Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
12Наредба ще намали бюрокрацията в обучаването на деца със специални потребности

Правителството прие нова наредба, с която се определя държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Според вносителите от Министерството на образованието акцент при приобщаващото образование е поставен върху директната работа с децата и учениците за сметка на намаляването на административните задължения. В документа е предвидено административната работа на учителите да се намали 10 пъти, като се очаква в училище с 15 деца, нуждаещи се от допълнителна подкрепа за личностно развитие, изготвяните писмени документи да бъдат сведени до около 45 годишно.


С новата наредба се увеличават възможностите за допълнително обучение по учебен предмет и за консултации на децата и учениците. За децата на възраст от 3 до 3 години и половина е предвидено при постъпване в детска градина да бъде извършвана оценка на риска от обучителни затруднения. С разрешение от родител ще се прилага скрининг тест, разработен от учени и експерти и съобразен с възрастта на децата.


Предвидено е децата с изявени дарби да получават допълнителна подкрепа. Документът въвежда процедура за насочване на ученици със специални образователни потребности след 7 и 10 клас за продължаване на образованието в профили и в специалности от професии.


Наредба дава възможности центровете за специална образователна подкрепа да бъдат подкрепяща образователна институция за тези деца и ученици със специални потребности, които не могат напълно да бъдат обхванати в образователния процес в детските градини и училищата.
Източник: Дневник, 12 октомври 2017

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

11.12.2017
Училището не е само по пътя на приобщаването Училището не е само по пътя на приобщаването

Приобщаващото образование подпомага изграждането на връзки между училищата и заобикалящите ги ...

11.12.2017
55 ученици и студенти с научни постижения получиха стипендии 55 ученици и студенти с научни постижения получиха стипендии

На 55 студенти и ученици с изявени способности в науката и техниката бяха връчени сертификати за ...

11.12.2017
Най-много деца отпадат от училище след ранни бракове  Най-много деца отпадат от училище след ранни бракове

За 14% от тях не ясно къде са – в страната или в чужбинаНай-честата причина за отпадане от училище – ...