Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
18В Сливен търсят отговор на въпроса: Как да спрем антициганизма в България?

В Сливен търсят отговор на въпроса: Как да спрем антициганизма в България?

„Проектът „Въвличане на младежки лидери и учители в борбата с антициганизма в България” съдържа два основни компонента: обучения на повече от 350 младежки лидери и 350  учители, от 17 български града и информационни кампании, включващи местни събития под мотото „Живеем заедно”.“  С тази информация Моника Писанкънева от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ откри тринадесетото обучение „Заедно срещу антициганизма“.


Обучението се проведе на 7, 8 и 9 ноември в град Сливен. В първия ден се включиха младежи от няколко сливенски гимназии и организации като РАКО (Ромска академия за култура и образование), фондация „Крайница”, Център за социално партньорство, Интеракт клуб, фондация „Европейски младежки инициативи” и др.  Вторият ден участие взеха учители от областта. Младежките лидери и учителите се събраха заедно в третия ден на обучението, за да обсъдят идеи за кампания против антициганизма.


Обучението обхвана няколко модула,  базирани върху работа в малки групи, обща дискусия, анализ на текстове видеа, както и ролеви игри. Участниците бяха симулирани да преживеят казусите, които обсъждат. Най-интересна за участниците беше играта беше „Ромско бинго”, където групата беше разделена на 4 екипа, всеки от които имаше за задача да отговор правилно 16 въпроса. Играта повиши знанията на участниците за исторически факти, свързани с миграцията на ромите към Европа, преследването на ромите по време на Втората световна война и броят загинали роми в Холокоста, броят на ромите в България и характеристиките, които дефинират един човек като ром (няма такива освен само-идентификацията).


Разказът на ромското момиче Мария Петер, депортирана със  семейството си в Аушвиц и подложена на изключителни жестокости, се превърна в  кулминация на обучението. В края на срещата всички участници споделиха, че обучението не само е допринесло да получат нови знания, но и е  оказало силно емоционално въздействие върху тях.


Обучението „Заедно срещу антициганизма" е част от  проекта „Въвличане на младежки лидери и учители в противодействие срещу антициганизма в България“. Проектът се реализира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) в партньорство с Фондация „Младеново“, Лом и Синдикат „Образование“ към Конфедерация на труда „Подкрепа“. Обучението е структурирано на база Наръчника „Огледала“, издаден от Съвета на Европа и преиздаден на български език от ФРГИ и Фондация „Младеново“.


До края на месец ноември обучението ще се проведе в още 4 български града. 

Публикувано от:

Фондация ”Работилница за граждански инициативи”

 

Сходни публикации

21.05.2018
Програмен асистент към Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България Програмен асистент към Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България

Тръст за социална алтернатива обявява позиция за Програмен асистент към Мрежата за ранно детско развитие ...

16.05.2018
Директори на училища от Дупница: Сегрегацията е сериозен проблем Директори на училища от Дупница: Сегрегацията е сериозен проблем

Деян Колев: На много места, когато ромските деца надхвърлят 25-30%, следва отлив на български ...

08.05.2018
Европейската комисия одобри Гражданския доклад за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интеграция на ромите Европейската комисия одобри Гражданския доклад за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интеграция на ромите

Дълбока криза в цялостната политическа рамка за интеграция на ромите и ръст на анти-циганизма, ...