Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
21Конкурс за доброволческа инициатива „Доброволчеството - умения за успех"

Конкурс за доброволческа инициатива „Доброволчеството - умения за успех"

Европас-България, Еврогайдънс-България

и Евродеск-България организират


Конкурс за доброволческа инициатива

„Доброволчеството - умения за успех"


Конкурсът е насочен към неправителствени организации (сдружения/фондации/читалища), работещи пряко с млади хора, и акцентира върху две основни теми:
  • Доброволчеството като инструмент за усвояване на нови умения и компетенции за участниците в доброволчески дейности
  • Доброволчеството като метод за подпомагане на местната общност
Целта на конкурса е да отличи и популяризира успешни доброволчески инициативи, които са дали възможност на участниците в тях да получат специфични знания и да развият умения, нужни в бъдещата лична и професионална реализация, като същевременно са подпомогнали местната общност.

Условия на конкурса

Инициативата, с която се кандидатства, трябва да отговаря на следните условия:
  • да е подкрепена от неправителствена организация (сдружение/фондация/читалище), работеща пряко с млади хора, и да е изпълнена от поне 5 младежи на възраст (възраст към момента на реализация на инициативата) от 13 до 30 години;
  • да е реализирана в рамките на периода** януари 2017г. – ноември 2017г. без изискване за конкретна продължителност;**допускат се инициативи, които са започнали в посочената времева рамка и все още не са завършили, ако вече могат да демонстрират обучителни резултати за включените в тях участници и ползи за местната общност.
  • да не е дарителска кампания, целяща набиране на помощи или средства, в която не са реализирани доброволчески дейности от страна на младежи;• насърчава се (но не е задължително условие) инициативата да бъде придружена от авторски снимки, визуализиращи представената концепция;
Всяка организация има право да подаде само една кандидатура.

Кандидатстването за конкурса се извършва електронно на следния адрес

Краен срок – 26 ноември 2017 година (включително).

Наградите

Ще бъдат отличени 5 инициативи на различни участващи организации. Всяка отличена организация ще получи предметна награда и възможност да представи инициативата си на Годишната валоризационна конференция на ЦРЧР в Международния ден на доброволеца 5 декември 2017г. в град София.

Жури и обявяване на резултатите
Инициативите ще бъдат оценявани от Комисия, състояща се от представители на ЦРЧР, по отношение на тяхното обучително измерение за участниците и ползата им за местната общност.

Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на 29 ноември 2017г. на интернет страниците на Европас-България и Еврогайдънс-България. Всички кандидати ще бъдат уведомени за резултатите от конкурса и по електронната поща.

За допълнителна информация– sdaskalov@hrdc.bg; тел. 02 / 915 50 91
Източник: НПО Портал, 08 ноември 2017

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

19.09.2018
409 073 доброволци изчистиха България заедно на 15 септември 409 073 доброволци изчистиха България заедно на 15 септември

Събраният боклук възлиза на 4123 тона отпадъци, събрани от 2869 локацииОсмото издание на най-мащабната ...

07.09.2018
8 септември - Световният ден на първата помощ 8 септември - Световният ден на първата помощ

По предложение на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец, от 2000 г. всяка ...

05.09.2018
Стани „голям брат” или „голяма сестра” на дете в неравностойно положение в Пловдив Стани „голям брат" или „голяма сестра" на дете в неравностойно положение в Пловдив

Асоциация "Голям Брат Голяма Сестра - България" (www.bbbsbg.org) е официален представител на Big ...