Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
22Проект TeamMate 360, с финансовата подкрепа на Програма Еразъм +

Агенцията за икономическо развитие Варна  е част от  партньорството  по проект TeamMate 360, който се реализира в периода 01.09.2016г. – 28.02.2019 г. с  подкрепата на  програма Еразъм + по  направление К2 Стратегически Партньорства. Водещ партньор по проекта е Exponential Training & Assessment Limited от Великобритания. Останалите партньори по проекта са Best Cybernetics от Гърция, ISME Ltd от Ирландия, Ad Hoc Gestion Cultural SL от Испания, Fondatia Centrul Educational Soros от Румъния и Consorzio Friuli Formazione / University of Udine от Италия.

 

Проектът TeamMate 360  има за цел да проучи текущото състояние и практиката за работа на екипи от разстояние и  умения и възможности на съвременните мениджъри – ръководители на такива екипи   от различни по вид предприятия, включително предприятия от публичния и частния сектор, големи и малки предприятия, както и от социални предприятия.

 

По проекта ще бъде разработен иновативен, он-лайн инструмент за оценка за сравняване на поведението и практиките на мениджъри и предприятия в цяла Европа. Партньори по проекта ще подготвят програма за нов курс за професионално обучение и обучение на обучители  по програмата  за да   дадат на  150 мениджъри необходимите знания и компетенции за управление на отдалечени екипи. Партньорите ще публикуват серия от национални доклади  за бенчмарк  и сравнителен анализ на практики  за работа в отдалечени екипи на предприятия и мениджъри от шест европейски страни.

 

Основни и специфични умения за оценка на лидерски умения

 

Като част от планираните дейности по  проект TeamMate 360 за оценка на уменията на мениджъри на екипи работещи от разстояние през м. януари-март, 2017 г.  бе разработена скала, в която са описани шест основни умения. Тези основни умения включват: Планиране на екип, Ръководство на екип, Комуникация в екип, Работа като екип, Представяне на  екип и Използване на технологии. Всяко основно умение включва  набор от четири специфични умения, което прави  общо 24 специфични умения. От своя страна всяко специфично умение се състои от набор от три поведения,  т.е. при оценката ще се наблюдават общо  72 поведения.

 

Диагностичната оценка се  основава на честотата, която  ръководителя/мениджъра  на виртуалния екип  (Р/МВТ) показва при  всяко поведение, използвайки  Ликертова скала (Likert scale - https://en.wikipedia.org/wiki/Likert_scale). Проучването за оценка ще бъде извършено от Р/МВТ и членовете на техния екип  на следващия етап от  реализиране на проекта. Полученият анализ ще включва описателен доклад за всяко основно и специфично умение, както и набор от 24 предложения за развитие.

 

Основните умения, специфичните умения и твърденията за поведение се основават на преглед на най-новите научни статии, направен от партньорите по проект TeamMate. Те  са базирани също  на  съществуващите  Националните професионални  стандарти   във Великобритания и на  Британския институт за професионалната квалификация в управлението и ръководството.

 

Ръководители и членове на екипи - работещи от разстояние, може да заявят намерение за  включване в  проекта и провеждане на  диагностична оценка  до края на м. юни, 2017г.

 

Повече информация за проекта: https://www.veda-bg.eu/projects/teammate360 

Публикувано от:

 

Сходни публикации

21.12.2017
Четири неправителствени организации от България и Румъния изградиха мрежа за електрически велосипеди в трансграничната зона Четири неправителствени организации от България и Румъния изградиха мрежа за електрически велосипеди в трансграничната зона

По проект на четири неправителствени организации от България и Румъния в трансграничната зона между ...

14.12.2017
Тринадесетият Национален иновационeн форум разглежда приноса на България в глобалните технологични вериги Тринадесетият Национален иновационeн форум разглежда приноса на България в глобалните технологични вериги

На 15 декември 2017 г. , петък, от 11 часа в София хотел Балкан, зала „Средец", ще се състои 13-ият ...

27.11.2017
Сдружение „АКРИЛ” съвместно с Иван Гриванов откриха фотоизложбата „Община Свиленград – водеща туристическа дестинация” Сдружение „АКРИЛ" съвместно с Иван Гриванов откриха фотоизложбата „Община Свиленград – водеща туристическа дестинация"

B пoнeдeлниĸ в ĸлyб „Paзгoвopи зa Cвилeнгpaд" бe oтĸpитa фoтoизлoжбa „Oбщинa Cвилeнгpaд – вoдeщa тypиcтич ...