Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
20Павлета Алексиева: Около 50 000 неправителствени организации подлежат на пререгистрация

Павлета Алексиева: Около 50 000 неправителствени организации подлежат на пререгистрация

„Идеята на прехвърлянето на регистрацията от окръжните съдилища към Агенцията по вписванията на юридическите лица с нестопанска цел е да се осигури по-лесно, по-бързо и по-предвидимо вписване на нови организации и съответно обявяване на нови обстоятелства по съществуващи такива организации". Това обясни в предаването „Преди всички“ Павлета Алексиева от Българския център за нестопанско право. По думите ѝ пререгистрацията засяга около 50 000 неправителствени организации. Според нея това е стъпка в правилната посока.

Припомняме, че от тази година неправителствените организации в България подлежат на пререгистрация. Не е ясно в момента какво става с регистрираните преди първи януари и вписани по стария ред юридически лица с нестопанска цел, ако не се пререгистрират още през първото полугодие на тази година в Агенцията по вписванията, въпреки че законовият срок за пререгистрацията им е до 31 декември 2020 година. Законодателят не е подплатил въпросния тригодишен срок с нормативна възможност неправителствените организации да заявяват подлежащите си на обявяване обстоятелства и актове, в това число и годишните си отчети, по досегашния ред, докато се пререгистрират, а заявяването на задължителни за обявяване актове и обстоятелства също е обвързано със срокове.

В тази връзка Павлета Алексиева обясни: „Законът ясно казва, че срокът е 3 години. В този срок организациите могат да подадат заявление, с което да поискат пререгистрация. Тази процедура е безплатна. … Обявяването на годишните отчети е 30 юни на следващата година. Този срок си остава същият. Всяка една организация, която е активна и работи, е заинтересована да предвиди това нещо – първо да се пререгистрира и след това да обяви своите отчети спокойно. Законът не предвижда алтернатива на обявяването на отчетите, различна от Агенцията по вписванията, което автоматично означава, че организацията трябва да бъде пререгистрирана, за да има партида в Агенцията по вписванията, по която да бъде обявен в последствие нейния отчет. Тези две процедури могат да бъдат направени последователно. … Ако организация, която не се е пререгистрирала до 30 юни 2018 г., подаде отчетите си към Агенция по вписванията, тя ще получи входящ номер и това би следвало да се счете, че тя е изпълнила задължението си за подаване на отчет. Апелирам организациите да публикуват отчетите си на своите интернет страници“.

Според нея законодателят трябва да излезе с пояснение какво се случва с организациите, които искат да са коректни с годишните си отчети, но не са се пререгистрирали. В тази връзка тя смята, че няма да има санкции за неподадени отчети.

Дали са наясно ръководителите на такива организации - Силвия Велева - председател на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Одисея", и Теодора Иванова - председател на Управителния съвет на сдружението с нестопанска цел в частна полза "Местен бизнес" - Разград, казаха:

„Не съм съвсем наясно. Попадна ми информация, че подлежим на пререгистрация, но не ми стана ясно първо защо е нужна тази пререгистрация, какво налага тази пререгистрация при положение, че ние имаме регистрация в Министерство на правосъдието. Не съм съвсем наясно какво трябва да подготвям като документи, а и сроковете ме шокираха. Прочетох за тригодишен срок. Впоследствие видях, че трябва да направя това нещо до 30-и юни“.

„Нашето сдружение е сдружение, което е широка платформа на малки и средни предприятия, свободни професии и занаяти. Имаме юрист, който е член на сдружението, и се надяваме той да ни разясни на целия Управителен съвет в подробности промените и действията, които трябва да предприемем във връзка с тази пререгистрация“.

Все още не е провело годишното си общо събрание и Сдружението "Център на неправителствените организации" в Разград. Планира го за юни. Председателят на Управителния съвет на тази организация Георги Милков смята, че новата нормативна уредба не е достатъчно добре разгласена, но би била една положителна промяна.

Цялото интервю чуйте от звуковия файл на БНР.
Автор: Репортаж на Марина Бенова и интервю на Таня Величкова

Източник: БНР, 13 март 2018

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

18.09.2018
Участвай в решението! Участвай в решението!

Гледайте: "Участвай в решението!"Очакването, че някой друг ще прекопае и залеси собствената ни градинка ...