English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
За достоен живот на хората от Северозапада

 
За достоен живот на хората от Северозапада

От есента на 2017 година стартира активната си дейност новосъздадената Фондация „Проект Северозапад“. До този момент средствата за дейността ѝ са единствено от дарения.

В началото на септември с партньорството на Община Мездра започва предоставянето на услуги в дома за възрастни хора. Във всички 28 населени места от общината ще се предлагат услугите „домашен помощник" и „социален асистент". „Очакваме през зимния период да се грижим за повече от 100 възрастни и самотноживеещи възрастни хора“ – споделя екипът. За нуждите на дейностите по предоставяне на грижи в домашна среда, с подкрепата на Фонд „Нашите родители" на Фондация BCause ще бъде осигурен и социален работник.

Паралелно с това, от септември започват ремонтните дейности, свързани с изграждането на склад за дарена храна в Лютиброд. Складът ще получава и разпределя към социалните институции в региона храна, дарена от производители, преработватели и търговци. Тази дейност на фондацията ще се осъществява в партньорство с Българска Хранителна Банка.

Предисторията на Фондация „Проект Северозапад“  отвежда към 2014 година, когато стартира мащабно проучване на Северозападния регион с подкрепата на Фондация BCause. Тогава екипът проучва средни и малки общини в областите Видин, Враца и Монтана. Целта е да се оценят нуждите на възрастните хора от региона и възможностите за устойчива подкрепа. През следващите две години започват да организират здравни прегледи и да осигуряват домашни помощници, със средства на дарителите на Фондация BCause. Благодарение на натрупаната информация, впечатления и опит избират да стартират дейността си в региона на община Мездра. В края на 2016 година се учредява Фондация „Проект Северозапад“ като местнобазирана организация. Нейната цел е да развие устойчиви услуги и подкрепа за старите хора и паралелно с това да инвестира в местен капацитет и знание.

Средствата, с които Фондация „Проект Северозапад" работи до момента, са изцяло осигурени от дарители. Можете да подкрепите работата на фондацията с онлайн дарения в Платфорвата.бг.