Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
24В Сливен търсят отговор на въпроса: Как да спрем антициганизма в България?

В Сливен търсят отговор на въпроса: Как да спрем антициганизма в България?

„Проектът „Въвличане на младежки лидери и учители в борбата с антициганизма в България” съдържа два основни компонента: обучения на повече от 350 младежки лидери и 350  учители, от 17 български града и информационни кампании, включващи местни събития под мотото „Живеем заедно”.“  С тази информация Моника Писанкънева от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ откри тринадесетото обучение „Заедно срещу антициганизма“.


Обучението се проведе на 7, 8 и 9 ноември в град Сливен. В първия ден се включиха младежи от няколко сливенски гимназии и организации като РАКО (Ромска академия за култура и образование), фондация „Крайница”, Център за социално партньорство, Интеракт клуб, фондация „Европейски младежки инициативи” и др.  Вторият ден участие взеха учители от областта. Младежките лидери и учителите се събраха заедно в третия ден на обучението, за да обсъдят идеи за кампания против антициганизма.


Обучението обхвана няколко модула,  базирани върху работа в малки групи, обща дискусия, анализ на текстове видеа, както и ролеви игри. Участниците бяха симулирани да преживеят казусите, които обсъждат. Най-интересна за участниците беше играта беше „Ромско бинго”, където групата беше разделена на 4 екипа, всеки от които имаше за задача да отговор правилно 16 въпроса. Играта повиши знанията на участниците за исторически факти, свързани с миграцията на ромите към Европа, преследването на ромите по време на Втората световна война и броят загинали роми в Холокоста, броят на ромите в България и характеристиките, които дефинират един човек като ром (няма такива освен само-идентификацията).


Разказът на ромското момиче Мария Петер, депортирана със  семейството си в Аушвиц и подложена на изключителни жестокости, се превърна в  кулминация на обучението. В края на срещата всички участници споделиха, че обучението не само е допринесло да получат нови знания, но и е  оказало силно емоционално въздействие върху тях.


Обучението „Заедно срещу антициганизма" е част от  проекта „Въвличане на младежки лидери и учители в противодействие срещу антициганизма в България“. Проектът се реализира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) в партньорство с Фондация „Младеново“, Лом и Синдикат „Образование“ към Конфедерация на труда „Подкрепа“. Обучението е структурирано на база Наръчника „Огледала“, издаден от Съвета на Европа и преиздаден на български език от ФРГИ и Фондация „Младеново“.


До края на месец ноември обучението ще се проведе в още 4 български града. 

Публикувано от:

Фондация ”Работилница за граждански инициативи”

 

Сходни публикации

20.02.2018
Елза Горанова: Човек трябва да създава среда, в която останалите да бъдат щастливи и удовлетворени Елза Горанова: Човек трябва да създава среда, в която останалите да бъдат щастливи и удовлетворени

По време на кампанията „Заедно срещу антициганизма", чрез която ФРГИ адресира най-разпространените ...

06.02.2018
Конкурс за снимка и есе „Заедно срещу антициганизма в България” Конкурс за снимка и есе „Заедно срещу антициганизма в България"

Думата „антициганизъм” се използва за да се опишат нагласи, поведения и структури, които са настроени ...

01.02.2018
Кампанията „Заедно срещу антициганизма” събира нови привърженици в Благоевград Кампанията „Заедно срещу антициганизма" събира нови привърженици в Благоевград

Над 70 младежи от Благоевград се включиха в кампанията „Заедно срещу антициганизма в България". ...