Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
2110 години Център за обществена подкрепа - София

10 години Център за обществена подкрепа - София

На 16.11.2017 г. Център за обществена подкрепа – София (ЦОП) празнува своя 10-и рожден ден.

Началото е поставено през 2007 г., когато в сградата на бившия Дом за деца на ул. „Пиротска” №175 в София стартира иновативна за времето си социална услуга – Център за обществена подкрепа, управлявана от Институт по социални дейности и практики, в партньорство със Столична община.

Центърът предлага комплекс от услуги за подкрепа на деца,  жертви на насилие и техните семейства; превенция на риска от раздяла на децата с родителите, реинтеграция в семейството, приемна грижа, личностно израстване на младежи и отговорно родителство.

В него работят психолози и социални работници, които са мотивирани да се развиват и надграждат своя опит, прилагайки индивидуален подход към всеки един клиент.

През годините екипът на ЦОП е реализирал множество проекти като: групова програма „Програма за родители  - упражнявали насилие”, за първи път в страната, изграждане на специализирано помещение за изслушване на деца, жертви на насилие - „синя стая”, въвеждане на интегриран подход като метод за работа с деца, стартиране на модела „Социално включване на деца в конфликт със закона”, въвеждане на принципи на доброто третиране и други.

В периода 2007 – 2009 г. Център за обществена подкрепа работи с 90 клиенти (от които 85 - деца и 5-ма родители), а през 2014 г. – с 650 (222 деца и 428 родители). Причина за нарасналия брой на родителите екипът вижда в натрупания опит през годините и подкрепата на ОЗД.


Заедно с Център за обществена подкрепа – Славейков, Институт по социални дейности и практики управлява и Център за обществена подкрепа – Надежда.

Събитието ще се проведе в хoтел „Рамада София", бул. Мария Луиза 131, от 11 ч. до 17 ч.

 

За контакти: Център за обществена подкрепа (ЦОП) – ул. „Пиротска“ 175, cop@sapibg.org, тел: 02/920 42 38.

 

Източник: www.sapibg.org, FB ИСДП(SAPI)

 

 

Публикувано от:

Институт по социални дейности и практики

 

Сходни публикации

18.09.2018
Участвай в решението! Участвай в решението!

Гледайте: "Участвай в решението!"Очакването, че някой друг ще прекопае и залеси собствената ни градинка ...