Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
23Наредба ще намали бюрокрацията в обучаването на деца със специални потребности

Правителството прие нова наредба, с която се определя държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Според вносителите от Министерството на образованието акцент при приобщаващото образование е поставен върху директната работа с децата и учениците за сметка на намаляването на административните задължения. В документа е предвидено административната работа на учителите да се намали 10 пъти, като се очаква в училище с 15 деца, нуждаещи се от допълнителна подкрепа за личностно развитие, изготвяните писмени документи да бъдат сведени до около 45 годишно.


С новата наредба се увеличават възможностите за допълнително обучение по учебен предмет и за консултации на децата и учениците. За децата на възраст от 3 до 3 години и половина е предвидено при постъпване в детска градина да бъде извършвана оценка на риска от обучителни затруднения. С разрешение от родител ще се прилага скрининг тест, разработен от учени и експерти и съобразен с възрастта на децата.


Предвидено е децата с изявени дарби да получават допълнителна подкрепа. Документът въвежда процедура за насочване на ученици със специални образователни потребности след 7 и 10 клас за продължаване на образованието в профили и в специалности от професии.


Наредба дава възможности центровете за специална образователна подкрепа да бъдат подкрепяща образователна институция за тези деца и ученици със специални потребности, които не могат напълно да бъдат обхванати в образователния процес в детските градини и училищата.
Източник: Дневник, 12 октомври 2017

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

21.06.2018
Титан Златна Панега Цимент получава награда за компания, даваща крила на българското образовани Титан Златна Панега Цимент получава награда за компания, даваща крила на българското образовани

 Център за приобщаващо образование връчи награда за „Бизнес, даващ крила на българското ...

20.06.2018
Близо 120 ученици участваха на финалното състезание по роботика Близо 120 ученици участваха на финалното състезание по роботика

Близо 120 ученици на възраст от 10 до 16 години, разпределени в 24 отбора по роботика от 11 населени мест ...

14.06.2018
Нов онлайн курс за изграждане на подкрепяща среда в училище Нов онлайн курс за изграждане на подкрепяща среда в училище

Център за приобщаващо образование стартира нов електронен курс “Изграждане на приобщаваща ...