Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
21Конкурс за съставяне на културната програма на българското Председателство на Европейския съвет през 2018 г.

Конкурс за съставяне на културната програма на българското Председателство на Европейския съвет през 2018 г.
Национален фонд „Култура" обявява конкурс за финансиране на проекти като част от Културната програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз - 2018 г.

Културната програма на Българското председателство цели да представи българската националната специфика и идентичност, да подчертае мястото на България в Европа, да представи наследството, традициите и културното многообразие, постиженията, таланта и новаторските търсения и творчески идеи на българските творци и граждани, както и да създаде възможности за активизиране на културното сътрудничество и диалог на европейско равнище.

Цели на културната програма:
 
• Да представи българската култура и културно наследство като част от европейската и световна култура и културно наследство;
• Да интегрира и представи чрез изкуство и култура основни теми от дневния ред на Българското председателство, доближавайки ги до гражданите;
• Да утвърди положителния образ на България, чрез постиженията на националната ни култура в дългосрочен план, като създаде положителен ефект и върху други сектори, търсейки добавена стойност и възможности да се подсили и туристическия потенциал на страната;
• Да създаде възможности за активизиране на културното сътрудничество и диалог на европейско равнище. Културната програма по време на Българското председателство е в синхрон с всички стратегически, политически и планови документи, свързани с членството на България в Европейския съюз и с конкретните послания на Триото /Естония, България, Австрия/, както и с политическта програма на Република България за Председателството на ЕС.

Програмата е с принос към „Европейската година на културното наследство“ (2018 г.), София - европейска столица на спорта 2018 г. и със споделена визия за „Пловдив - европейска столица на културата 2019 г.” Културната програма ще даде видимост и ще отбележи по подходящ начин и значими за България събития и дати от националната и европейска история: 60-та годишнина от подписването на Римските договори и 10-та годишнина от членството на България в ЕС и 75-ата годишнина от спасяването на българските евреи;

Настоящата процедура ще селектира и подкрепи конкретни инициативи и събития, които ще бъдат включени в културната програма на Българското председателство на ЕС и ще се реализират на територията на цялата страна.

Срокове

Проектните предложения се подават всеки работен ден от 11.00 до 15:00 ч. в стая 713 на Министерство на културата – гр. София, бул. „Ал.Стамболийски“ № 17.

Документите за кандидатстване се депозират лично или от упълномощен представител, или чрез куриер, в един екземпляр на хартиен носител и на електронен носител.

Проектни предложения се подават от 11:00 ч. на 10.08.2017 г. до 15:00 ч. на 25.09.2017 г. Проектни предложения, постъпили след обявения краен срок, посочен в настоящата покана, няма да бъдат приемани.

Тематични направления:
  • Сценични изкуства
  • Музика
  • Визуални и аудиовизуални изкуства
  • Културно наследство

Допустими кандидати:

- държавни, регионални и общински културни институти, регистрирани на територията на Република България;


- учебни заведения в сферата на културата и изкуствата, регистрирани на територията на Република България;

- висши учебни заведения, регистрирани на територията на Република България;

- юридически лица, вписани в Информационния регистър на културните организации по чл. 14 от Закона за закрила и развитие на културата, извършващи дейност в областта на културата и изкуството, регистрирани на територията на Република България. Изпълнението на дейностите по проектите могат да бъдат реализирани в партньорство.


Пълната информация можете да намерите на страницата на Национален фонд Култура


Източник: Национален фонд Култура, 11 август 2017

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

18.06.2018
До 16 юли се приемат предложения за наградите на Столична община за ярки постижения в областта на културата за 2018 До 16 юли се приемат предложения за наградите на Столична община за ярки постижения в областта на културата за 2018

Дирекция „Култура” на Столична община приема предложения за Наградите за ярки постижения в областта на ...

12.06.2018
Десети юбилеен Международeн детски фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни с епроведе на 12 и 13 май 2018 г. Десети юбилеен Международeн детски фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни с епроведе на 12 и 13 май 2018 г.

Десети юбилеен Международeн детски фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни 12 и ...

05.06.2018
Международният студентски филмов фестивал „Ранно пиле” е отворен за селекция Международният студентски филмов фестивал „Ранно пиле” е отворен за селекция

За 14-а поредна година „Американска фондация за България" организира Международния студентски ...