Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
22Проект „T.E.A.M – Заедно постигаме повече"

Проект „T.E.A.M – Заедно постигаме повече"

Представители на Сдружение „Верният настойник” взеха участие в състоялият се регионален форум за планиране. На събитието присъстваха петдесет представители на заинтересовани страни - регионални и местни власти, НПО, местни общности, неформални групи, общностни центрове, ромски медиатори, експерти по етническите въпроси, училища, местни структури на национални институции - бюра по труда, дирекции социално подпомагане, РИО, управленски органи на оперативни програми, местни представителства на КЗД, Омбудсман, социални партньори, академични среди.


Целта на срещата бе, запознаване с проект „T.E.A.M – Заедно постигаме повече", обсъждане на Националната ромска платформа и интегриране на ромите; стимулиране на участието, сътрудничеството, взаимното научаване, обмен на добри практики и опит между заинтересованите страни по отношение на интегриране на ромите на местно равнище; подпомагане на диалога между местните общности и власти и съпричастността им към Националната ромска платформа; повишаване на капацитета на заинтересованите страни и осъзнатостта им за необходимостта от постоянен диалог; принос към по-висока чувствителност на местните политики към потребностите на ромите. 

Публикувано от:

 

Сходни публикации

14.11.2017
В Сливен търсят отговор на въпроса: Как да спрем антициганизма в България? В Сливен търсят отговор на въпроса: Как да спрем антициганизма в България?

„Проектът „Въвличане на младежки лидери и учители в борбата с антициганизма в България” съдържа два ...

27.10.2017
„Заедно срещу антициганизма“ събра учители и младежи от Лом „Заедно срещу антициганизма“ събра учители и младежи от Лом

Повече от 40 младежки лидери и учители от Лом преминаха обучението „Заедно срещу антициганизма“. В ...

27.10.2017
В Монтана планират кампания срещу антициганизма В Монтана планират кампания срещу антициганизма

С планиране кампания за противодействие на предразсъдъците към ромите приключи обучението „Заедно срещу ...