Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
1810 години Център за обществена подкрепа - София

10 години Център за обществена подкрепа - София

На 16.11.2017 г. Център за обществена подкрепа – София (ЦОП) празнува своя 10-и рожден ден.

Началото е поставено през 2007 г., когато в сградата на бившия Дом за деца на ул. „Пиротска” №175 в София стартира иновативна за времето си социална услуга – Център за обществена подкрепа, управлявана от Институт по социални дейности и практики, в партньорство със Столична община.

Центърът предлага комплекс от услуги за подкрепа на деца,  жертви на насилие и техните семейства; превенция на риска от раздяла на децата с родителите, реинтеграция в семейството, приемна грижа, личностно израстване на младежи и отговорно родителство.

В него работят психолози и социални работници, които са мотивирани да се развиват и надграждат своя опит, прилагайки индивидуален подход към всеки един клиент.

През годините екипът на ЦОП е реализирал множество проекти като: групова програма „Програма за родители  - упражнявали насилие”, за първи път в страната, изграждане на специализирано помещение за изслушване на деца, жертви на насилие - „синя стая”, въвеждане на интегриран подход като метод за работа с деца, стартиране на модела „Социално включване на деца в конфликт със закона”, въвеждане на принципи на доброто третиране и други.

В периода 2007 – 2009 г. Център за обществена подкрепа работи с 90 клиенти (от които 85 - деца и 5-ма родители), а през 2014 г. – с 650 (222 деца и 428 родители). Причина за нарасналия брой на родителите екипът вижда в натрупания опит през годините и подкрепата на ОЗД.


Заедно с Център за обществена подкрепа – Славейков, Институт по социални дейности и практики управлява и Център за обществена подкрепа – Надежда.

Събитието ще се проведе в хoтел „Рамада София", бул. Мария Луиза 131, от 11 ч. до 17 ч.

 

За контакти: Център за обществена подкрепа (ЦОП) – ул. „Пиротска“ 175, cop@sapibg.org, тел: 02/920 42 38.

 

Източник: www.sapibg.org, FB ИСДП(SAPI)

 

 

Публикувано от:

Институт по социални дейности и практики

 

Сходни публикации

14.06.2018
Община Габрово обявява конкурс за възлагане на социални услуги Община Габрово обявява конкурс за възлагане на социални услуги

Община Габрово обявява конкурс за възлагане на социалните услуги – делегирани от държавата ...

12.06.2018
Как България прилага Европейската директива за правата на жертвите на престъпления Как България прилага Европейската директива за правата на жертвите на престъпления

Международно проучване във всички държави членки на ЕСДиректива 2012/29/ЕС установява минимални ...