Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
18VIVACOM Регионален грант 2017 е отворен за проектни предложения до 7 януари 2018 г.

VIVACOM Регионален грант 2017 е отворен за проектни предложения до 7 януари 2018 г.

„Даваме скорост на вашите идеи"

 

За трета поредна година програмата VIVACOM Регионален грант ще предостави безвъзмездна помощ/грантове на граждански организации, читалища и училища от цялата страна, за проекти на местно ниво. Програмата няма ограничение за сферите, в които ще се развиват идеите, важно е инициативите да са насочени към промяна, полезна за общността. Програмата се осъществява в партньорство с Български център за нестопанско право.

 

Кампанията за набиране на предложения започва от днес - 22 ноември 2017 г. и ще продължи до 7 януари 2018 г.

 

Финансирането за всеки проект може да бъде до 5 000 лева, като няма ограничения нито на броя проекти, които една организация подава, нито на това дали е била сред печелившите в предходна година, но само с идея, която е различна от вече подкрепената.  Общата стойност на VIVACOM Регионален грант тази година е 60 000 лева. Програмата ще подкрепи инициативи с продължителност до 1 година.

 

И в това издание, както в предходното, професионалисти и обществено значими личности от различни сфери участват в журито, което ще оценява проектите независимо. Тази година това са Ива Дойчинова – журналист; Жаклин Вагенщайн – създател на кинолитературния фестивал Синелибри и управляващ директор на издателство „Колибри“, Иван Кънчев – един от създателите на сдружение „Българска история“; Любен Панов – член на настоятелството на Български център за нестопанско право, които разработиха методологията за реализиране на гранта; Мария Чернева - журналист в Българска национална телевизия.

Печелившите от програмата идеи ще бъдат обявени през март 2018 г. За кандидатстване в новото издание е необходимо идеята и обосновката й да се представи в  електронния формуляр: http://vivacomfund.bg/regionalgrant.html

 

Информация за проектите, който получиха подкрепа през първото и второто издание на програма можете да видите на Информационния портал за неправителствените организации в България – https://www.ngobg.info/ и на сайта www.vivacomfund.bg.  Някои от проектите са представени по-подробно на портала в рубриката Разкази за НПО.

 

Допълнителна информация:


Какво подкрепя VIVACOM  Регионален грант

 

Програмата няма ограничение за сферите, в които ще се развиват идеите. При преценката на инициативите ще се взимат под внимание следните ключови:

 • Общодостъпна полза от реализирането на инициативата или решаването на проблем за конкретна общност от хора;
 • Въвличане на местната общност;
 • Новаторство.

Кой може да кандидатства

 • Читалища
 • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в обществена полза
 • Настоятелства на училища и детски градини, регистрирани като ЮЛНЦ в обществена полза – в партньорство с училища и детски градини.

Могат да участват и организации, които са получили финансиране по Програмата в предходната година, но само с идея, която е различна от вече подкрепената.

 

Няма да бъдат подкрепяни проекти на:

 • Вероизповедания;
 • Политически партии и свързани с тях организации;
 • Бизнес асоциации;
 • Синдикални организации;
 • Общини и асоциации на местните власти.

Кандидатстване

За кандидатстване е необходимо идеята и обосновката й да се представи в  електронния формуляр: http://vivacomfund.bg/regionalgrant.html  

 

Преценката за това кои проекти ще бъдат финансирани ще се извърши на две нива.

 

Предварителният подбор ще бъде осъществен от двама експерти, които имат опит в оценка на проекти. Те ще оценяват проектите съобразно зададените в насоките критерии (посочени в „Kой може да кандидатства" и в „Какво подкрепяме"). До второто ниво на оценяване ще бъдат допуснати първите 50 проекта, които и двамата експерта са класирали да бъдат разгледани от Журито.

 

Крайното решение за финансиране ще се вземе от Жури, което преглежда класирането на 50-те избрани от експертите кандидатури и взема финално решение кои проекти да получат подкрепа от Програма Регионален грант на VIVACOM.  

 

Идеите, които бъдат одобрени и получат подкрепа, ще бъдат представени на www.vivacomfund.bg и на Информационния портал за гражданските организации в България -  www.ngobg.info. 

 

Общите условия и правилата на Регионален грант 2018 можете да намерите на интернет страницата на VIVACOM Fund: www.vivacomfund.bg


 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

15.02.2018
Дарение в размер на 1 771 261.35 лева  в полза на Националната галерия от наследството на починалата в Австралия г-жа Маргарита Занеф Дарение в размер на 1 771 261.35 лева в полза на Националната галерия от наследството на починалата в Австралия г-жа Маргарита Занеф

Националната галерия в София получи дарение от 1 771 261.35 лева съгласно завещанието на ...

15.02.2018
Покана за проектни предложения по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2018 година Покана за проектни предложения по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2018 година

ОБЯВА за стартиране на процедура за набиране на проектни предложения по Национална програма за ...

15.02.2018
Стартира процедура за набиране на проектни предложения по Национална програма за младежта (2016 – 2020) за 2018 година Стартира процедура за набиране на проектни предложения по Национална програма за младежта (2016 – 2020) за 2018 година

ОБЯВА за стартиране на процедура за набиране на проектни предложения по Национална програма за ...