Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
05БФЖ обявява конкурс за финансиране на проекти в подкрепа на бежанците и мигрантите в България

БФЖ обявява конкурс за финансиране на проекти в подкрепа на бежанците и мигрантите в България

Български фонд за жените (БФЖ), с финансовата подкрепа на Глобалния фонд за обществени фондации (Global Fund for Community Foundations), обявява конкурс за финансиране на проекти за работа и подкрепа на бежанците/бежанките и мигрантите/мигрантките в България, както и социалното им включване в и приемането им от местните общности в страната. Общата стойност на конкурса е 20 000 лв. като максималното финансиране на проект е до 2 000 лв. Крайният срок за получаване на проектните предложения е 26-и ноември 2017 г.

Настоящият конкурс има следните приоритети:

 • Работа с местни общности с цел разбиране на проблема с бежанската и мигрантската криза и формулиране на възможни решения
 • Социално включване на бежанците и мигрантите в местните общности
 • Промяна на обществените нагласи спрямо бежанците и мигрантите в България
 • Промяна на образа на бежанците и мигрантите в медийната публичност от негативен към позитивен

Конкурсът има за цел да адресира още и специфичните нужди на жените и децата бежанци, които съставляват повече от половината от бежанския/миграционния поток и са особено уязвими и заплашени от специфични видове насилие и трафик на хора. Инициативата на БФЖ за работа по проблема с бежанската криза и мигрантската вълна е в подкрепа на мисията на Български фонд за жените за изграждане на свят без насилие и дискриминация, в който всеки може да разгърне своя потенциал и възможности, и в изпълнение на една от стратегическите цели на организацията – овластяване на уязвими групи, подложени на множествена дискриминация и/или пълна маргинализация (за каквито БФЖ смята бежанците и мигрантите, особено жените и децата). Ако не бъде отчетено разнообразието, не бъдат включени всички групи от обществото и не бъдат гарантирани техните човешки права, постигането на равнопоставеност на половете би била невъзможна. Не на последно място, настоящият конкурс предвижда изграждане на капацитет на одобрените организации в джендър тематиката, човешките права и развиване на чувствителност към различните нужди на жените и мъжете – бежанци или мигранти.

Защо?

От 2013 година насам българското общество постоянно чува за бежанската вълна, която достига границите на България. Изправени пред това ново предизвикателство, често повлияни от политическите и/или медийни послания, ние виждаме събитията като опасност и забравяме, че в близкото минало е имало и други бежански вълни, които не само не са променили начина ни на живот, но и са го обогатили.

Сегашната бежанска криза е следствие на бруталната гражданска война в Сирия, избухнала след масови протести през 2011-2012 г. Навлизайки скоро в седмата си година, войната продължава да прокужда стотици хиляди цивилни от техните домове. Заради военните действия, само загиналите деца са над 15 000, а 11 милиона души са загубили къщите си. Но войната в Сирия не е единствената. Има над 35 активни конфликта по света като тези в Ирак, Афганистан, Мали, които станаха причина през 2016 г. броят на бежанците в глобален мащаб да надхвърли 65 милиона души. Освен това, войните не са единственият причинител на бежански вълни – климатът е още по-сериозно предизвикателство. Според последните проучвания, заради климатичните промени, над 250 милиона души по света ще загубят препитанието и жилището си в близките години.

Като граждани на страна, външна граница на ЕС, имаме още по-голяма отговорност да помогнем на всеки бягащ от война, да получи достоен живот и възможност да стане част от обществения ни живот. Реалностите показват, че няма друг начин да се реагира, освен мирно, спокойно и с хуманност. Всички останали реакции – агресия, популизъм и нападения – не донесоха и няма и да донесат нищо добро.

За съжаление, медиите с охота повтарят политическите послания срещу мигрантите и бягащите от война, омаловажават реалността и изкривяват ситуацията толкова близко до нашите граници. Макар и тероризмът да стана главна заплаха за европейските държави, той няма нищо общо с бежанците. Политическите партии, печелещи от недоволството и липсата на информация за бежанците, опитаха да наберат популярност в държави като Франция, Австрия, Холандия, Германия, Италия, Швеция, дори Финландия. Изследванията и данните на официалните полицейски и държавни власти в ЕС показват, че в терористичните групи не участват бежанци и те нямат вина за терористичните атентати . Дори напротив – мнозина от тях бягат именно от подобни групи. Бежанците, макар да имат редица проблеми, могат и имат желанието да станат част от европейското общество, ако им бъде дадена такава възможност. Все още има време да реагираме правилно и това време е сега.

Какво?

Бюджетът на настоящия конкурс е в размер на 20 000 лв., с които ще бъдат финансирани проекти с максимален бюджет от 2 000 лева. Кандидатстването ще бъде отворено до 23:59 часа на 26-и ноември 2017 г.

Допустими за финансиране са широк спектър от дейности, като водещ принцип е да са насочени към овластяване на бежанците и мигрантите в България, особено на жените и децата, към промяна на публичния им образ от негативен към позитивен и към активно включване на местните общности:

 • Информационни кампании за промяна на образа на бежанците и мигрантите
 • Пряка подкрепа на бежанци и мигранти чрез предоставяне на услуги или кризисна намеса
 • Инициативи, събития и други, целящи комуникация и кооперация между бежанци и мигранти и местни общности
 • Инициативи, насочени към местни общности – развиване на капацитет за разбиране на проблема с бежанската и мигрантската вълна и формулиране на възможни решения, идващи от самата местна общност
 • Лобистки и застъпнически инициативи за законодателни промени в полза на бежанците и мигрантите в България
 • Други

БФЖ насърчава включването на инициативи, които засягат конкретно проблемите на мигрантките/бежанките и децата – проекти, които са ориентирани към представяне и разрешаване на присъщи за жените, бежанки или мигрантки, проблеми, ще имат предимство.

Кога?

 • 17 октомври – 27 ноември 2017 г. – набиране на проектни предложения
 • 15 декември 2017 г. – обявяване на одобрените за финансиране организации
 • 18 декември – 5 януари 2018 г. – сключване на договори и финансиране
 • януари 2018 г. – провеждане на еднодневно обучение за изграждане на допълнителен капацитет по теми като бежанска криза, джендър проблематика, човешки права
 • февруари – октомври 2018 г. – изпълнение на проектите, мониторинг и оценка от страна на БФЖ
 • до 16 ноември 2018 г. – отчитане на проектите

Важно! По един представител от всяка одобрена организация ще бъде поканен на обучение в края на януари 2018 г. за изграждане на допълнителен капацитет по темите: бежанска криза и мигрантска вълна, джендър проблематика, човешки права. Разходите по обучението ще бъдат поети от Български фонд за жените. Участието в обучението е задължително.

Критерии за участие:

В конкурса могат да участват само организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) в обществена полза.

Проектите на всички кандидатстващи организации трябва да съответстват както на темата, така и на поне два от приоритетите на настоящия конкурс. Окуражаваме кандидатите да заложат в проектите си дейности, насочени към активното включване на местните общности.

Критерии за оценка:

 • Връзка на проекта с темата и приоритетите на настоящия конкурс.
 • Реалистичност на проектите и заложените цели.
 • Реалистичност на бюджета.
 • Капацитет или потенциал за изпълнение на проекта.

Проектите ще бъдат оценявани от екипа на БФЖ и от външни експерти.


Документи за кандидатстване:

Име на конкурс (попълва се във формуляра): Конкурс за финансиране на проекти в подкрепа на бежанците и мигрантите в България

 • Формуляр  за кандидатстване (от сайта на БФЖ)
 • Декларация за достоверност 

Допълнителна информация:

Всички одобрени организации сключват договор с Български фонд за жените, а след приключване на проектите, в срок до 16 ноември 2018 г. организациите предоставят наративен и финансов отчет (с копия от счетоводни документи) в хартиен и електронен формат според образци, които ще получат от БФЖ.

При недостатъчен брой кандидатстващи организации или одобрени проекти, Български фонд за жените си запазва правото да преразпредели бюджета за финансиране, както и да промени сроковете на конкурса.


Документите изпратете до 23:59 ч. на 27 ноември 2017 г. на ел. поща: office@bgfundforwomen.org.

За допълнителна информация и въпроси – тел. 02 986 47 10.


Снимка: New Statesman 

Публикувано от:

Български фонд за жените

 

 

Сходни публикации

05.03.2021
Вижте наръчника на БФЖ „8 март е!“ и си изберете от него идеи как да отпразнувате Международния ден на жените Вижте наръчника на БФЖ „8 март е!“ и си изберете от него идеи как да отпразнувате Международния ден на жените

Наръчникът „8 март е!“ беше създаден през март 2021 г., за да даде идеи на всеки от нас как може да ...

05.03.2021
20 проекти в цялата страна ще отбележат 8 март и постиженията на жените 20 проекти в цялата страна ще отбележат 8 март и постиженията на жените

8 март – Международният ден на жените, ще бъде отбелязан тази година с поредица от събития и инициативи ...

05.03.2021
Филмова седмица „Великолепната женска седморка” – 9-14 март 2021 Филмова седмица „Великолепната женска седморка” – 9-14 март 2021

Филмова седмица „Великолепната женска седморка” – 9-14 март 2021 Съвременни български режисьорки и ...