Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
05БФЖ обявява конкурс за подкрепа на проекти, насочени към превенция и преодоляване на насилието над жени и момичета

По повод Международната кампания на ООН „16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пола" (25 ноември – 10 декември) и на Международния ден за борба с насилието над жени (25 ноември), Български фонд за жените обявява конкурс за финансиране на проекти, насочени към превенция и преодоляване на насилието над жени и момичета и домашното насилиеОбщата стойност на конкурса е 22 000 лева, а максималната сума, с която може да бъде финансиран един проект, е 2 500 лева. Крайният срок за подаване на проекти е 5-и януари 2018 г.


Приоритети:

 • Превенция на насилието над жени и момичета
 • Преодоляване на насилието над жени и момичета и подкрепа на жертви на насилие, основано на пола / домашно насилие
 • Повишаване на чувствителността и информираността на обществото по теми като форми на насилие, основано на пола; насилие над жени и момичета; домашно насилие
 • Промяна на обществените нагласи спрямо темата “насилие над жени” в България и намаляване на обществената стигма към преживелите насилие    
Какво?

За първи път в историята на БФЖ, финансирането на настоящия конкурс е осигурено изцяло от индивидуални донори. Към 8000 лв. бяха дарени по време на благотворителни куиз и търг, проведени от Британско посолство в София в подкрепа на БФЖ и ще бъдат добавени към набраните близо 15 000 лв. от участието на три българки, живеещи в Ню Йорк, в 14-тото издание на SHAPE Women’s Half Marathon по-рано тази година (вижте видео с тях тук).

Бюджетът на настоящия конкурс е в размер на 22 000 лв., с които ще бъдат финансирани проекти с максимален бюджет до 2 500 лева. Кандидатстването ще бъде отворено до 23:59 часа на 5-и януари 2018 г.

Допустими за финансиране са проекти с широк спектър от дейности, като водещ принцип е да са насочени към превенция и борба с насилието над жени и момичета. Подобни дейности (но не само) могат да са:

 • Превенция на насилието над жени и момичета чрез информационни кампании, обучения по джендър таматика на млади хора, лобиране и застъпничество за законови промени, създаване на видеа и документални филми и т.н.
 • Пряка подкрепа на пострадали от насилие чрез психологически или юридически консултации, подобряване на условията в кризисните центрове, работа с извършители за предотвратяване на повторно насилие и т.н.
 • Инициативи, събития, кампании и други, целящи да повишат информираността и чувствителността на обществото по проблема с насилието над жени и момичета и домашното насилие.
 • Инициативи за промяна на нагласите към преживели насилие в местни общности.
 • Дейности, насочени към повишаване капацитета на медии за отразяване на проблематика и събития, свързани с насилие над жени и момичета.
 • Лобистки и застъпнически дейности за законодателни промени, свързани с ратификацията на Истанбулската конвенция от страна на България.
 • Други дейности, свързани с приоритетите на настоящия конкурс.

Кога?

 • 25 ноември 2017 г. – 5 януари 2018 г. – набиране на проектни предложения
 • 15 януари 2018 г. – обявяване на одобрените за финансиране организации
 • 15 – 22 януари 2018 г. – сключване на договори и финансиране
 • февруари – юли 2018 г. – изпълнение на проектите, мониторинг и оценка от страна на БФЖ
 • юли – 10 август 2018 г. – отчитане на проектите

Критерии за участие:


В конкурса могат да участват само организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) в обществена полза.

Проектите на всички кандидатстващи организации трябва да съответстват на темата на конкурса и поне на един от приоритетите. Окуражаваме кандидатите да заложат на интерсекционален и инклузивен подход, както и да се фокусират върху реално овластяване на целевите групи на проектите.

Критерии за оценка:

 • Административно съответствие с изискванията на конкурса – попълнен и оформен формуляр според изискванията; приложена подписана Декларация.
 • Връзка на проекта с темата и фокус върху поне един от приоритетите на настоящия конкурс.
 • Реалистичност на заложените цели и очакваните резултати.
 • Реалистичност на бюджета и баланс между административните разходи и разходите за изпълнение на дейностите.
 • Капацитет и/или потенциал за изпълнение на проекта (насърчава се кандидатстването на новорегистрирани организации).

Проектите ще бъдат оценявани от екипа на БФЖ и от външни експерти.


Документи за кандидатстване:


Име на конкурс (попълва се във формуляра): Конкурс за подкрепа на проекти, насочени към превенция и преодоляване на насилието над жени и момичета

Допълнителна информация:

Всички одобрени организации сключват договор с Български фонд за жените, а след приключване на проектите, в срок до 10 август 2018 г. организациите предоставят наративен и финансов отчет по образци и указания, които ще получат от БФЖ допълнително. Подкрепата на Български фонд за жените трябва да бъде отразявана във всички комуникационни дейности и материали, според условията в договора.


При недостатъчен брой кандидатстващи организации или одобрени проекти, Български фонд за жените си запазва правото да преразпредели бюджета за финансиране, както и да промени сроковете на конкурса.

Документите изпратете до 23:59 ч. на 5 януари 2018 г. на ел. поща: office@bgfundforwomen.org.

За допълнителна информация и въпроси – тел. 02 986 47 10. 

Публикувано от:

Български фонд за жените

 

 

Сходни публикации

05.03.2021
Вижте Наръчника на БФЖ „8 март е!“ и си изберете от него идеи как да отпразнувате Международния ден на жените Вижте Наръчника на БФЖ „8 март е!“ и си изберете от него идеи как да отпразнувате Международния ден на жените

Наръчникът „8 март е!“ беше създаден през март 2021 г., за да даде идеи на всеки от нас как може да ...

05.03.2021
20 проекти в цялата страна ще отбележат 8 март и постиженията на жените 20 проекти в цялата страна ще отбележат 8 март и постиженията на жените

8 март – Международният ден на жените, ще бъде отбелязан тази година с поредица от събития и инициативи ...

05.03.2021
Филмова седмица „Великолепната женска седморка” – 9-14 март 2021 Филмова седмица „Великолепната женска седморка” – 9-14 март 2021

Филмова седмица „Великолепната женска седморка” – 9-14 март 2021 Съвременни български режисьорки и ...