Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
26НАРУ с позиция до МОН да спре масовото назначаване на неправоспособни ресурсни учители

НАРУ с позиция до МОН да спре масовото назначаване на неправоспособни ресурсни учители

НАРУ изпрати специална позиция до Министъра на образованието и науката с призив да се предприемат спешни действия за ограничаване на назначаването на неправоспособни ресурсни учители.  Публикуваме цялата позиция:

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е най-голямата професионална неправителствена организация обединяваща над 700 специалисти подпомагащи процеса на приобщаващо образование в детските градини, училищата, регионални центрове и НПО на територията на цялата страна.

Със започването на новата учебна година бяхме сигнализирани за масово назначаване на неправоспособни ресурсни учители в много детски градини и училища на страната, защото в момента на практика никой не контролира този процес. Стига се до положение в което се назначават дори и хора без педагогическо образование. В същото време не се обявяват достатъчно свободни работни места за ресурсните учители, които биха могли да бъдат осигурени от регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

Неправоспобните ресурсни учители не притежават знания свързани с използването на конкретни стратегии за справяне с предизвикателно поведение, не познават техники за адаптиране на учебно съдържание и техники за алтернативна комуникация с някои от учениците със специални образователни потребности.

Това поставя в риск качеството на ресурсното подпомагане, а понякога и здравето на учениците, защото е задължително специализираното обучение на ресурсни учители преди да започнат работа с деца и ученици със специални образователни потребности. Освен това е важно да започне централизирана подготовка на общообразователните учители по специална програма за работа с учениците със специални образователни потребности, в риск, изявени дарби и хронични заболявания, която да се провежда през цялата учебна година от създадените специално за тази цел регионални центрове.

Още през изминалата учебна година започнахме да получаваме сигнали от родители на деца със специални образователни потребности, които споделят, че се определят изключително малко часове ресурсно подпомагане на децата със специални образователни потребности, защото не се назначават адекватен брой ресурсни учители. Така например има училища в които на 20 деца със специални образователни потребности се назначава един ресурсен учител, който е в невъзможност да обхване всички ученици в групата.

В проекта на наредба на приобщаващото образование е залегнал максимален брой 12 деца и ученици в група на ресурсен учител, за съжаление на много места в страната се практикуват групи от 15-16 ученици, а в някои случаи и до 20 деца в група. При педагогическа норма от 25 часа на ресурсен учител се получава, че има ресурсни учители, които работят само по един час седмично с отделните деца.

Моля, да разпоредите изготвяне на указателно писмо до Регионалните управление на образованието да засилят контрола в детските градини и училища за назначаване на правоспособни ресурсни учители, както и да осигуряват нормална натовареност в групите според проекта на наредба за приобщаващото образование. 

Публикувано от:

 

 

Сходни публикации

22.05.2020
Пандемията COVID-19 – Етично ръководство за социални работници Пандемията COVID-19 – Етично ръководство за социални работници

Автор: BASW – Британска професионална асоциация на социалните работници   Covid-19 ...

19.05.2020
Обявление от Комисията за избор на СРГО за резултатите от гласуването за членове на Съвета Обявление от Комисията за избор на СРГО за резултатите от гласуването за членове на Съвета

На основание чл. 14, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Съвета за развитие на ...

15.05.2020
Фондация „За Нашите Деца” бе избрана за член на Съвета за развитие на гражданското общество Фондация „За Нашите Деца” бе избрана за член на Съвета за развитие на гражданското общество

Фондация „За Нашите Деца“, заедно с още 13 организации от гражданския сектор бе избрана за член на Съвет ...