English   14238 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Студентски конкурс LIBRe Essay Contest 2017

 
Студентски конкурс LIBRe Essay Contest 2017
Повече за конкурса
За втора поредна година фондация „ЛИБРе” организира конкурс за есе в областта на правото на информационните и комуникационните технологии и свързани сфери.

LIBRe Essay Contest 2017 е отворен към български студенти в редовна или задочна форма на обучение или докторанти, или студенти, който в момента се обучават по студентска програма за обмен в чужбина. Инициатива е насочена към участници с мултидисциплинарни интереси, без ограничение на специалността, но със знания, творческо мислене и интереси в сферата на регулиране на дигиталното общество.

Фокусът е поставен върху следните тематични направления:
• Неприкосновеност на личния живот и наблюдение
• Електронна търговия и електронни финанси
• Електронно управление
• Интелектуална собственост онлайн
• Международно право в областта на информационните и комуникационните технологии
• Информационна сигурност и компютърни престъпления
• Нови медии и социално общество
• Психология на киберпространството
• Видео игри и общество

Оценителната комисия ще се състои от специалисти по право на ИКТ в т.ч. действащи адвокати, представители на централната администрация, ИТ специалисти, психолози и др. в зависимост от темите, на които отговаря изпратения труд.

Крайният срок за подаване на есета е 14.05.2017 г. (неделя), а крайният срок за оценяване на изпратените работи и обявяване на резултатите е 19.05.2017 г. (петък).

Награди
Награди са предвидени за първите три места и се осигуряват съвместно от фондация „ЛИБРе" и Института по правна информатика, част от юридическия факултет на Leibniz Universität в Хановер, Германия, както следва:
  • Награда за 1-во място: Безплатно участие в 4-седмичното международно лятно училище по ИКТ право, организирано ежегодно от Института по правна информатика в Германия. Повече информация за лятното училище може да намерите на адрес: www.itwillbefun.eu
  • Награда за 2-ро място: Платен летен стаж (01.07.2017 – 30.09.2017 г.) във Фондация „ЛИБРе" със специализация в областта на правото на информационните и комуникационните технологии и свързани сфери.
  • Награда за 3-то място: Пакет подбрана литература в областта на ИКТ правото на стойност 500 лв. – с оглед желанието за специализация на наградения.
За повече информация: http://contest2017.libreresearchgroup.org/

За Фондация „ЛИБРе”

Фондация „ЛИБРе" е българска организация с нестопанска цел, основана през 2015 г., с цел да допринесе за развитието на правото и държавните политики в дигиталното общество и проникването на новите технологии чрез управление на информацията и разработване на интерактивни решения, издателска дейност и обучение. Организацията реализира дейността си в сферите цифрово общество, дигитални права, управление на информацията, интелектуална собственост онлайн, електронно управление, електронен съд, защита на неприкосновеността на личното пространство и сигурност.
Повече информация за организацията и нейните дейности може да намерите на адрес: http://libreresearchgroup.org


Facebook: www.facebook.com/librefoundation


Сходни публикации

Пресконференция по проект „Последвай доброто!“ на сдружение „Когниция“

Пресконференция по проект „Последвай доброто!“ на сдружение „Когниция“

На 11.08.2022 г. от 11:00 часа в сградата на Висше Училище по мениджмънт (ВУМ) гр.Варна на ул. „Оборище“ №13А - конферентна

Летен лагер Враца 2022

Летен лагер Враца 2022

Спортни срещи, дискусии, нови приятели Проектът се организира с помощта на столична община  И тази година 21-ви до 24-ти юли се

Анкета – част от социално проучване

Анкета – част от социално проучване

Фондация ‚Право и Интернет‘ провежда социално проучване относно състоянието на младежката общност в България. Изследването е