Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
21Закриват интерната в Драгоданово с началото на учебна година

Социално педагогическият интернат (СПИ) в село Драгоданово ще бъде закрит от началото на новата учебна година. Ангажиментът за това беше поет от Министерството на образованието и науката в края на май.

До края на юни бяха изготвени индивидуалните оценки на всичките 37 деца, настанени в него. Индивидуалната оценка бе извършена с участието на членове на партньорската мрежа за прилагане на алтернативния модел за работа с ученици с девиантно поведение, разработен по проект "Подкрепа за равен достъп и личностно развитие" по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж".

В екипа бе включен и експертът по приобщаващо образование от РУО - Сливен, секретарят на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Сливен, представители на отделите за закрила на детето по местонахождение на интерната и по местоживеене на учениците, други институции.

За три от децата срокът на корекционно-възпитателната мярка е изтекъл, шест са с прекратен престой поради добро поведение, други шест са предложени за реинтегриране в семейна среда, пет ще бъдат настанени в Център за настаняване от семеен тип.

Тринадесет деца са пренасочени към Социално педагогическия интернат в с. Варненци, а за други две, за които е установено, че през периода са извършили нови противоправни деяния, е направено предложение от местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за промяна на възпитателната мярка "настаняване във Възпитателно училище-интернат (ВУИ)", което е по-тежка мярка.

Едно от децата е обявено за общодържавно издирване и не може да бъде открито на територията на страната до този момент. Търси се решение и за последното останало в Драгоданово дете, чиято индивидуална оценка е изключително специфична, тъй като изисква едновременно предоставяне на интегрирани медико-социално и образователни услуги, заедно с корекционно-възпитателни.

Резултатите от индивидуалните оценки бяха представени днес по време на работна среща в Министерството на образованието, ръководена от заместник - министър Деница Сачева, с представителите на заинтересованите министерства, Държавната агенция за закрила на детето, Омбудсмана на Република България, Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, на неправителствени организации, представители на РУО и директорите на СПИ и ВУИ в системата на образованието.

На срещата бяха дискутирани общи за СПИ и ВУИ проблеми, предложения за сътрудничество и възможности за предоставяне на социални услуги за децата от специализираните институции от страна на държавата и неправителствените организации.

Участниците в срещата се обединиха около становището, че ще продължат да работят усилено за приемане на нова правна рамка и изграждане на пилотни услуги за деца в конфликт със закона.
Източник: News.bg, 12 септември 2017

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

16.02.2018
Около един милион деца в Европа живеят в институции Около един милион деца в Европа живеят в институции

Проучванията показват, че около един милион деца в Европа живеят в институции, откъснати от ...

14.02.2018
Започва конкурс по проект „Социална и професионална адаптация” Започва конкурс по проект „Социална и професионална адаптация"

За 14-а година Фондация „Благотворител" предоставя възможност на 10 младежи, настанени в приемни ...

31.01.2018
Близо 1900 деца и семейства подкрепи фондация „За Нашите Деца” през изминалата 2017 г. Близо 1900 деца и семейства подкрепи фондация „За Нашите Деца" през изминалата 2017 г.

Близо 1900 деца и семейства се довериха на фондация „За Нашите Деца“ през изминалата 2017г.. ...