Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
13Конкурс за доброволческа инициатива „Доброволчеството - умения за успех"

Конкурс за доброволческа инициатива „Доброволчеството - умения за успех"

Европас-България, Еврогайдънс-България

и Евродеск-България организират


Конкурс за доброволческа инициатива

„Доброволчеството - умения за успех"


Конкурсът е насочен към неправителствени организации (сдружения/фондации/читалища), работещи пряко с млади хора, и акцентира върху две основни теми:
  • Доброволчеството като инструмент за усвояване на нови умения и компетенции за участниците в доброволчески дейности
  • Доброволчеството като метод за подпомагане на местната общност
Целта на конкурса е да отличи и популяризира успешни доброволчески инициативи, които са дали възможност на участниците в тях да получат специфични знания и да развият умения, нужни в бъдещата лична и професионална реализация, като същевременно са подпомогнали местната общност.

Условия на конкурса

Инициативата, с която се кандидатства, трябва да отговаря на следните условия:
  • да е подкрепена от неправителствена организация (сдружение/фондация/читалище), работеща пряко с млади хора, и да е изпълнена от поне 5 младежи на възраст (възраст към момента на реализация на инициативата) от 13 до 30 години;
  • да е реализирана в рамките на периода** януари 2017г. – ноември 2017г. без изискване за конкретна продължителност;**допускат се инициативи, които са започнали в посочената времева рамка и все още не са завършили, ако вече могат да демонстрират обучителни резултати за включените в тях участници и ползи за местната общност.
  • да не е дарителска кампания, целяща набиране на помощи или средства, в която не са реализирани доброволчески дейности от страна на младежи;• насърчава се (но не е задължително условие) инициативата да бъде придружена от авторски снимки, визуализиращи представената концепция;
Всяка организация има право да подаде само една кандидатура.

Кандидатстването за конкурса се извършва електронно на следния адрес

Краен срок – 26 ноември 2017 година (включително).

Наградите

Ще бъдат отличени 5 инициативи на различни участващи организации. Всяка отличена организация ще получи предметна награда и възможност да представи инициативата си на Годишната валоризационна конференция на ЦРЧР в Международния ден на доброволеца 5 декември 2017г. в град София.

Жури и обявяване на резултатите
Инициативите ще бъдат оценявани от Комисия, състояща се от представители на ЦРЧР, по отношение на тяхното обучително измерение за участниците и ползата им за местната общност.

Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на 29 ноември 2017г. на интернет страниците на Европас-България и Еврогайдънс-България. Всички кандидати ще бъдат уведомени за резултатите от конкурса и по електронната поща.

За допълнителна информация– sdaskalov@hrdc.bg; тел. 02 / 915 50 91
Източник: НПО Портал, 08 ноември 2017

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

06.12.2018
Връчиха годишните награди „Доброволческа инициатива” 2018 Връчиха годишните награди „Доброволческа инициатива" 2018

Успехът невинаги означава да си направил нещо за себе си, а по-скоро той се измерва с онова, което ...

03.12.2018
Партньори от пет държави развиват програми за про боно доброволческо включване на студенти Партньори от пет държави развиват програми за про боно доброволческо включване на студенти

Представители на организации, свързващи доброволци с каузи, университети и студентска консултантска ...

30.11.2018
На 2522 души е помогнала Планинската спасителна служба тази година На 2522 души е помогнала Планинската спасителна служба тази година

2522 пострадали са получили помощ от Планинската спасителна служба за периода от 1 декември 2017 г. до 1 ...