Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
18Конкурс за доброволческа инициатива „Доброволчеството - умения за успех"

Конкурс за доброволческа инициатива „Доброволчеството - умения за успех"

Европас-България, Еврогайдънс-България

и Евродеск-България организират


Конкурс за доброволческа инициатива

„Доброволчеството - умения за успех"


Конкурсът е насочен към неправителствени организации (сдружения/фондации/читалища), работещи пряко с млади хора, и акцентира върху две основни теми:
  • Доброволчеството като инструмент за усвояване на нови умения и компетенции за участниците в доброволчески дейности
  • Доброволчеството като метод за подпомагане на местната общност
Целта на конкурса е да отличи и популяризира успешни доброволчески инициативи, които са дали възможност на участниците в тях да получат специфични знания и да развият умения, нужни в бъдещата лична и професионална реализация, като същевременно са подпомогнали местната общност.

Условия на конкурса

Инициативата, с която се кандидатства, трябва да отговаря на следните условия:
  • да е подкрепена от неправителствена организация (сдружение/фондация/читалище), работеща пряко с млади хора, и да е изпълнена от поне 5 младежи на възраст (възраст към момента на реализация на инициативата) от 13 до 30 години;
  • да е реализирана в рамките на периода** януари 2017г. – ноември 2017г. без изискване за конкретна продължителност;**допускат се инициативи, които са започнали в посочената времева рамка и все още не са завършили, ако вече могат да демонстрират обучителни резултати за включените в тях участници и ползи за местната общност.
  • да не е дарителска кампания, целяща набиране на помощи или средства, в която не са реализирани доброволчески дейности от страна на младежи;• насърчава се (но не е задължително условие) инициативата да бъде придружена от авторски снимки, визуализиращи представената концепция;
Всяка организация има право да подаде само една кандидатура.

Кандидатстването за конкурса се извършва електронно на следния адрес

Краен срок – 26 ноември 2017 година (включително).

Наградите

Ще бъдат отличени 5 инициативи на различни участващи организации. Всяка отличена организация ще получи предметна награда и възможност да представи инициативата си на Годишната валоризационна конференция на ЦРЧР в Международния ден на доброволеца 5 декември 2017г. в град София.

Жури и обявяване на резултатите
Инициативите ще бъдат оценявани от Комисия, състояща се от представители на ЦРЧР, по отношение на тяхното обучително измерение за участниците и ползата им за местната общност.

Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на 29 ноември 2017г. на интернет страниците на Европас-България и Еврогайдънс-България. Всички кандидати ще бъдат уведомени за резултатите от конкурса и по електронната поща.

За допълнителна информация– sdaskalov@hrdc.bg; тел. 02 / 915 50 91
Източник: НПО Портал, 08 ноември 2017

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

11.06.2018
БЧК проведе IX Национално състезание на младежките аварийни екипи на организацията БЧК проведе IX Национално състезание на младежките аварийни екипи на организацията

Още от създаването си през 1921 г, младежката организация на Българския Червен кръст изгражда ...

23.05.2018
13 причини да вярваме, че бъдещето е светло: Предизвикателството на TimeHeroes през април 13 причини да вярваме, че бъдещето е светло: Предизвикателството на TimeHeroes през април

От 12 години насам, по някое време през пролетта винаги се пада един ден, в който няколко милиона хора ...

23.05.2018
Доброволци от Швейцария са посетили центровете на фондация „Сийдър” в Кюстендил Доброволци от Швейцария са посетили центровете на фондация „Сийдър" в Кюстендил

Доброволци от Швейцария са посетили центровете на фондация "Сийдър" в КюстендилЗа осми пореден път ...