Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
21България все по-бързо се превръща в страна на неграмотни хора

България все по-бързо се превръща в страна на неграмотни хора
3.8% са преждевременно отпадналите деца от българските училища през 2016 година по данни на Евростат, публикувани на 2 август. Те показват обръщането на положителната до 2011 година тенденция у нас и задълбочаването на проблема с бързи темпове, едни от най-бързите в ЕС. На този фон са второстепенни проблемите, че страната ни се отдалечава от ангажимента си към европейските партньори - отпадналите да са под 11% до 2020 г., и че високият им процент е бариера пред европейското финансиране.

Какво показват данните?

През 2005 г. преждевременно напусналите училище в родината ни са били цели 20.4%. По същото време средният процент за ЕС-28 е 15.7. България не е най-зле. Тогава в Испания отпадат 31% от децата, в Италия - 22.1%, в Малта - 33%, а в Португалия - цели 38.3%. И все пак в Словения например те са 4.9%, в Хърватия - 5.1%, в Полша - 5.3%, в Чехия - 6.2%.

От 2005 г. процентът у нас започва плавно да спада и през 2010 г., когато стратегия "Европа 2020" изисква постигането на среден процент в ЕС под 10 до 2020 г., у нас той е 12.6%. През 2011 година, когато предучилищното обучение става задължително и за 5-годишните, страната ни вече стои доста по-добре на фона на останалите със своите 11.8%. Още повече, че ангажиментът на страната ни е до 2020 г. процентът да се свие до 11, което тогава изглежда напълно реалистично.

От 2012 досега обаче започва влошаване, делът се увеличава всяка година, вероятно и в резултат на демографските тенденции у нас.

Миналата година, когато средният процент за ЕС-28 е 10.7, редица европейски държави отбелязват завиден успех. Някои от тях успяват да свият наполовина дела на преждевременно отпадащите. Най-забележителните постижения са в Португалия и Испания. В Португалия от 38.3% през 2005 г. делът намалява до 14% през 2016-а. В Испания от 31 се свива на 19%, в Италия - от 22.1% на 13.8%. Данните за Люксембург са от 13.3% на 5.5%, за Гърция - от 13.3% на 6.2%.

От 2012 до 2016 г. България отчита 2-процентно увеличение. По-голямо е то само в Словакия, но все пак там повишението е от 5.1% на 7.4%.

За същия период увеличение отбелязват още:

Чехия - от 4.9 на 6.6%;

Естония - 10.6% на 10.9%;

Унгария - от 11.4% на 12.4%;

Румъния - от 18.1% на 18.5%;

Словения - 4.2% на 4.9%;

Швеция - 6.6% на 7.4%;

Исландия - 19.7% на 19.8%.
Автор: Александра Маркарян

Източник: OFFNews, 04 август 2017

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

10.08.2017
Жертвите на трудова екплоатация – от най-бедните райони  Жертвите на трудова екплоатация – от най-бедните райони

Най-често лъжат с работа в Гърция, Чехия, Румъния, ИспанияТрафикът на хора с цел трудова експлоатация ...

10.08.2017
Продължава тенденцията ромски деца да раждат деца Продължава тенденцията ромски деца да раждат деца

България и Румъния са на първо място по раждания на деца от деца ...

08.08.2017
ООН акредитира Национално сдружение „Младежки Глас” със специален консултативен статус ООН акредитира Национално сдружение „Младежки Глас" със специален консултативен статус

След близо едногодишен мониторинг от страна на Организацията на обединените нации и по препоръка на ...