Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
22Премахват думата „инвалид" от българското законодателството

Премахват думата „инвалид" от българското законодателството

Идеята е на червените Михаил Христов и Крум Зарков. Според тях така ще се улесни социалната интеграция на хората с увреждания и заличаването на определението "инвалид" от българското законодателство ще допринесе за преодоляването на стереотипното мислене за хората с увреждания като хора - неспособни, невалидни, негодни.

Предвиждат се промени в девет закона и с приемането на този законопроект обществото би направило положителна стъпка към социалното приобщаване на хората с увреждания и тяхната реализация като пълноправни граждани, а и при наличие на демографска криза, всяка мярка за приобщаване на всички хора в България следва да се подкрепи и насърчи.

Навсякъде в текста на законопроекта думите "лице с увреждания" и "лица с увреждания" следва да се заменят с "човек с увреждане" и "хора с увреждания". В Закона за интеграция на хората с увреждания е въведена легална дефиниция на термина "човек с трайно увреждане" и тази промяна ще прецизира и уеднакви законодателството.

Министерството на труда и социалната политика подкрепи предложения Законопроект със следните забележки:

- В Закона за интеграция на хората с увреждания е дадено определение за "увреждане" и за "човек с трайно увреждане", според което "увреждане" е всяка загуба или нарушаване в анатомичната структура, във физиологията или в психиката на даден индивид.

- В Закона за висшето образование да се направят някои изменения: думите "слепи, глухи, инвалиди" да се заменят с думите "хора със сериозни увреждания и други". При използването на израза "лица с увреждания" се включват пълнолетни хора с различни видове увреждания, докато изразът "трайни увреждания" включва хора с увреждания, при които са налице трайно намалени възможности да изпълняват дейности по начин и степен, възможни за здравия човек.

- В Закона за железопътния транспорт думата "инвалид" да бъде заменена с "хора с увреждания", тъй като правото на безплатен превоз или намаление имат както децата с увреждания, така и възрастните хора с увреждания. В случай че се използва думата "лица с увреждания", децата с увреждания ще бъдат изключени от обхвата на закона.

В Америка думата "инвалид" е равнозначна на "негър", аргументира се още социалистът Михаил Христов. Обществото няма да се промени, докато продължава да съществува думата "инвалид", чиято етимология е "незаконен", според него. "Инвалидите в България продължават да си стоят в къщите, 80% от тях си стоят неинтегрирани, необщителни и ще си останат просто инвалиди", обясни депутатът.

В крайна сметка промените, заложени в Закона за държавните такси, в които са заложени промените, бяха подкрепени.
Автор: Диляна Панайотова

Източник: News.bg, 11 януари 2018

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

20.04.2018
Съветът на децата към Държавната агенция за закрила на детето обявява конкурс за лого Съветът на децата към Държавната агенция за закрила на детето обявява конкурс за лого

РЕГЛАМЕНТ за провеждане наКонкурс за лого на Съвета на децатаКонкурсът се осъществява по инициатива на ...

19.04.2018
Програма Достъп до Информация представи резултатите от годишния одит на интернет страниците на институциите Програма Достъп до Информация представи резултатите от годишния одит на интернет страниците на институциите

На 18 април (сряда) от 11.00 часа в Национален пресклуб на БTA Програма Достъп до Информация представи ...

19.04.2018
До края на годината ще бъде разработена концепция за Стратегия за ранното детско развитие До края на годината ще бъде разработена концепция за Стратегия за ранното детско развитие

До края на тази година да бъде разработена концепция за Стратегия за ранното детско развитие. Този ...