Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
19Социално включване на уязвими групи - опит и добри практики

Социално включване на уязвими групи - опит и добри практики

На 15.06.2017г. в Дома на Европа се проведе семинар на тема „Социално включване на уязвими групи – опит и добри практики“.  Семинарът е част от проект „София – културна столица на Европа през детските очи“, финансиран от Програма „Култура“ на Столична община.

В семинара взеха участие водещи организации от социалната сфера,  работещи с маргинализирани групи, както и представители на институциите  - Агенция за социално подпомагане и Държавна агенция за закрила на детето.

В програмата на семинара с представяне на добри практики се включиха:

 – Сдружение „Операция плюшено мече“, които представиха опита си във включването на дарители за подкрепа на деца в неравностойно положение, както и менторската си програма „Скритите таланти на България“ – отново за деца от уязвими групи.

- Фондация „Здраве и социално развитие“  представиха работата си в маргинализираните квартали на София – Филиповци и Факултета, като фокусът на работа е върху децата със активното включване и участие на  техните родители.  

- Проект „Бежанци“ на Сдружение Си Ви Ес-България и Каритас София разказаха за работата си в бежанските центрове на София – Овча купел, Враждебна и Военна рампа, където организират образователни дейности за децата-бежанци и с дейността си показват, че всеки заслужава топло посрещане.

- Фонд за превенция на престъпността ИГА от Пазарджик представиха дейностите си по ре-социализация и ре-интеграция на лица-правонарушители и лица със зависимости.

- Фондация за социална промяна и включване  акцентираха върху програмата си „Дом Възможност“, която представлява мрежа от жилища от семеен тип за младежи, напускащи социални институции.

- Домакините от Фондация „Конкордия България“ представиха успешния модел на работа с доброволци в социалната сфера, както и използването на спорта, като механизъм за социално включване на маргинализирани групи.  

В заключение можем да отбележим, че всички организации срещат затруднения и предизвикателства в работата с уязвими групи, поради различни и комплексни причини. Общото между всички е, че макар и бавно, отбелязват успехи в процеса на интеграция и социално включване, което пък от своя страна е мотивиращо за продължаване на работата, на фона на общо-европейските ценности за равенство и толерантност и защото всеки един човек заслужава подкрепа.  

Публикувано от:

Фондация ”Конкордия България”

 

Сходни публикации

18.10.2017
ФГУ представя Институт за пряка демокрация ФГУ представя Институт за пряка демокрация

Продължаваме да представяме членовете на Мрежата, които допринасят със своя капацитет и инициативи за ...

18.10.2017
Сдружение „Самаряни” започва програма за справяне с насилието между деца Сдружение „Самаряни” започва програма за справяне с насилието между деца

Сдружение „Самаряни”  (бел. ред. от Стара Загора) ще  представи своята нова терапевтична ...

18.10.2017
Започва проверка спазват ли се правата на децата в специализираните институции Започва проверка спазват ли се правата на децата в специализираните институции

Върховна административна прокуратура разпореди извършване на проверка за спазване правата на децата ...