Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
22НПО призоваха правителството да поеме отговорност за ратификация на Истанбулската конвенция

НПО призоваха правителството да поеме отговорност за ратификация на Истанбулската конвенция
Неправителствени организации призоваха правителството да поеме отговорност за ратификация на Истанбулската конвенция – най-късно до началото на юни. Те настояват пред настоящия кабинет и общините да сътрудничат активно за откриване на повече Кризисни центрове за лица, преживели насилие, в съответствие със стандартите на Съвета на Европа.

От 5 май 2017 г. стартира европейската кампания за живот без насилие, организирана от WAVE /Women Against Violence Europe/. Координатор на кампанията за България е Фондация „П.У.Л.С." – Перник в партньорство с фондация „Български център за джендър изследвания” - София и Хасково и със съдействието на останалите членове на Алианс за защита от насилие, основано на пола/АЗНОП/. Краят на кампанията ще се състои на 21 септември 2017 г. – Международен ден на мира.

Целта на кампанията е да се призоват правителствата да предприемат адекватни действия за живот без насилие. Насилието срещу жените е тревожно и често явление. То се случва всеки ден във всички социални общности в много ужасни аспекти и форми.

Всяка трета жена на възраст над 15 години в Европа и по света е жертва на физическо и/или сексуално насилие. Това са 62 милиона жени в Европейския съюз! Между 40% и 70% от потърпевшите (в зависимост от европейската страна) са били убити от техните настоящи или бивши партньори, докато за сравнение броят на убити мъже е 4% - 8%. Ежегодно много жени са убити от собствените си партньори и се приема, че броят на недекларираните случаи е много по-сериозен.

През 2016 г. и в България продължава тенденцията жените да бъдат убивани от своите съпрузи, бивши съпрузи или партньори. В градовете, където работят активно организациите, членове на Алианс за защита от насилие, основано на пола, средно биват убивани между 6 и 8 жени годишно, като например през 2016 г. девет жени във Варна са убити от своите настоящи или бивши партньори.

Европейската мрежа WAVE отбелязва, че в 46-те европейски държави има само около 1800 женски приюта/или т.нар. Кризисни центрове/ с общо 27 000 места. Това означава, че липсват 48 000 места за жени и техните деца! Например в Унгария и Латвия все още няма кризисни центрове за жени, жертви на насилие. В много други европейски държави кризисните центрове са закрити по икономически причини, а правителствата отказват да създадат специални съоръжения за жените, които са преживели насилие. В Европейския съюз в 28 държави има само 9 линии за помощ на пострадали, които са на разположение безплатно и денонощно.

Броят на жените, пострадали от насилие, основано на пола в България е изключително голям, а защитата, която се дава и гарантира от държавата, все още е недостатъчна. Най-бързият и ефективен начин за предоставяне на непосредствена помощ и закрила срещу убийство или друга форма на домашно насилие и насилие основано на пола е настаняването на жертвата и нейните деца в Кризисен център за лица, преживели насилие.

Броят на тези Кризисни центрове – всички, изградени от неправителствени организации, е малък и недостатъчен, за да посрещне нуждите на обществото ни. Недостатъчно и фрагментарно е и финансирането на такива центрове. Това налага спешно изграждане на още такива центрове, което обаче става по искане и с разрешение на съответната община, твърдят неправителствените организации.

За съжаление при повечето общини липсва воля за изграждане на такива центрове, а някои от тях дори се противопоставят на предоставянето на тази услуга. Необходимо е активно сътрудничество на централната власт и общините за изграждането на повече Кризисни центрове за пострадали от насилие и за подкрепа на неправителствените организации, работещи активно в подкрепа на пострадалите от домашно насилие.

Само една от всеки пет жени, пострадали от насилие, знае къде може да се обърне за помощ. В много страни липсват адекватни и специфични механизми за подкрепа, както и ефикасни и ефективни закони, свързани с ограничаване на насилието. Често полицията и съдебната власт по-скоро защитават извършителите, а не пострадалите от насилие.

През изминалата година, АЗНОП продължи кампанията си, стартирала още в периода 2012- 2013 година, за спешно, дори незабавно ратифициране на Истанбулската конвенция, която задължава държавите да въведат редица наказателно-правни и социални методи за превенция и борба с насилието, основано на пола.

Конвенцията беше подписана от България, но не и ратифицирана, поради което все още не е влязла в сила. Тази конвенция е ратифицирана вече от 22 държави в Европа. България бави ратификацията неоснователно, въпреки готовност с промени в законодателството и с това препятства достъпа на жените до инструментите за превенция и защита, които предоставя Конвенцията. Необходима е ясно изразена политическа воля за незабавна ратификация на Истанбулската конвенция. Едва след нейната ратификация е възможно пълното и отговорно синхронизиране на българското законодателство с изискванията на Конвенцията.

Затова, призоваваме новосформираното правителство да поеме отговорност за ратификация на Истанбулската конвенция– най-късно до началото на месец юни 2017 г. Настояваме пред настоящия кабинет и общините да сътрудничат активно за откриване на повече Кризисни центрове за лица, преживели насилие, в съответствие със стандартите на Съвета на Европа, заявяват неправителствените организации.

Снимка: Pixabay
Източник: Дир, 11 май 2017

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

22.11.2017
Кръгла маса „Превенция на насилието чрез образование” ще проведе БФЖ Кръгла маса „Превенция на насилието чрез образование" ще проведе БФЖ

Български фонд за жените организира кръгла маса на тема „Превенция на насилието чрез образование" на 27 ...

21.11.2017
81% от българите считат, че жената трябва да е домакиня вкъщи 81% от българите считат, че жената трябва да е домакиня вкъщи

Българите са най-склонни да си създават стереотипи на базата на пола, сочат данни на Евробарометър, ...

14.11.2017
Покана за международна конференция „Десен популизъм vs. права на жените” Покана за международна конференция „Десен популизъм vs. права на жените"

Българската платформа към Европейското женско лоби и Фондация Фридрих Еберт, Бюро България имат ...