Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
20Покана за набиране на външни оценители на проектни предложения по Програма „Еразъм+” за периода 2018-2020

Центърът за развитие на човешките ресурси обявява

 

ПОКАНА

за набиране на външни оценители на проектни предложения по Програма

„Еразъм+” за периода 2018 - 2020 година

 

От кандидатите се изисква да имат минимум петгодишен експертен опит в областта на образованието, обучението и/или младежта, съответстващ на целите и приоритетите на Програма „Еразъм+” и/или други програми. Те следва да отговарят и на следните допълнителни изисквания:

  • Владеене на поне един от работните езици на ЕК (английски, немски, френски).
  • Компютърна грамотност (MS Оffice)

Необходими документи за кандидатстване:

  • Формуляр за кандидатстване, наличен на сайта на ЦРЧР – www.hrdc.bg
  • Мотивационно писмо
  • Професионална автобиография на български език или на един от работните езици на ЕK – Europass CV
  • Europass езиков паспорт на български език
  • Копие на Диплома за завършено висше образование или друга по-висока степен
  • Копие на документ, доказващ владеене на чужд език (един от работните езици на ЕК)
  • Попълнена и подписана Декларация за липса на конфликт на интереси

Подробности за условията, както и необходимите за кандидатстване документи, могат да бъдат изтеглени от следния адрес: http://hrdc.bg.

 

Краен срок за подаване на документите – 04.01.2018 г.

Документите задължително трябва да бъдат изпратени по пощата на адрес:


Център за развитие на човешките ресурси
ул. „Граф Игнатиев“ № 15, ет. 3
1000 София


Върху плика трябва да има надпис: „За участие в конкурс за външни оценители"

 

 

Източник: ЦРЧР, 06 декември 2017

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

19.09.2018
Как се преподава STEM в училище? Как се преподава STEM в училище?

Формула за успехИма ли формула, чрез която да се изчисли как обучението по астрономия в българското ...

19.09.2018
1134 ученици в 19 града у нас се обучават по системата „учене чрез работа” 1134 ученици в 19 града у нас се обучават по системата „учене чрез работа"

1 134 ученици в 32 професионални гимназии в 19 града в цялата страна се обучават по системата „учене ...