Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
16Екологични организации обжалват новото комплексно разрешително на Топлофикация „Сливен”

Екологични организации обжалват новото комплексно разрешително на Топлофикация „Сливен”
Няколко екологични организации, сред които „За Земята - Достъп до правосъдие”, сдружение за дива природа „Балкани” и Институтът за зелена политика обжалват решението на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) за издаване на ново комплексно разрешително на Топлофикация „Сливен”.

Издаването на ново комплексно разрешително ще позволи на топлоцентралата да изгаря битови отпадъци и такива от индустрията, допълнително замърсявайки въздуха в Сливен и региона.

Според данните в бюлетина за качество на въздуха на самата ИАОС, случаите, в които се наблюдават нива на замърсяване няколко пъти над нормата са доста чести. Само за периода 29.01- 02.02 са регистрирани три дни с наднормени стойности на фини прахови частици.

Издаденото комплексно разрешително дава възможност да се изгарят отпадъци без инсталацията да отговаря на най-добрите налични техники — или т.нар. BREF, и позволява значително по-високи вредни емисии. Чрез избягване на инвестиции в пречиствателни съоръжения и изгаряне на отпадъци, операторите само удължават агонията на тези остарели инсталации като вредят и на хората. Според доклада "Тъмният облак над Европа", работата на Топлофицакия „Сливен” за 2015 година е довела до загубата на 3540 работни дни и над 37 мил. евро здравни разходи.

Същевременно повечето български общини изоставят значително със системите за разделно събиране и рециклиране, с мерките за подобряване качеството на въздуха и екологичните решения за енерго и топлопроизводство. Издаденото комплексно разрешително де факто пречи на взимането на адекватни мерки за преодоляването на тези проблеми.

„Хората имат не само право на чиста околна среда, но и право да участват във взимането на решения как да се развива града им. С настоящата жалба оказваме подкрепа на всички хора в Сливен, които искат това.”, подчертава Теодора Стоянова от „Грийнпийс”-България, които също подкрепят жалбата.Източник: Екологично сдружение "За Земята", 12 февруари 2018

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

09.08.2018
Кой и какво да очакваме на Фестивала на солта Кой и какво да очакваме на Фестивала на солта

Тазгодишната програма на Фестивала на солта отново е много интересна и разнообразна. Ще има по нещо за ...

01.08.2018
Светът навлезе в екологичен дълг Светът навлезе в екологичен дълг

Тази година Денят на екологичния дълг се пада на 1-ви август. Според доклад на Световната мрежа за ...

20.07.2018
Ан Шайнберг, eксперт по рециклиране: Допуснете клошарите в легалната система за разделно събиране Ан Шайнберг, eксперт по рециклиране: Допуснете клошарите в легалната система за разделно събиране

Форум "Невидими ръце", организиран от сдружение "За Земята" анализира резултатите и целите в ...