Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
25Kръгла маса „Sofia innovation Run"

Kръгла маса „Sofia innovation Run"

Финансирана по Програма „Европа 2017" на Столична община

19.06.2017 – 20.06.2017

 

Кратко представяне:

Кръгла маса “Sofia Innovation Run” е първата от поредица предстоящи инициативи насочени към развиване младежкото предприемачество, интердисциплинарното обучение и преподаването по иновации в университетите в София.

Sofia innovation Run” е насочена към университетските преподаватели и цели да ги снабди с ключови препоръки и насоки за модернизиране методиката за създаване и водене на програми, специалности или курсове по иновации, следвайки модела на интердисциплинарно и практическо обучение.

Специалният фокус тук пада именно върху младежкото предприемачество и иновации с оглед осигуряване на ключови знания и умения, нужни за създаването на едно ново поколение професионалисти, отговарящи на съвременните нужди на обществото.

Като резултат от кръглата маса и представените добри практики на нея, конкретен инструментариум – онлайн наръчник с препоръки, ще бъде изготвен и предоставен на университетските преподаватели. Така те ще имат възможността, методологично, да приложат наученото на практика в курсовете, които преподават, с оглед възможностите и нуждите на конкретната среда.

Същността на кръглата маса е да провокира диалог между всички заинтересовани страни и да се обсъдят и бъдат представени възможности и механизми  за по-ефикасно, иновационно и практически насочено висше образование.

Програма

Text Box: 19 юни 2017


(Посрещане на участниците в “Sofia Innovation Run”)

18.30ч. Хотелска регистрация/ настаняване на участниците

20.00ч. Официална вечеря (Предстои да се уточни мястото)

 

Text Box: 20 юни 2017

 


09.00 ч.-9.30 ч.  Регистрация на участниците и раздаване на материали

9.30 ч. – 9.45 ч.  Откриване на  Кръгла маса „Sofia Innovation Run”: Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община

9.45ч. – 10.00 ч. Представяне на програмата, концепцията и целите на „Sofia Innovation Run”: Марияна Хамънова – Рондини, съпредседател на Cleantech Bulgaria и Леона Асланова, съосновател на Иновейшън Стартър

10.00 ч. – 10.15 ч. Кафе пауза

10.15ч. – 11.00 ч. Дискусия - Идентифициране на конкретните нужди и проблеми  в столичните висши учебни заведения с фокус „обучение по иновации и предприемачество“: Представители на български висши учебни заведения; Представители на Столична община; Представители на бизнес-сектора

Модератор: Марияна Хамънова

11.00 ч.  – 12.30 ч.  Представяне на международни академични програми по иновации и иновационен мениджмънт и добри практики:  Гост-лектори от Оксфордски университет, Виенски икономически университет, ИНСЕАД, Университет Тел Авив

12.30 ч. - 13.30ч. Въпроси и отговори

Модератор: Леона Асланова

13.30 ч. – 14.30 ч. Обяд

14.30 ч. – 15.00 ч. Споделяне на добри практики за партньорства между академични програми за иновации и бизнеса: Гост-лектор: Представител на Европейския институт по иновации и технологии

15.00-15.30 Въпроси и отговори

Модератор: Марияна Хамънова

15.30 ч.-15.45 Кафе-пауза

15.45 ч. – 16.45 ч. Препоръки към преподавателите в столични висши учебни заведения. Препоръки за цялостното развитие на българската иновационна екосистема. Последващи стъпки: Отворена дискусия

Модератор: Леона Асланова

16.45 ч.  – 17.00 ч. Заключителни думи 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info