Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
23Премахват думата „инвалид" от българското законодателството

Премахват думата „инвалид" от българското законодателството

Идеята е на червените Михаил Христов и Крум Зарков. Според тях така ще се улесни социалната интеграция на хората с увреждания и заличаването на определението "инвалид" от българското законодателство ще допринесе за преодоляването на стереотипното мислене за хората с увреждания като хора - неспособни, невалидни, негодни.

Предвиждат се промени в девет закона и с приемането на този законопроект обществото би направило положителна стъпка към социалното приобщаване на хората с увреждания и тяхната реализация като пълноправни граждани, а и при наличие на демографска криза, всяка мярка за приобщаване на всички хора в България следва да се подкрепи и насърчи.

Навсякъде в текста на законопроекта думите "лице с увреждания" и "лица с увреждания" следва да се заменят с "човек с увреждане" и "хора с увреждания". В Закона за интеграция на хората с увреждания е въведена легална дефиниция на термина "човек с трайно увреждане" и тази промяна ще прецизира и уеднакви законодателството.

Министерството на труда и социалната политика подкрепи предложения Законопроект със следните забележки:

- В Закона за интеграция на хората с увреждания е дадено определение за "увреждане" и за "човек с трайно увреждане", според което "увреждане" е всяка загуба или нарушаване в анатомичната структура, във физиологията или в психиката на даден индивид.

- В Закона за висшето образование да се направят някои изменения: думите "слепи, глухи, инвалиди" да се заменят с думите "хора със сериозни увреждания и други". При използването на израза "лица с увреждания" се включват пълнолетни хора с различни видове увреждания, докато изразът "трайни увреждания" включва хора с увреждания, при които са налице трайно намалени възможности да изпълняват дейности по начин и степен, възможни за здравия човек.

- В Закона за железопътния транспорт думата "инвалид" да бъде заменена с "хора с увреждания", тъй като правото на безплатен превоз или намаление имат както децата с увреждания, така и възрастните хора с увреждания. В случай че се използва думата "лица с увреждания", децата с увреждания ще бъдат изключени от обхвата на закона.

В Америка думата "инвалид" е равнозначна на "негър", аргументира се още социалистът Михаил Христов. Обществото няма да се промени, докато продължава да съществува думата "инвалид", чиято етимология е "незаконен", според него. "Инвалидите в България продължават да си стоят в къщите, 80% от тях си стоят неинтегрирани, необщителни и ще си останат просто инвалиди", обясни депутатът.

В крайна сметка промените, заложени в Закона за държавните такси, в които са заложени промените, бяха подкрепени.
Автор: Диляна Панайотова

Източник: News.bg, 11 януари 2018

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

23.01.2018
Естонски граждански организации ни донесоха „Писмо в бутилка” на Второто биенале на гражданското участие Естонски граждански организации ни донесоха „Писмо в бутилка" на Второто биенале на гражданското участие

Второто биенале на гражданското участие се проведе на 22 януари 2018 под прожекторите на европейското ...

23.01.2018
Тръст за социална алтернатива организира обществена консултация по повод създаването на мрежа за  ранно детско развитие в ромската общност в България Тръст за социална алтернатива организира обществена консултация по повод създаването на мрежа за ранно детско развитие в ромската общност в България

Фондация „Тръст за социална алтернатива" (ТСА) организира обществена консултация във връзка със ...

22.01.2018
Защо е важно да се интересуваме от политиките за сигурност и защо е крайно време да започне да ни пука ? Защо е важно да се интересуваме от политиките за сигурност и защо е крайно време да започне да ни пука ?

В продължение на много години ставаме свидетели на противоположни тези, изказвани в публичното ...