Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
21В Русе се проведе семинар „Образователната интеграция започва от детската градина"

В Русе се проведе семинар „Образователната интеграция започва от детската градина"

Директори на детски градини от Русе и региона, педагози, представители на Община Русе и РУО на МОН, професионалисти, работещи с деца и представители на НПО бяха сред участниците в проведения на 11 май 2018 г. семинар „Образователната интеграция започва от детската градина“.


Събитието беше част от дейностите на проект BG05M2OP001-3.001-0028 „Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 с бенефициент Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация".


В рамките на предвидената програма бяха представени проектите, които изпълняват Сдружение БРТИМ и Община Русе съвместно с различни детски градини и постигнатите до момента резултати. Отчетени бяха положителните ефекти от проектните дейности върху децата в ранна и предучилищна възраст и най-вече върху тези, за които българският език не е майчин. 


Ивайло Иванов – Управител на Сдружение БРТИМ подчерта, че благодарение на съвместните усилия на партньорите, в момента по проект „Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция“ са сформирани 31 групи за допълнително обучение по български език, през които са преминали или се обучават понастоящем повече от 500 деца. В проекта участват 1309 деца и 299 родители, а заложените индикатори вече са надхвърлени значително.


Госпожа Ирена Петрова – директор на дирекция „Култура и образование“ в Община Русе сподели, че в интеграционните проекти, които общината изпълнява се търсят нови и нетрадиционни форми и дейности, в които деца и родители участват заедно. Най-ценното достижение според нея е, че посредством дейностите, родителите се научават да общуват пълноценно със своите деца.


Представените теми се оказаха предпоставка за обмяна на опит и добри практики и предизвикаха оживена дискусия, особено по време на представянето на Пенко Деков – клиничен психолог, който запозна участниците в семинара с психологичната оценка на развитието на децата в ранна и предучилищна възраст.


Форумът показа, че темата за важността на образователната интеграция е интересна и вълнува заинтересованите страни. Всички присъстващи се обединиха около идеята, че детската градина е първото място, което учи детето да се справя с живота и значително подобрява образователната интеграция на децата в етапите на училищното образование.

 

Публикувано от:

Българо-Румънски трансграничен институт по медиация

 

Сходни публикации

17.01.2019
Започват обучения на класни ръководители за превенция трафика на деца Започват обучения на класни ръководители за превенция трафика на деца

От началото на месец февруари започват пилотните обучения на класни ръководители от училища в ...

16.01.2019
Шестият конкурс за участие в „Журналисти в училище“ с нов формат Шестият конкурс за участие в „Журналисти в училище“ с нов формат

В шестото поредно издание на инициативата „Журналисти в училище“ търсим мотивирани учители, които да бъда ...

11.01.2019
Конкурс за обучение на учители Конкурс за обучение на учители

Фондация БЛАГОТВОРИТЕЛ обявява Конкурс за спонсорирано участие в обучение по програма:  ...