Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
17Национална мрежа за децата: Фокусът в детското правосъдие трябва да се премести от наказанието към социалната подкрепа

В свое становище, изпратено до Министерство на правосъдието, Национална мрежа за децата се застъпва за реформа в системата на детско правосъдие и изразява категоричната си подкрепа за отмяна на Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и за приемането на проекта на Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица (ЗОНПНВМНЛ).

„Вярваме, че съществуващите в момента слабости и предизвикателства могат да бъдат преодолени с ясна политическа воля и лидерство, както и диалог между всички отговорни Министерства, Агенции, експерти и представители на гражданските организации, работещи с деца и семейства, насочен към търсене и взимане на консенсусни решения, които са в най-добрия интерес на децата и осъществяване на тази така дълго чакана и закъсняла реформа, а не на конкретни институции, запазване на статуквото или имитация на реформа“, се казва в становището.

Национална мрежа за децата се застъпва за реформа в системата на детско правосъдие още преди приемането на Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето през 2011 г. и Пътната карта за нейното изпълнение от страна на държавата през 2013 г. За реформата в системата за детско правосъдие започна да се говори преди около 15 години и според нас осъществяването ѝ е крайно необходимо с оглед гарантиране правата на децата и осигуряване на координация със системата за закрила, се казва още в становището на Национална мрежа за децата. Считаме, че промените следва да бъдат гледани заедно с публикуваните през 2016 г. предложения за промени в НК и НПК и се застъпваме пакетът законодателни промени да включва и предложения за промени в Закона за МВР и Закона за закрила на детето, които да синхронизират разпоредбите в отделните сфери на закона. Предлагаме тези допълнителни промени тъй като, според нас, проектът на Закон по същество трябва да гарантира прилагане на интегриран подход от всички институции спрямо непълнолетните в конфликт със закона, както и да предвиди съответните пакети от мерки за тях.


Пълен текст на становището (PDF, 378 KB)


Още по темата в интервю за БНР  на Диляна Славкова, програмен координатор „Правосъдие“ в Национална мрежа за децата. 


В края на януари Национална мрежа за децата стартира кампанията „За по-човечно детско правосъдие“.  Тя настоява пред институциите за реформа в системата за детско правосъдие, отмяна на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, действащ от 1958 г., закриване на поправителните интернати и въвеждане на съвременни и ефективни мерки за работа с децата извършители, включващи възстановително правосъдие и превантивна работа с тях. Другата цел на кампанията е създаване на разбиране в обществото, че проблемните деца са деца в риск и най-често постъпките им са вик за помощ, тъй като те са били жертви на насилие, тормоз, неглижиране, живот в крайна бедност. Вижте повече за кампанията тук 

Публикувано от:

Национална мрежа за децата

 

Сходни публикации

15.02.2019
Търсим новите граждански лидери Търсим новите граждански лидери

Днес, 15 февруари стартира конкурсът за набиране на участници в Инициативата за изграждане на бъдещо ...