нестопанско право „Пререгистрация на НПО. Какво трябва ...

15.01.2018
Анкетно проучване във връзка с подготовка на местните власти за приложението на новата правна уредба за защита на личните данни Анкетно проучване във връзка с подготовка на местните власти за приложението на новата правна уредба за защита на личните данни

Във връзка с изпълнението на проект „Подготовка на местните власти за приложението на новата правна ...

15.01.2018
Над 2000 деца се отглеждат в приемни семейства по проекта „Приеми ме 2015” в края на 2017 г. Над 2000 деца се отглеждат в приемни семейства по проекта „Приеми ме 2015" в края на 2017 г.

През миналата година са заличени над 200 приемни семейства, насилие е установено в 1 случай Стабилност ...