Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
21Над 100 участници от цялата страна дискутираха разгорещено бъдещето на отпадъците в Дома на Европа

Над 100 участници от цялата страна дискутираха разгорещено бъдещето на отпадъците в Дома на Европа

Вчера, 17 май 2017 г, залата на Дома на Европа събра над 100 представители на общините, отговорните институции, бизнеса и гражданския сектор по време на конференция „Икономика на отпадъците: предизвикателства и възможности“, организирана от екологично сдружение „За Земята“.

 

Всички страни споделяха общата визия, че отпадъците са важни ресурси и не трябва да се унищожават, а да се рециклират и да носят приходи за общините.

 

В началото на събитието Ивайло Хлебаров oт ЕС „За Земята“ представи новите цели на ЕС в управлението на отпадъците. Той акцентира, че „България трябва да е амбициозна и да не очакваме дерогации и отлагания, а да започнем да променяме начина на сметосъбиране в най-кратки срокове.“ Ася Добруджалиева от Асоциацията на еколозите в общините (АСЕКОБ) допълни, че „без разделно събиране при източника, включително и на хранителни и градински отпадъци, няма да постигнем нищо и трябва да се работи в тази посока“.

 

Тя представи проучване на АСЕКОБ сред повече от 200 общини. Голям проблем за общините, най-вече малките, е транспортирането на отпадъци към регионалните депа,  при някои разстоянията са над 100 км. Освен това на сепариращите инсталации на депата се постига изключително нисък % отделени за рециклиране отпадъци. Решението е общините да развиват разделно събиране още при домакинствата и да насърчават домашното компостиране. По-голяма част от анкетираните са готови да направят тези стъпки.

 

Относно „горещата“ тема за инсталацията за горене на отпадъци в Столична община експертите напомниха, че дори и Дания, която има свръх-капацитет в изгарянето постепенно затваря инсинераторите си и е подела кампания „Да рециклираме повече, да горим по-малко“. Според последните препоръки на Европейската комисия публичното финансиране трябва да е насочено към проекти в по-високите нива в йерархията за управление на отпадъците – предотвратяване, намаляване, рециклиране, компостиране, което не включва горене. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0034&rid=1

 

Евгения Ташева от ЕС „За Земята“ представи разработената от екипа алтернативна визия за управлението на отпадъците в София с въвеждане на индивидуализирано разделно събиране при източника. Моделът, използващ данни от Столична община и МБТ завода в Садината, изчислява, че до 2020 можем да постигнем 67% разделно събиране, ако веднага се промени сметосъбирането в столицата. Ще се открият много нови работни места и ще има над 30 млн. лева приходи годишно от рециклиране до 2020 и над 38 млн. лева до 2030. Визията включва модифициране на МБТ инсталацията, така че да не произвежда RDF и следователно няма да има нужда от инсталация за горене в ТЕЦ-София .

 

Следобедната част от програмата повиши емоциите в залата и успя да задържи публиката до последно, тъй като засегна друга много важна тема – бъдещето на такса-смет. Марко Матиело от публичната компания Contarina, управляваща отпадъците на регион Тревизо с площ 1,300 км2 и над половин милион жители, разказа как таксата за битови отпадъци може да бъде стимул за общината и за гражданите да разделят и намаляват отпадъците си.

В дискусионния панел се включиха всички страни по темата – Десислава Стойкова НСОРБ представи мнението на общините, Илияна Павлова от БСК защити позицията на бизнеса, Ася Добруджалиева – на еколозите от общините, а Евгения Ташева представи позицията на ЕС „За Земята“. Имаше и много изказвания от публиката, най-вече от представители на общините.

 

Основните изводи бяха:

  • Големият проблем за въвеждането на нова база е липсата на синхронизация между общините, организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки и бизнеса;
  • Общините имат готовност да преминат постепенно към такса-смет спрямо количество;
  • Всички страни се обединиха около тезата, че трябва да има добро разделно събиране при източника;
  • Събраната такса трябва да се инвестира само в дейности, свързани с отпадъците и тяхното намаляване и преизползване;
  • Наличието на цялостна информация в общините, прозрачността и много ясни и детайлни план-сметки ще са ключът към успеха според всички страни.

 

Темата тепърва ще се дискутира, а екологично сдружение „За Земята“ ще продължава да я следи отблизо.

 

Един от най-изявените участници в събитието беше община Свиленград, които вече са въвели разделно събиране от врата на врата и са мотивирани да продължават в тази посока. Те ще се стремят да станат първата община в България, влязла в европейската мрежа на общини с Нулеви отпадъци.

 

Презентациите може да видите тук .


Снимки: Екологично сдружение "За Земята"
Източник: Eкологично сдружение „За Земята", 18 май 2017

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

17.11.2017
75% от българите искат въвеждането на доброволен за бизнеса стандарт „Без ГМО” 75% от българите искат въвеждането на доброволен за бизнеса стандарт „Без ГМО"

Днес от „За Земята" публикуваха данни от национално представително проучване за нагласите на ...

17.11.2017
Такса смет като стимул за отговорно поведение или как ще стигнем до кръговата икономика Такса смет като стимул за отговорно поведение или как ще стигнем до кръговата икономика

Трудно, но не невъзможно. Така заместник-кметът на Свиленград Мария Костадинова отговори на въпроса ...

13.11.2017
Пътеводител „Чисти коли за чист град” посочва най-важните стъпки за ускорено развитие на електромобилността в София Пътеводител „Чисти коли за чист град" посочва най-важните стъпки за ускорено развитие на електромобилността в София

Пътеводител „Чисти коли за чист град" за ускоряване развитието на електромобилността в Столична община ...