Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24Институт Отворено общество - София търси местни партньори по Програма „Мост към бизнеса" за подпомагане на заетостта в квалифициран труд на ромски младежи

Институт Отворено общество - София търси местни партньори по Програма „Мост към бизнеса" за подпомагане на заетостта в квалифициран труд на ромски младежи

За целта Институт „Отворено общество" обявява публична покана за избор на местни партниращи организации с предмет на възлагане: 


Оказване на съдействие и логистична подкрепа за осъществяване на дейности по Програма „Мост към бизнеса", включително набиране и консултиране на кандидати за участие в програмата, дейности за популяризиране, логистично осигуряване на обучения и интервюта, наставничество на младежи, комуникация с местната общност, местни институции и местни частни компании.


Пълната документация, съдържаща информация за всички условия, изисквания, указания и образци, свързани с настоящата покана са публикувани на интернет страницата Възложителя на адрес
 
Критерият за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта”.

Срокът за получаване на офертите е 26.04.2017 г., 17:00 часа.


 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

23.10.2017
Център „Амалипе” организира три регионални директорски срещи Център „Амалипе" организира три регионални директорски срещи

В края на месец октомври и началото на месец ноември Център „Амалипе" инициира три работни срещи с ...

20.10.2017
Младежи и учители от Бургас са „заедно срещу антициганизма“ Младежи и учители от Бургас са „заедно срещу антициганизма“

Бургас е следващият град, където обучението „Заедно срещу антициганизма“ събра 50 младежи и учители. ...

19.10.2017
Старозагорски младежи преминаха обучението „Заедно срещу антициганизма“ Старозагорски младежи преминаха обучението „Заедно срещу антициганизма“

На 8, 9 и 10 октомври в Стара Загора се проведе обучението „Заедно срещу антициганизма“. Близо 20 ...