Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
21Представяне на доклад за подкрепата на социалните услуги за деца и младежи в община Провадия от Фондация Лумос през 2017 година

В началото на 2017 г. стартира процес на осъществяване на системна подкрепа от страна на фондация Лумос към социалните услуги в община Провадия чрез обучения и супервизии. Тази подкрепа e предназначена за служители на Центровете за настаняване от семеен тип, Центъра за социална рехабилитация и интеграция, Центъра за обществена подкрепа, Общностния център, Защитено жилище и Отдела за закрила на детето, както и за родители на деца и младежи, посещаващи тези услуги. Целта на това сътрудничество е да се улесни взаимодействието между отделните социални услуги в работата по конкретни случаи с деца и семейства.

На 14 декември от 10.30 часа в комплекс „Овеч" ще се проведе събитие за представяне на доклад за резултатите от подкрепата, както и дискусия за бъдещите инициативи в подкрепа на децата и младежите в община Провадия. Участници ще бъдат представители на Лумос, община Провадия и подкрепяните услуги.

„Да помогнем на уязвимите деца да са по-защитени и щастливи е в центъра на всичко, което правим. Ние не само работим с местните власти, за да им помогнем да закрият институциите, но и подкрепяме развитието на необходимите услуги в общността, които да помогнат на децата да останат в своите семейства или да им осигурят семейна среда.” - подчертава д-р Ивелина Дудренова д.м.пс., ръководител на Лумос във Варна.

Резултатите, които партньорите очакват са служителите и родителите да усвоят успешни модели, с които да подкрепят и да подпомагат развитието на децата и младежите. Трите области на подкрепа, които бяха определени съвместно с община Провадия, бяха физио- и ерготерапия при деца и младежи с увреждания, алтернативни методи на комуникация при деца с увреждания и важната роля на играта в детското развитие. В обученията са участвали 98 представителя на съответните услуги, а 151 души ca били подкрепени чрез супрервизия.


 

Публикувано от:

Лумос

 

Сходни публикации

20.05.2019
„Или ще те пребия, или ще те дам на Торбалан”. Само факти за Стратегията за детето „Или ще те пребия, или ще те дам на Торбалан". Само факти за Стратегията за детето

Или ще те пребия, или ще те дам на Торбалан. А току-виж и двете. Домашното възпитание в цяла Европа ...

16.05.2019
Изменения относно вписването на действителен собственик от ЮЛНЦ Изменения относно вписването на действителен собственик от ЮЛНЦ

Народното събрание одобри промени в ЗМИП, чрез които да се намали административната тежест за ...

16.05.2019
Институтът за пазарна икономика Ви поздравява с предстоящия Ден на данъчна свобода! Институтът за пазарна икономика Ви поздравява с предстоящия Ден на данъчна свобода!

Институт за пазарна икономика2019: Денят на данъчна свобода идва на 18 май Преразпределението през ...