Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
1310 години Център за обществена подкрепа - София

10 години Център за обществена подкрепа - София

На 16.11.2017 г. Център за обществена подкрепа – София (ЦОП) празнува своя 10-и рожден ден.

Началото е поставено през 2007 г., когато в сградата на бившия Дом за деца на ул. „Пиротска” №175 в София стартира иновативна за времето си социална услуга – Център за обществена подкрепа, управлявана от Институт по социални дейности и практики, в партньорство със Столична община.

Центърът предлага комплекс от услуги за подкрепа на деца,  жертви на насилие и техните семейства; превенция на риска от раздяла на децата с родителите, реинтеграция в семейството, приемна грижа, личностно израстване на младежи и отговорно родителство.

В него работят психолози и социални работници, които са мотивирани да се развиват и надграждат своя опит, прилагайки индивидуален подход към всеки един клиент.

През годините екипът на ЦОП е реализирал множество проекти като: групова програма „Програма за родители  - упражнявали насилие”, за първи път в страната, изграждане на специализирано помещение за изслушване на деца, жертви на насилие - „синя стая”, въвеждане на интегриран подход като метод за работа с деца, стартиране на модела „Социално включване на деца в конфликт със закона”, въвеждане на принципи на доброто третиране и други.

В периода 2007 – 2009 г. Център за обществена подкрепа работи с 90 клиенти (от които 85 - деца и 5-ма родители), а през 2014 г. – с 650 (222 деца и 428 родители). Причина за нарасналия брой на родителите екипът вижда в натрупания опит през годините и подкрепата на ОЗД.


Заедно с Център за обществена подкрепа – Славейков, Институт по социални дейности и практики управлява и Център за обществена подкрепа – Надежда.

Събитието ще се проведе в хoтел „Рамада София", бул. Мария Луиза 131, от 11 ч. до 17 ч.

 

За контакти: Център за обществена подкрепа (ЦОП) – ул. „Пиротска“ 175, cop@sapibg.org, тел: 02/920 42 38.

 

Източник: www.sapibg.org, FB ИСДП(SAPI)

 

 

Публикувано от:

Институт по социални дейности и практики

 

Сходни публикации

12.12.2018
Министерството на труда и социалната политика годишните национални награди за социални иновации Министерството на труда и социалната политика годишните национални награди за социални иновации

Министерството на труда и социалната политика връчи за четвърта поредна година годишните национални ...

11.12.2018
Наръчник за НПО „Защита на личните данни” Наръчник за НПО „Защита на личните данни"

Български център за нестопанско право издаде Наръчник за НПО „Защита на личните данни", който е ...

11.12.2018
Обществено обсъждане на проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2019 г. Обществено обсъждане на проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2019 г.

В проекта на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2019 г. са посочени ...