Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
21Lab4e в Италия – oпознатият пример за солидарност и демокрация на работното място

Lab4e в Италия – oпознатият пример за солидарност и демокрация на работното място

Един разказ за търсения опит, споделените практики и откритото вдъхновение от група български социални предприятия в Италия

Разказът от първо лице е на Айлин Юмерова – част от екипа по изпълнение на проекта на БЦНП „Лаборатория за ноу-хау в сферата на социалното предприемачество“ (Lab4e) като експерт по социална иновация, ориентирана към подобряване на процеса на обучение и подкрепа на трудовите кадри на социалните предприятия.

Дълго време се чудех как да започна този разказ. Емоционално или делово. Когато обаче човек посети топлокръвна и пъстроцветна страна като Италия с нейните изключително гостоприемни и емоционални граждани, е почти невъзможно да остане равнодушен най-вече в изказа си. А и след 5-дневната интензивна програма на учебното ни пътуване с лаборантите от Lab4e до гр. Падуа, регион Венето в Италия, наситена с най-разнообразни посещения и нови запознанства, задачата става все по-трудна. Но все пак ще започна от там – от самото начало.

Ден първи – понеделник, 26 март 2018 г.

След няколко неочаквани премеждия и подобаващ италиански обяд – пица и късо кафе – започна въвеждащата сесия за пъстроцветната ни група от представители на организации от различни сфери и градове в България.  Представителят на партньорската ни организация в Lab4e - Франка Барисон, която е ръководител на отдел „Международни проекти в Регионален институт за образование и кооперативно обучение „Ирекооп Венето“ („Ирекооп"), стана нашата пътеводна звезда и гостоприемен домакин през следващите дни от учебното ни посещение на различни социални предприятия в региона на Венето.

Ден 2 – вторник, 27 март 2018 г.

Заредени със слънчево настроение и нетърпеливо любопитство рано сутрин се отправихме към хълмовете на Еугения, близо до гр. Падуа., където посетихме хостел Casa Marina, yправляван от социален кооператив Terra di Mezzo. Там се срещахме с Барбара Ветторато, ръководител на отдел „Маркетинг и безопасност на работното място“ в „Ирекооп“. Барбара ни представи дейността на Регионалния институт, който предлага обучения и професионални курсове за повишаване на професионалната квалификация и умения на служителите и ръководителите на местни социални кооперативи, но не само. Интересното е, че тези кооперативи заедно с „Ирекооп“ разработват проекти, включващи обучения за персонала. Тези проекти се финансират от Регион Венето със средства от Европейския социален фонд, като самите обучения и курсове се предоставят от „Ирекооп“ (като сертифицирания институт) след спечелена обществена поръчка. От своя страна институтът предварително изучава нуждите на предприятията, в това число и социални, и на тази база изготвя и адаптира обучителните си програми.

Основна част от обученията са посветени на административното управление на човешките ресурси, вътрешно-организационната дейност и осигуряването на равнопоставено участие от страна на всички съдружници, които са и служители на кооперативите, в процеса на вземане на управленски решения. В своите курсове „Ирекооп“ залагат и на метода за оценка на работоспособността на служителите с интелектуални затруднения и психично здравни проблеми, която да бъде в помощ на техните колеги. Специфичното е, че част от обучителите в програмите са професионалисти, които преди това дълги години са работили в социални предприятия и познават спецификите на работния процес и управлението на кадрите.

Втората ни среща беше с представителите на социалния кооператив Terra di Mezzo – Франческо Лореджиан, президент на кооператива, и Луиза Бетто, член на екипа. Те ни представиха организационно-управленската структура на кооператива, който има качеството „социален“, тъй като в него се осигурява заетост на хора с увреждания, представляващи 30 % от целия състав на персонала. Част от тях са и съдружници в самия кооператив и могат да участват при вземането на решения в Събранието на съдружниците, в това число и при приемането на годишния бюджет.

Социалният кооператив предоставя услуги в сферата на неформалното образование чрез обучителни курсове на открито за деца и ученици и осигуряване на тяхното настаняване в хостела Casa Marina, в който се намирахме и ние. Също така предлага и развлекателни услуги срещу заплащане чрез приключенския парк LE FIORINE.  Работата на парка всъщност се оказва водещата бизнес дейност, която подпомага съществуването на кооператива, както и възможността му да осигурява заетост на служители с увреждания. След провеждане на професионални курсове за безработни лица с увреждания, които включват обучение и стажуване в Casa Marina (със съдействието на „Ирекооп“), част от тях остават на работа в хостела или биват насочвани към други подходящи предприятия. Ключово за успеха се оказва силно мотивираният екип на Terra di Mezzo, който оказва сериозна подкрепа на служителите с увреждания, като в същото време всички в екипа са в отношения на равнопоставеност.   

Ден 3 – сряда, 28 март 2018 г.

Гостоприемните Киара Фраттин и Рикардо Стокко, съдружници – представители на старт-ъп компанията Ociоo отвориха широко вратите на своя Вело магазин, вело кафене и бистро. Те разказаха за иновационния си проект за развиване на велотуризма в град Кастелфранко. Проектът е свързан с управлението на сграда до жп гарата, в която да се предлагат здравословни храни и напитки за посетителите, сервизни услуги и велосипеди под наем за местните жители и гостите на града. Инициативата е била една от малкото финансирани проекти от Регион Венето със средства от Европейския фонд за регионално развитие.  Причините за това са били няколко: 1) доброто проучване на нуждите на средата и местните жители; 2) предварително планиране на организационната форма на предприятието – всеки от инициаторите е искал да има равнопоставено участие в управлението на компанията и да я представлява; 3) предварителна подготовка на екипа - преди старта на проекта съдружниците са преминали през специален бизнес курс за ръководители за мениджмънт, счетоводство и управление на фирма, за да придобият необходимите умения за управление на предприятието; 4) добре аргументиран бизнес план, който предвижда 5) наемане на трайно безработни лица. В момента функциите между хората в 5-членния екип в предприятието са така разпределени, че да могат да бъдат взаимозаменяеми – както при продажбите, така и зад бара. 

След традиционната обедна доза късо италианско кафе се отправихме към следващата ни среща в индустриалната зона на Кастелфранко. Там се запознахме с Валентина Кампаняро, която работи в отдел „Връзки с обществеността" на консорциум Consorzio InConcerto, състоящ се от 15 социални кооператива. Визитата ни беше уважена и от самия директор на консорциума, както и представител на Регион Венето.

Валентина ни представи обстойно дейността на социалния кооператив Еурека, който в резултат на колаборацията си други с кооперативи  - чрез финансово и ресурсно сътрудничество - в началото на 90-те години става един от основателите на Consorzio InConcerto. Социалният кооператив управлява индустриална пералня, която обслужва местни болници, домове за възрастни хора, детски градини и други. В пералнята 30 % от работниците са хора с психично здравни проблеми, които в същото време са и съдружници в Еурека. Най-впечатляващото за всички нас бе, че през 2009 г. мрежата от кооперативи в консорциума е решила да инвестира финансови ресурси в Еурека, за да закупи машинни съоръжения (подвижни закачалки) на стойност 2 млн. лв., за да може да разшири дейността на индустриалната пералня и да предостави работни места на повече безработни хора, включително и на хора с увреждания от региона. През последните години оборотът на Еурека се е увеличил и това е потвърдило правилността на решението на мрежата.

Това, което всички ние единодушно открихме като ценно при този модел, е, че всеки, който бъде приет като съдружник (след заплащане на първоначална вноска), може да работи в пералнята и да участва при вземането на решения, тоест да гласува при обсъждането на въпроси, свързани с управлението и дейността на дейността на кооператива. В тази връзка Еурека организира регулярни обучения за работниците, с които получават основни знания и умения за това, какви са правата, задълженията и функциите на съдружниците в социалния кооператив, както и възможността да дадат обратна връзка и препоръки към управлението на Еурека. В резултат на едно такова обучение е бил съставен вътрешен документ с конкретни указания и препоръки, отнасящи се до всекидневния работен процес и взаимоотношения в кооператива, както и с целите на съдружниците за следващите 3 години. Една от тях е била подобряването на диалога между колегите от различни етноси, както и между работниците и техните началници.  

След Еурека Валентина ни разведе из „социалната ферма“ на Cooperativa Campoverde. Освен че се произвеждат био земеделска продукция, от социалния кооператив посрещат и групи от деца и ученици, които чрез неформално образование се учат как и откъде идва прясното мляко в супермаркетите, как се отглеждат зеленчуците и пр.

По време на следобедната ни среща се запознахме и с дейността на друг социален кооператив, част от мрежата на Consorzio InConcerto – Инконтро, който едновременно предоставя социални услуги (защитено жилище, дневен център) и осигурява заетост в индустриалната сфера на хора с психично-здравни проблеми. От Валентина научихме, че в рамките на социалните услуги всеки един от потребителите преминава през своя индивидуален план за обучение и изграждане на умения до момента, в който човекът започне да се чувства уверено и добре. В този момент кооперативът им помага да преминат през работен стаж, за да бъдат подготвени за пазара на труда. В рамките на курса за всеки от потребителите се грижи по един обучител – социален работник. Ако стажът мине успешно и потребителят се справя добре с работните си задължения, кооперативът му помага да си намери работа. Тъй като за Инконтро е ясно, че някои хора предпочитат да работят в пералнята, а други се чувстват по-добре в земеделската работа, затова той започва да приобщава към себе си нови кооперативи, осигуряващи заетост в различни сфери. Този модел за обединение между различни социални кооперативи също бе разпознат от групата като добра практика на работа, който позволява гъвкавост и разнообразие при развиването на трудови умения на заетите лица с увреждания.

Ден 4 – четвъртък, 29 март 2018 г.

В последния интензивен ден от нашето учебно посещение се срещнахме с Люка Бессанелло, който ни представи Gruppo Polis - неформалната група от кооперативи (3 социални и 1 индустриален), обединени на приятелски начала. Те  си сътрудничат, като споделят своите умения и знания в областта на човешките ресурси, администрацията и управлението, финансите, безопасността на работното място и др. От Люка научихме, че тези кооперативи предоставят образователни и реинтеграционни услуги и насърчават социалното и трудово приобщаване на хора с увреждания, хора с психично-здравни проблеми, лица в състояние на социална изолация и жени, жертви на насилие, като се опитват да им намерят работа.  Към момента Gruppo Polis обединява 200 съдружници, около 180 работници, 400 души, сред които хора с увреждания или в уязвимо положение, които се ползват от техните услуги всеки ден, и около 150 доброволци, които помагат при набирането на средства. Също така Люка ни сподели, че социалните кооперативи от Gruppo Polis през последните 5 години работят с все повече млади хора с увреждания (с лека и с умерена степен на умствено увреждане) от 19 до 25 години, които имат интерес да получат умения в различни сфери като информатика и IT специалностите.

За да може да стане видимо всичко това, и то чрез безплатни онлайн услуги, се заражда идеята за кооператив Синфония, който заработва като комуникационна, уеб и дигитална маркетингова агенция. Всяка година Синфония отделя от бюджета си за обучения за развитие на капацитета на хората от персонала, както и за услуги за сплотяване на екипа. Като част от екипа на Синфония Люка сподели, че през 2018 г. с финансиране от „Ирекооп“ са предоставили индивидуални курсове за всеки един служител, за да разбере какъв би могъл да бъде неговият професионален  растеж и индивидуалните му пътеки за личностно израстване в рамките на фирмата за следващите 2-3 години. Друго важно обучение, което регулярно се предоставя на служителите, е за развитие на уменията за работа с клиенти.

Последният ни среща бе с Даниела Моро, ръководител на отдел „Социална сфера“ в „Ирекооп Венето“. От нея научихме за някои основни методологии и модели на обучителни програми на  института за развитие на човешките ресурси, чрез които се стимулира и мотивацията за работа на самите кадри. За да се насърчи обменът на кадри, често се организират съвместни обучителни програми с работници и служители на различни кооперативи и предприятия.

И ето че неусетно дойде краят на безкрайно интересната ни италианска визита. Използвам случая да благодаря на Франка Барисон от „Ирекооп Венето“ за цялата й отзивчивост и внимание, с които ни дари през трите дни на работните ни посещения и все намираше как да ни зарадва с приятни изненади. Отправям сърдечните си благодарности и към Ивелина Величкова, която беше нашият слънчев преводач, който усърдно ни помагаше в превода от италиански на български език и обратно и за пълноценното ни общуване с италианските колеги.

Ден 5 – петък, 30 март 2018 г.

Отново е време да се качим да борда на самолета, но този път в обратна посока за на връщане към България. Усмивките бяха по лицата на всички – видимо вдъхновени и замечтани - и се връщаха с по-тежък багаж, но не само от паста и просеко, но и от многото нови знания и циркулиращи амбициозни идеи, които се въртяха в главите ни и вече търсеха начини как да се приложат в работата на социалните ни предприятия. И още нещо тежеше в куфарите ни – примерът за солидарност между хората  на всички нива, който вече нямахме търпение да разпръснем из българската почва.
Проектът „Лаборатория за ноу-хау в сферата на социалното предприемачество“ е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Автор: Айлин Юмерова, Български център за нестопанско право

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

19.04.2019
НАРД създава „Социално предприятие Шивашка работилница за хора с увреждания” НАРД създава „Социално предприятие Шивашка работилница за хора с увреждания”

През месец април Фондация Национален алианс за работа с доброволци стартира в Пловдив ...

04.04.2019
КАК ще се оценява социално добавената стойност на социалните предприятия? КАК ще се оценява социално добавената стойност на социалните предприятия?

Обществено обсъждане на Методиката за оценка на социалната добавена стойност, която е част от ...

02.04.2019
Моделът на социалното предприемачество се прилага успешно в Златоград Моделът на социалното предприемачество се прилага успешно в Златоград

Предистория Сдружение „Център за развитие и подкрепа на бизнеса" в партньорство с Община Златоград от ...