Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
24Закриват интерната в Драгоданово с началото на учебна година

Социално педагогическият интернат (СПИ) в село Драгоданово ще бъде закрит от началото на новата учебна година. Ангажиментът за това беше поет от Министерството на образованието и науката в края на май.

До края на юни бяха изготвени индивидуалните оценки на всичките 37 деца, настанени в него. Индивидуалната оценка бе извършена с участието на членове на партньорската мрежа за прилагане на алтернативния модел за работа с ученици с девиантно поведение, разработен по проект "Подкрепа за равен достъп и личностно развитие" по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж".

В екипа бе включен и експертът по приобщаващо образование от РУО - Сливен, секретарят на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Сливен, представители на отделите за закрила на детето по местонахождение на интерната и по местоживеене на учениците, други институции.

За три от децата срокът на корекционно-възпитателната мярка е изтекъл, шест са с прекратен престой поради добро поведение, други шест са предложени за реинтегриране в семейна среда, пет ще бъдат настанени в Център за настаняване от семеен тип.

Тринадесет деца са пренасочени към Социално педагогическия интернат в с. Варненци, а за други две, за които е установено, че през периода са извършили нови противоправни деяния, е направено предложение от местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за промяна на възпитателната мярка "настаняване във Възпитателно училище-интернат (ВУИ)", което е по-тежка мярка.

Едно от децата е обявено за общодържавно издирване и не може да бъде открито на територията на страната до този момент. Търси се решение и за последното останало в Драгоданово дете, чиято индивидуална оценка е изключително специфична, тъй като изисква едновременно предоставяне на интегрирани медико-социално и образователни услуги, заедно с корекционно-възпитателни.

Резултатите от индивидуалните оценки бяха представени днес по време на работна среща в Министерството на образованието, ръководена от заместник - министър Деница Сачева, с представителите на заинтересованите министерства, Държавната агенция за закрила на детето, Омбудсмана на Република България, Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, на неправителствени организации, представители на РУО и директорите на СПИ и ВУИ в системата на образованието.

На срещата бяха дискутирани общи за СПИ и ВУИ проблеми, предложения за сътрудничество и възможности за предоставяне на социални услуги за децата от специализираните институции от страна на държавата и неправителствените организации.

Участниците в срещата се обединиха около становището, че ще продължат да работят усилено за приемане на нова правна рамка и изграждане на пилотни услуги за деца в конфликт със закона.
Източник: News.bg, 12 септември 2017

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

12.09.2017
Детски футболен турнир „Конкордия” 2017 Детски футболен турнир „Конкордия" 2017

Станалия традиционен детски футболен турнир „КОНКОРДИЯ" тази година ще се проведе в навечерието на ...

04.09.2017
Над 1800 деца са изоставени само за половин година Над 1800 деца са изоставени само за половин година

1810 деца са изоставени от родителите си само за първата половина на тази година. Това са деца в риск, ...

31.08.2017
Иванка Шалапатова: Всеки ден по 2 деца се изоставят от родителите Иванка Шалапатова: Всеки ден по 2 деца се изоставят от родителите

Иванка Шалапатова започва своя път във фондация „За нашите деца” през 1997 ...