Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
18Ще се оценява рискът от обучителни затруднения при децата на 3 години, предвижда проект

Разработен от учени и експерти скрининг тест ще оценява риска от възникване на обучителни затруднения при деца от 3 години до 3 години и половина. Той ще е съобразен с възрастта на децата, а оценяването им ще е задължително, като за целта учителите в детските градини ще преминат специално обучение.


Това предвижда проект на нова наредба за приобщаващото образование, представен днес от Министерството на образованието и науката (МОН), съобщиха от пресцентъра му.


"Идеята е, че с целенасочена работа от тази възраст, такива трудности могат да бъдат преодолени", обясни зам.-министърът на образованието Деница Сачева на пресконференция днес.


Новият документ е сред ключовите за изпълнението на управленската политика на правителството и обобщава повече от 300 становища и мнения на експерти. Проектът ще бъде предложен за публично обсъждане до 10 септември, съобщиха от пресцентъра на министерството, като все още не е публикуван на сайта му.


С проекта на наредба се дава право на регионалните екипи за подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности да оказват по-голяма подкрепа на детските градини и училища в съответната област. Те ще могат да изпращат мобилни групи от специалисти – психолози, логопеди и др., в образователни институции, които нямат такива. Това ще спомогне и за по-добрата връзка между училището и родителите.


Детските градини и училищата вече няма да са задължени да определят координиращ екип, който да отговаря за плановете за подкрепа на децата и учениците. За това ще се грижи само един човек - координатор, определен от директора.


В проекта е предвидено административната работа на учителите да се намали 10 пъти. По сега действащия нормативен акт, ако в училище има 15 ученици с необходимост от допълнителна подкрепа за личностно развитие, екипът трябва да изготвя годишно около 480 писмени документа. Предложението е те да бъдат сведени до около 45.


Предвижда се децата и учениците с изявени дарби и таланти да получават допълнителна подкрепа в центровете за личностно развитие. Те ще могат да се възползват от индивидуални учебни планове в училищата си, с цел да бъдат усъвършенствани дарбите им. "За следващата учебна година ще се търси финансиране за стимулирането на такива ученици да участват в национални и международни олимпиади", каза Сачева.


С друга промяна ще бъдат осигурени консултации за кариерно развитие на учениците в училищата. За целта педагогическите съветници и психолозите ще им дават въпросници, разработени по проекта на МОН "Система за кариерно ориентиране в училищното образование". Ще се ползват и ресурсите на портала http://orientirane.mon.bg/. Мария Семерджиева посочи, че до момента над 65 000 деца са преминали кариерно ориентиране. В 42 училища в страната пилотно са създадени кариерни центрове, които насочват учениците към подходящите за тях професии. "Предвижда се в бъдеще такива центрове да има във всички училища", допълни тя.


Новата наредба въвежда ясна процедура за насочване на ученици със специални образователни потребности след VII и X клас за продължаване на образованието в профили и в специалности от професии.


Поставя се акцент върху грижата за здравето на децата, като училищата трябва да организират в извънкласни форми и в часовете на класа уроци и занимания по здравно образование, здравословно хранене, първа долекарска помощ и др. Училищните библиотеки трябва да се превърнат в места със социални функции – за опознавателни срещи между учениците и достъп до съвременни технологии. В тях могат да се провеждат тематични срещи, посветени на български писатели, да се обсъждат теми от гражданското, екологичното и интеркултурното образование.


Промяна има и при отсъствията на учениците. До момента директорите разрешаваха до три дни непосещаване на часовете по уважителни причини. "С промените това разрешение ще се дава от класния ръководител. Ако ученикът трябва да отсъства до 7 дни по уважителни причини, родителите му трябва да подадат уведомление до директора на училището. Над този период разрешение може да издаде само педагогическият съвет", подчерта заместник-министър Таня Михайлова. Изменя се и досегашното изискване преди стартиране на процедура за санкция на ученик родителите да бъдат уведомени писмено. Това ще става и по електронна поща. Ако родителят поиска, той може да се включи в заседанието на педагогическия съвет, както и да присъства на изслушването на детето си. Ако не реагира на имейла си обаче, процедурата няма да бъде спирана.Източник: Дневник, 10 август 2017

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

17.07.2018
Близо 2500 ученици се срещнаха с #ЖурналистиВучилище Близо 2500 ученици се срещнаха с #ЖурналистиВучилище

Приключи най-мащабното издание на инициативата „Журналисти в училище". В него участваха 2470 ученици от ...

17.07.2018
Алексей Христов: Повечето средства за подготовка се виждат и в резултатите на олимпиадите Алексей Христов: Повечето средства за подготовка се виждат и в резултатите на олимпиадите

Когато има повече средства за подготовка, това се вижда и в резултатите на международните състезания. ...

17.07.2018
Обсъждат наказателна отговорност за родителите, които лишават децата си от образование Обсъждат наказателна отговорност за родителите, които лишават децата си от образование

Промени в Наказателния кодекс ще бъдат обсъдени в началото на следващия парламентарен сезон ...