Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
23Образци на заявления и декларации, подавани пред Агенция по вписванията

Образци на заявления и декларации, подавани пред Агенция по вписванията

От тук може да изтеглите образци на заявления и декларации, подавани в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията*:


Заявления за вписване на обстоятелства:


•    За сдружение - Заявление за вписване на обстоятелства относно сдружение А15 (по образец)
•    За фондация - Заявление за вписване на обстоятелства относно фондация А16 (по образец)
•    За народно читалище - Заявление за вписване на обстоятелства относно народно читалище А17 (по образец)
•    За клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел - Заявление за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел А18 (по образец)

•    За клон на ЮЛНЦ - Заявление за вписване на обстоятелства относно клон Б2

•    При прекратяване и ликвидация - Заявление за вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация Б6

•    При запазване на наименование на ЮЛНЦ - Заявление за запазване на фирма / наименование Д1

 

Заявления за обявяване на актове:

•    За документи на ЮЛНЦ - Заявление за обявяване на актове Г1

•    За годишен финансов отчет на ЮЛНЦ (в обществена или в частна полза) и годишен доклад за дейността на ЮЛНЦ (в обществена полза) - Заявление за обявяване на годишни финансови отчети Г2

 

Допълнителни заявления:

•     При изпълнение на указания на длъжностното лице по регистрацията - Заявление за изпълнение на указания по чл. 22, ал. 4 от ЗТР Ж1

•     При подаване за заявление с повече от трима заявители - Заявление за данни за заявител З1

 

Декларации:

•    Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ)

•    Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя (Декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ)

 

Бланки на заявленита и декларациите също така може да намерите и на сайта на Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ - www.brra.bg 

______________

* Съгласно приложения към Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и до Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

Сходни публикации

23.01.2018
Естонски граждански организации ни донесоха „Писмо в бутилка” на Второто биенале на гражданското участие Естонски граждански организации ни донесоха „Писмо в бутилка" на Второто биенале на гражданското участие

Второто биенале на гражданското участие се проведе на 22 януари 2018 под прожекторите на европейското ...

23.01.2018
Тръст за социална алтернатива организира обществена консултация по повод създаването на мрежа за  ранно детско развитие в ромската общност в България Тръст за социална алтернатива организира обществена консултация по повод създаването на мрежа за ранно детско развитие в ромската общност в България

Фондация „Тръст за социална алтернатива" (ТСА) организира обществена консултация във връзка със ...

22.01.2018
Защо е важно да се интересуваме от политиките за сигурност и защо е крайно време да започне да ни пука ? Защо е важно да се интересуваме от политиките за сигурност и защо е крайно време да започне да ни пука ?

В продължение на много години ставаме свидетели на противоположни тези, изказвани в публичното ...