Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
18



Наредба ще намали бюрокрацията в обучаването на деца със специални потребности

Правителството прие нова наредба, с която се определя държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Според вносителите от Министерството на образованието акцент при приобщаващото образование е поставен върху директната работа с децата и учениците за сметка на намаляването на административните задължения. В документа е предвидено административната работа на учителите да се намали 10 пъти, като се очаква в училище с 15 деца, нуждаещи се от допълнителна подкрепа за личностно развитие, изготвяните писмени документи да бъдат сведени до около 45 годишно.


С новата наредба се увеличават възможностите за допълнително обучение по учебен предмет и за консултации на децата и учениците. За децата на възраст от 3 до 3 години и половина е предвидено при постъпване в детска градина да бъде извършвана оценка на риска от обучителни затруднения. С разрешение от родител ще се прилага скрининг тест, разработен от учени и експерти и съобразен с възрастта на децата.


Предвидено е децата с изявени дарби да получават допълнителна подкрепа. Документът въвежда процедура за насочване на ученици със специални образователни потребности след 7 и 10 клас за продължаване на образованието в профили и в специалности от професии.


Наредба дава възможности центровете за специална образователна подкрепа да бъдат подкрепяща образователна институция за тези деца и ученици със специални потребности, които не могат напълно да бъдат обхванати в образователния процес в детските градини и училищата.




Източник: Дневник, 12 октомври 2017

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

15.02.2018
Поведи промяната в Плевен Поведи промяната в Плевен

Искате да допринесете за положителна промяна във вашия град и регион? Смятате, че тя може да се постигне ...

15.02.2018
Трета изнесена среща на Професионална общност за приобщаващо образование Трета изнесена среща на Професионална общност за приобщаващо образование

По време на трета изнесена среща на Приобщаваща общност за приобщаващо образование в с. Ягода (3-5 ...

15.02.2018
DigitalKidZ: Училище с ”отворен код” стартира в 15 училища  DigitalKidZ: Училище с "отворен код" стартира в 15 училища

Проектът е в подкрепа на дигиталната грамотност и иновативното образованиеБлагодарение на усилията на ...