Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
22Образци на заявления и декларации, подавани пред Агенция по вписванията

Образци на заявления и декларации, подавани пред Агенция по вписванията

От тук може да изтеглите образци на заявления и декларации, подавани в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията*:


Заявления за вписване на обстоятелства:


•    За сдружение - Заявление за вписване на обстоятелства относно сдружение А15 (по образец)
•    За фондация - Заявление за вписване на обстоятелства относно фондация А16 (по образец)
•    За народно читалище - Заявление за вписване на обстоятелства относно народно читалище А17 (по образец)
•    За клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел - Заявление за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел А18 (по образец)

•    За клон на ЮЛНЦ - Заявление за вписване на обстоятелства относно клон Б2

•    При прекратяване и ликвидация - Заявление за вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация Б6

•    При запазване на наименование на ЮЛНЦ - Заявление за запазване на фирма / наименование Д1

 

Заявления за обявяване на актове:

•    За документи на ЮЛНЦ - Заявление за обявяване на актове Г1

•    За годишен финансов отчет на ЮЛНЦ (в обществена или в частна полза) и годишен доклад за дейността на ЮЛНЦ (в обществена полза) - Заявление за обявяване на годишни финансови отчети Г2

 

Допълнителни заявления:

•     При изпълнение на указания на длъжностното лице по регистрацията - Заявление за изпълнение на указания по чл. 22, ал. 4 от ЗТР Ж1

•     При подаване за заявление с повече от трима заявители - Заявление за данни за заявител З1

 

Декларации:

•    Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ)

•    Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя (Декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ)

 

Бланки на заявленита и декларациите също така може да намерите и на сайта на Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ - www.brra.bg 

______________

* Съгласно приложения към Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и до Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

Сходни публикации

20.04.2018
Съветът на децата към Държавната агенция за закрила на детето обявява конкурс за лого Съветът на децата към Държавната агенция за закрила на детето обявява конкурс за лого

РЕГЛАМЕНТ за провеждане наКонкурс за лого на Съвета на децатаКонкурсът се осъществява по инициатива на ...

19.04.2018
Програма Достъп до Информация представи резултатите от годишния одит на интернет страниците на институциите Програма Достъп до Информация представи резултатите от годишния одит на интернет страниците на институциите

На 18 април (сряда) от 11.00 часа в Национален пресклуб на БTA Програма Достъп до Информация представи ...

19.04.2018
До края на годината ще бъде разработена концепция за Стратегия за ранното детско развитие До края на годината ще бъде разработена концепция за Стратегия за ранното детско развитие

До края на тази година да бъде разработена концепция за Стратегия за ранното детско развитие. Този ...