Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
18Събитие „За по-човечно детско правосъдие" проведе „Еквилибриум" в Русе

Събитие „За по-човечно детско правосъдие" проведе „Еквилибриум" в Русе
На 10 март, в МОЛ Русе Център за правата на децата, управляван от сдружение „Еквилибриум“, проведе събитие в МОЛ Русе под надслов „Не ме съди, човече“. Събитието е част от националната кампания на Национална мрежа за децата „За по-човечно детско правосъдие“.

Събитието откри координаторът за северен регион на Национална мрежа за децата г-н Иван Тодоров, който даде думата на официалния гост г-жа Мариела Личева – Директор Дирекция „Здравни и социални дейности“ на Община Русе. Тя подчерта изключително важната роля на иновативната услуга, която е една от четирите в страната – „Център за правата на децата“ за новия подход на работа с деца в конфликт или контакт със закона. Госпожа Личева декларира подкрепата на Община Русе за развитието на тази услуга.

Екипът на Центъра представи същността на работата в него, а именно – подкрепа на децата с трудности в поведението и емоционалното си развитие чрез различни занимания, които са съобразени с техните интереси и потенциал. Те обясниха на гостите, че проблемите на тези деца се дължат на липсата на добра самооценка, трудности в семейната им среда и липсата на адекватна и навременна подкрепа, така че да не прибягват до действия, окачествявани като противообществени прояви.

Работата по превенция на рисковото поведение е изключително важна в тази посока. Деца и техните родители имаха възможност да „влязат в обувките“ на тези деца чрез играта „Не ме съди, човече“.

Доброволци от Младежкия парламент в Русе се включиха в събитието, като разясняваха на посетителите в търговския център целта на кампанията, а именно промяна в нормативната база, свързана с децата правонарушители, която е от 1958 година и е неадекватна за съвременната ситуация.

Повече за кампанията на Национална мрежа за децата можете да намерите на специално създадения за целта сайт www.Endviolence.nmd.bg, където може да се потърси помощ от специалисти и карта с услугите в страната и техните контакти. Можете да подкрепите и целите на кампанията - промяна на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Системата за борба с противообществените прояви е скъпа и неефективна.

Вече близо 10 години НМД настоява за реформа в детското правосъдие. Редица международни институции настояват за законодателни промени и по-щадящо детско правосъдие в България. В България децата се наказват по-сурово от възрастните и то за провинения, за които големите не носят наказателна отговорност – бягство от къщи, просия, дребни кражби. Готов е новия законопроект за промяна в тази посока и е въпрос на политическа воля да стартира така необходимата промяна за по-човечно детско правосъдие в България.Източник: Дарик Русе, 12 март 2018

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

14.06.2018
Община Габрово обявява конкурс за възлагане на социални услуги Община Габрово обявява конкурс за възлагане на социални услуги

Община Габрово обявява конкурс за възлагане на социалните услуги – делегирани от държавата ...

12.06.2018
Как България прилага Европейската директива за правата на жертвите на престъпления Как България прилага Европейската директива за правата на жертвите на престъпления

Международно проучване във всички държави членки на ЕСДиректива 2012/29/ЕС установява минимални ...