Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
23"Еразъм+" и "Брекзит"

"Еразъм+" и "Брекзит"

Центърът за развитие на човешките ресурси информира, че Великобритания ще продължи да участва пълноценно в проектите по Програма „Еразъм+" до края на Програмата през 2020 г., въпреки „Брекзит".

 

Всички български организации могат да си сътрудничат с партньори от Великобритания в предстоящите покани за кандидатстване през 2018, 2019 и 2020 г. по ключовите дейности на Програма „Еразъм+“.Източник: ЦРЧР, 12 януари 2018

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

22.01.2018
Доклад за България: Държавата не финансира организациите за защита на правата на човека Доклад за България: Държавата не финансира организациите за защита на правата на човека

Българската държава не отделя средства за финансиране на неправителствени организации (НПО), които ...

19.01.2018
Европейският парламент призова за по-добра защита на висшите интереси на децата Европейският парламент призова за по-добра защита на висшите интереси на децата

С голямо мнозинство Европейският парламент прие доклад относно компетентността, признаването и ...

17.01.2018
Европейският парламент подкрепя енергията от възобновяеми източници, произвеждана от хората Европейският парламент подкрепя енергията от възобновяеми източници, произвеждана от хората

Биоенергията, увреждаща околната среда, все още ще се счита за „възобновяема енергия“, въпреки ...