Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
23Търси се психолог за Зона ЗаКрила - Монтана, ИСДП

Търси се психолог за Зона ЗаКрила - Монтана, ИСДП

Институт по социални дейности и практики търси да назначи психолог в Център за застъпничество и подкрепа - Зона Закрила, гр.Монтана.


Изисквания: 


- Висше образование по психология – минимум степен БАКАЛАВЪР, за предпочитане 
МАГИСТЪР;
- Опит като психолог;
- Кандидатите следва да притежават компетенции или задълбочени познания за групова и индивидуална работа с деца и семейства в риск, познания за феномена насилие над деца. 
- Предимство ще се счита и доброто владеене на английски език. 

Автобиографии да се изпращат до 26.07.2017г. на zonazakrila_montana@abv.bg


Събеседването с кандидатите ще се проведе на 27.07.2017г. в Монтана. 

Публикувано от:

Институт по социални дейности и практики