English   14358 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Намалява броят на просещите у нас деца

 
Намалява броят на просещите у нас деца

Днес е Международният ден на децата на улицата


Приютът към сдружение „Гаврош" във Варна, където до септември 2017 г. бездомните деца на града намираха временен подслон, е затворен, защото държавата е насочила усилията си към  друг тип услуги. Това каза  Гергана Енчева от сдружение „Гаврош“ във Варна. Проблемът обаче още не е разрешен изцяло:

„Тази група деца съществува, особено в големите градове. Тя вече е по-различна - не са децата, които в началото на 90-те години спяха по пейките и по градинките. Все още има просещи деца, които живеят в крайна бедност, но има къде да останат през нощта. В повечето случаи тези, при които не се намира отговорен родител или близък, се насочват към други услуги като център от семеен тип. За съжаление, заради просене или скитане някои биват насочени към интернати и възпитателни училища. Като цяло проблемът е в бедността. Може би над 40 процента от децата в България са в риск от бедност и социално изключване, което често води до пътя към улицата“.

Димо Димов от сдружение „Самаряни" в Стара Загора също констатира, че „децата на улицата“ намаляват:

„В далечната 1998 година в Стара Загора имаше над 25 деца, които постоянно живееха на улицата. Отделно имаше други деца, които през деня прекарваха времето си на улицата, но вечер се прибираха при някакви близки или роднини. В тези ранни години създадохме дневен център за деца на улицата. След 8 години интензивна работа успяхме да намерим местен локален модел, чрез който успяхме да овладеем напълно проблема. В последствие към модела проявиха интерес и колеги от чужбина и бяхме поканени на международен форум в Мичиганския университет, където да го представим".


„Благодарение на модела, в Стара Загора няма комплекс за социални услуги за деца и семейства, защото деца на улицата вече няма", констатира Димов.

Общината във Варна подготвя мащабен проект за изграждане на комплекс за социални услуги на територията на досегашния социално-учебен професионален център с пари по ОП „Региони в растеж“. Капацитетът ще остане за 100 деца. Ще има и ново основно училище, което ще задоволи потребностите на всички живеещи в града. Архитектурното решение позволява да се смесва потокът ученици с този от хора, настанени в приюта за временно настаняване на бездомни.

Димов коментира мащабния проект:

„От една страна е чудесно, че общините все повече развива нужният административен капацитет, за да привличат европейски средства, с които да се подобрява качеството на живот на гражданите на съответната община. Аз бях отложил поздравите си към Варна по отношение на начина, по който чух, че ще бъде развит моделът за тези социални услуги и образователни услуги - на едно място. Ние в „Самаряни“ не споделяме модела за концентрация на услугите на едно място, защото отново изхождаме от нашата философия за подхода за развитие на местните общности. Считаме, че социалните услуги трябва да бъдат разпръснати в малки звена на територията на общността, а не в огромен комплекс да бъдат концентрирани много услуги, а още повече да бъдат концентрирани на едно място социални и образователни услуги в една мегаструктура".


Репортаж на Даниела Стойнова и интервю на Ирина Недева с Гергана Енчева от сдружение „Гаврош" и Димо Димов от сдружение „Самаряни" можете да чуете на страницата на БНР.


Снимка: PixabayИзточник: БНР , 12 април 2018 г.

Сходни публикации

Сдружение „Конна терапия“ и ParaKids са големите победители в юбилейното издание на ПРОМЯНАТА 2023

Сдружение „Конна терапия“ и ParaKids са големите победители в юбилейното издание на ПРОМЯНАТА 2023

Две инициативи са големите победители в десетото юбилейно издание на най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкас

Фондация „За Нашите Деца” и The Human Safety Net България откриха Консултативен хъб за ранно детско развитие в Община Марица

Фондация „За Нашите Деца” и The Human Safety Net България откриха Консултативен хъб за ранно детско развитие в Община Марица

На 29 ноември 2023 г. фондация „За Нашите Деца“ и The Human Safety Net България официално откриха първия Консултативен хъб за

Ела на правно-дискусионния форум LexTalks 2023: Престъпление и наказание

Ела на правно-дискусионния форум LexTalks 2023: Престъпление и наказание

Предстои второто издание на правно-дискусионния форум LexTalks на Национална мрежа за децата и Мрежата за правна помощ на