Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
18Наредба ще намали бюрокрацията в обучаването на деца със специални потребности

Правителството прие нова наредба, с която се определя държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Според вносителите от Министерството на образованието акцент при приобщаващото образование е поставен върху директната работа с децата и учениците за сметка на намаляването на административните задължения. В документа е предвидено административната работа на учителите да се намали 10 пъти, като се очаква в училище с 15 деца, нуждаещи се от допълнителна подкрепа за личностно развитие, изготвяните писмени документи да бъдат сведени до около 45 годишно.


С новата наредба се увеличават възможностите за допълнително обучение по учебен предмет и за консултации на децата и учениците. За децата на възраст от 3 до 3 години и половина е предвидено при постъпване в детска градина да бъде извършвана оценка на риска от обучителни затруднения. С разрешение от родител ще се прилага скрининг тест, разработен от учени и експерти и съобразен с възрастта на децата.


Предвидено е децата с изявени дарби да получават допълнителна подкрепа. Документът въвежда процедура за насочване на ученици със специални образователни потребности след 7 и 10 клас за продължаване на образованието в профили и в специалности от професии.


Наредба дава възможности центровете за специална образователна подкрепа да бъдат подкрепяща образователна институция за тези деца и ученици със специални потребности, които не могат напълно да бъдат обхванати в образователния процес в детските градини и училищата.
Източник: Дневник, 12 октомври 2017

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

18.10.2017
„Запознайте се и програмирайте успеха“ продължава в още шест града „Запознайте се и програмирайте успеха“ продължава в още шест града

Европейската седмица на програмирането продължава, а заедно с нея и поредицата срещи „Запознайте се и ...

18.10.2017
143 деца мигранти в Българските училища през миналата учебна година 143 деца мигранти в Българските училища през миналата учебна година

143 деца мигранти са били обхванати през миналата учебна година в българските училища, като 113 от ...

18.10.2017
Регистрация за Националното състезание по творческо писане на английски език 2018 Регистрация за Националното състезание по творческо писане на английски език 2018

Националното състезание по творческо писане на английски език ще се проведе през м. февруари 2018 г. ...