Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
28Кръгла маса за споделяне на добри практики в грижата за деца с увреждания и техните семейства в услугите Център за настаняване от семеен тим за деца и младежи с увреждания и нужда от постоянна медицинска грижа се проведе в Русе

Кръгла маса за споделяне на добри практики в грижата за деца с увреждания и техните семейства в услугите Център за настаняване от семеен тим за деца и младежи с увреждания и нужда от постоянна медицинска грижа се проведе  в Русе

Форумът беше организиран от „Надежда и домове за децата“ – клон България и бе домакинстван от сдружение „Еквилибриум"  на 13 и 14 юни в Обединени детски услуги „Слънчо" в Русе. Мястото не е избрано случайно, тъй като „Еквилибриум" е единственото НПО в страната, което управлява иновативната социално-здравна услуга с подкрепата на Община Русе и партньорството на „Надежда и домове за децата“ – клон България.

Кръглата маса събра по-голямата част от специалистите, които са ръководители и експерти в останалите 7 пилотни Центрове за деца с потребност от постоянна медицинска грижа в страната. Те бяха разкрити в резултат от преструктурирането и закриването на 8 пилотни Дома за медико социални грижи по проект „Посока: семейство“ на Министерство на здравеопазването с активното участие  на „Надежда и домове за децата“ – клон България.

Целта на форума бе да се обменят добрите практики и да се споделят предизвикателствата пред екипите, работещи в тези услуги от нов тип, предвид планираните за създаване нови 20 Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи /ПМГ/ в актуализирания План за действие на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ приет от министерски съвет в края на миналата година.

Представителите тези услуги от Габрово, София, Търговище, Русе, консултанти от Фондация „Карин дом“, представители на Община Русе, приемни родители на деца с увреждания и медицински специалисти изведоха ключовите фактори за успех в сега действащите ПМГ  през разглеждането на конкретни случаи на деца и семейства. Ключов фактор за успеха и качеството на тези услуги се оказа, според всички, човешкият ресурс, който работи в тези услуги, привличането като партньори на родителски пациентски организации, лекари, които консултират и проследяват децата, партньорството. Като друг изключително важен фактор бе изведен и работата с родителите и семействата на децата с увреждания и малформации и навременно оказаната им подкрепа още на ниво родилен дом, както и насърчаването, подкрепата, която получават от екипите, за да са до децата си, да ги посещават, придружават при хоспитализации и поддържат постоянен контакт с тях, въпреки тежкото им състояние в повечето от случаите.

Участниците в кръглата маса изведоха и препоръки и насоки към настоящите управляващи, които ще им предоставят, за да може новоизгражданите услуги от този тип да бъдат на нужното ниво, а и сега съществуващите да подобрят средата и качеството си.

Част от препоръките са свързани със предвиждане и създаване на адекватен финансов стандарт поради спецификата на услугата – висококвалифициран медицински персонал (сегашният стандарт не позволява конкуренти заплати за медицинските специалисти и това затруднява тяхното привличане за услугата), скъпите медицински консумативи, апаратура и разходи. Създаване на изисквания от страна на Министерство на здравеопазването за оказване на пълно съдействие от страна на здравната система за обезпечаване на нуждите на тези деца, които най-често са в състояние ежедневно да се борят за живота си. Услугите да бъдат обезпечени и с всички необходими помощни технически средства, които струват скъпо и не се поемат нито от здравната, нито от социалната система, а са ключови за рехабилитацията и качеството на живот на тези деца. Да се предприемат стъпки в посока позволяване на реконструкции във вече съществуващите центрове, които са в сградите на закритите институции, но най-често на последния етаж, без асансьор, който може да побере медицинско легло (а децата в големия си процент са лежащи и с тежки хидроцефалии), вратите също не са съобразени с нуждата от придвижване на лежащи деца. Тъй като услугите са изградени с европейски средства съществува ограничението за 5 години устойчивост, което не позволява никакви конструктивни промени по сградите, въпреки желанието на доставчиците на тези услуги.

Участниците, домакините от „Еквилибриум" и организаторите „Надежда и домове за децата“ – клон България се обединиха около идеята за нова, също толкова полезна среща, през есента на национално ниво в София, за да могат участие да вземат и представители на отговорните държавни институции – Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, както и най- значимите медицински специалисти в страната, от чиято експертиза тези деца се нуждаят ежедневно.
 

Публикувано от:

Сдружение с нестопанска цел ”Еквилибриум”

 

Сходни публикации

27.06.2017
Карин дом ще продължи музикотерапията на децата във Варна Карин дом ще продължи музикотерапията на децата във Варна

Благодарение на всички, които подкрепиха кампанията, Карин дом успя да събере необходимите средства, ...

19.06.2017
Как децата съм Синдром на Даун могат да се адаптират успешно в яслата Как децата съм Синдром на Даун могат да се адаптират успешно в яслата

Финалистът в ПРОМЯНАТА на NOVA за 2016/2017 фондация „Живот със синдром на Даун” ...

12.06.2017
Пловдив: Над 100 деца и младежи с увреждания участваха в Националния турнир по крикет на маса в града Пловдив: Над 100 деца и младежи с увреждания участваха в Националния турнир по крикет на маса в града

Над 100 деца и младежи с увреждания от дневни и медицински центрове и центрове за социална ...