English   14271 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Тръст за социална алтернатива с награда за изключителен принос на ООН

 
Тръст за социална алтернатива с награда за изключителен принос на ООН

„Тръст за социална алтернатива” получава признание на ООН в категорията „Изключителен принос” заради постигнатото с програмата си „Градоустройство – печелим всички”, реализирана в три общини - Кюстендил, Пещера и Дупница. Официалната церемония ще бъде на 30 октомври 2017 г. в централата на Организацията на обединените нации в Ню Йорк.

 

Това е годишна световна награда,  която се присъжда от Глобалния форум за населените места за единадесета поредна година и се подкрепя от Програмата на ООН за околната среда.  Тя отличава организации от целия свят за приноса им към изпълнението на целите за устойчиво развитие на ООН след 2015 г. и популяризира тяхната дейност и иновативни подходи. 

 

„Инициативата ни за подобряване на жилищните условия на икономически уязвими общности ще помогне на 1799 семейства в трите общини, в които работим и по този начин ще постигнем сигурност и стабилност на местните общности и икономическа независимост. Високата оценка на международната общност ни насърчава да продължим да работим с оптимизъм и вяра.”, казва Сара Перин, изпълнителен директор на Тръста за социална алтернатива.

 

Програма „Градоустройство – печелим всички" е иновативен подход за подобряване на жилищните условия на икономически уязвими общности в България с цел повишаване на икономическата им независимост. Тя включва изработването на устройствени планове и законно застрояване на квартали с преобладаващо ромско население в градовете Кюстендил, Пещера и Дупница.  Първият значим резултат, например, е изработения план за регулация на кв. „Изток" в Кюстендил. Кварталът е с обща площ от 282 дка и с повече от 8 000 жители.  Квартал Луковица в гр. Пещера, с общо население от 4200 души и регулация на територия с площ 31 дка; кв. Орешака, гр. Пещера, с общо население 3800 души и регулация на територия с площ 31 дка; кв. Каваклия, гр. Дупница, с общо население 500 души и регулация на територия с площ 160 дка.

 

Чрез създаване и одобряване на устройствени планове и законното застрояване на ромските махали се насърчава стабилността на местните общности. Това, от своя страна, стимулира местните жители и общински власти да инвестират в по-добро качество на жилищните постройки и инфраструктура. Друг положителен ефект е, че местните жители ще плащат местни данъци и такси ще получат достъп до публични услуги, които са важни стъпки за успешната им интеграция в обществото. На трето, но не на последно място наличието на законна собственост ще позволи достъп до банкови кредити и заеми за стартиране на собствен бизнес.

 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е създаден през 2012 година от Фондация „Америка за България", която финансира неговата дейност и до днес. ТСА фокусира работата си върху подкрепа на инициативи за ранно детско развитие, образование и икономическа самостоятелност на общности в икономически неравностойно положение.

 

Повече информация за програмата

Повече информация за наградата

Източник: Фондация "Америка за България" , 03 август 2017 г.

Сходни публикации

Партньорство за развитие: Начало на нов проект с външнополитически нюанси

Партньорство за развитие: Начало на нов проект с външнополитически нюанси

Партньорство за развитие - това са двете ключови думи в проекта „Гражданско участие за открито и отговорно управление на

Кандидатствайте за младежката награда „Карл Велики“ за 2023 г.

Кандидатствайте за младежката награда „Карл Велики“ за 2023 г.

Младежката награда „Карл Велики“ отличава проекти с европейско измерение, реализирани от хора на възраст между 16 и 30 години.

Сътрудничество за развитие - какво мислят гражданите на ЕС и какви са резултатите за България?

Сътрудничество за развитие - какво мислят гражданите на ЕС и какви са резултатите за България?

Според специално проучване на Евробарометър от юли 2022 г., респондентите в България са станали малко по-позитивни относно