Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
23Публикувано е първото сравнително проучване на европейското законодателство, свързано с набирането на средства за каузи

Европейският център за нестопанско право (ECNL) съвместно с Международния център за нестопанско право (ICNL) изготви първото сравнително проучване за Европа на законодателството по отношение на набирането на средства от индивидуални дарители – The Regulatory Framework for Fundraising in Europe.

То излиза в контекста на нарастващите рестрикции от страна на някои европейски правителства към гражданските организации, атаките срещу  възможностите за международно финансиране, както и ограниченото държавно финансиране на сектора. Лавинообразно нарастват въпросите как да бъде подобрено законодателството, така че да поощри индивидуалната филантропия.

Проучването (прилагаме и кратко резюме, наред с пълния текст) е изготвено в продължение на 2 години и разглежда различни закони в отделни европейски страни, засягащи индивидуалното набиране на средства и развитието на дарителството, с цел идентифициране на добри модели и практики в законодателството и възможностите за саморегулацията на сектора.


Европейският център за нестопанско право е в процес на формиране на експертна работна група, която ще направи опит да разработи гайдлайн с международни стандарти и инструментариум, който да ориентира работещите в полето, и дори да послужи при нужда за промяна на законодателство и имплементиране в международни документи.


 

 

Публикувано от:

Български дарителски форум

 

Сходни публикации

22.01.2018
Доклад за България: Държавата не финансира организациите за защита на правата на човека Доклад за България: Държавата не финансира организациите за защита на правата на човека

Българската държава не отделя средства за финансиране на неправителствени организации (НПО), които ...

19.01.2018
Европейският парламент призова за по-добра защита на висшите интереси на децата Европейският парламент призова за по-добра защита на висшите интереси на децата

С голямо мнозинство Европейският парламент прие доклад относно компетентността, признаването и ...

17.01.2018
Европейският парламент подкрепя енергията от възобновяеми източници, произвеждана от хората Европейският парламент подкрепя енергията от възобновяеми източници, произвеждана от хората

Биоенергията, увреждаща околната среда, все още ще се счита за „възобновяема енергия“, въпреки ...