Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
15Омбудсманът призова за законодателни промени за защита на децата – жертви на насилие

Омбудсманът призова за законодателни промени за защита на децата – жертви на насилие

Омбудсманът Мая Манолова отправи апел към Министерството на правосъдието в максимално кратки срокове да придвижи проекта на Закон за детското правосъдие до парламента.

В него са заложени мерки за защита на деца свидетели на насилие, жертви на насилие и на деца в конфликт със закона, както и решение за закриване на интернатите, които съществуват в момента и в които са въдворени деца, извършители на простъпки, а не на престъпления.

Мая Манолова взе участие във форум, организиран в партньорство с УНИЦЕФ в България на тема „Насилието над деца: правни аспекти на превенцията, разпознаването, докладването, отговора и интервенциите от страна на институциите в България“.

Кръглата маса събра на едно място институциите, професионалистите и гражданските организации, които работят в сферата за защита правата на децата. Те обсъдиха реалната ситуацията у нас от гледна точка на действащите международни стандарти и българското законодателство в областта за закрила на децата от всички форми на насилие.

Сред участниците бяха заместник-министрите на труда и социалната политика Росица Димитрова, на образованието и науката Деница Сачева, на правосъдието Десислава Ахладова, Даниела Машева – член на Висшия съдебен съвет, Камелия Димитрова – секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора, Министерството на вътрешните работи, експерти и представители на УНИЦЕФ в България, Национална мрежа за децата, Фондация „Асоциация Анимус“, Фондация П.У.Л.С., Институт по социални дейности и практики, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане и др.

„Споделям изцяло изводите на екипа на УНИЦЕФ по отношение на състоянието на българското законодателство и съществуващите мерки за закрила на децата - жертви и свидетели на насилие. Смятам, че една голяма част от препоръките на УНИЦЕФ и неправителственият сектор могат да бъдат реализирани след приемането на Закона за детското правосъдие", заяви Мая Манолова.

Според обществения защитник българската държава не е транспонирала в пълен обем Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления.

„Мисля, че всички в тази зала са наясно, че в националното ни законодателство са транспонирани само някои от минималните стандарти, заложени в тази директива и че отсъстват изцяло изключително важни елементи. Например, прилагането на мултидисциплинарен и междуинституционален подход и пълната подмяна на категоричното изискване за индивидуална оценка на всяко дете, което е жертва на насилие. В Наказателно-процесуалния кодекс тази индивидуална оценка е приела формата на експертиза, която при това не е задължителна“, категорична бе Манолова.

Тя съобщи, че в институцията на омбудсмана за миналата година са постъпили 70 жалби за насилие срещу деца.

„Да, вярно, не е колосално число, но зад тези числа стоят 70 деца, обляни в сълзи, които чакат подкрепа от институциите срещу нерадостната съдба да бъдат подлагани на насилие в семейството си, семейната среда, в училище“, подчерта омбудсманът.

Мая Манолова допълни, че статистиката на УНИЦЕФ в световен мащаб е стряскаща. По техни данни всеки един от трима ученици на възраст между 13 и 15 години е обект на тормоз в училище. Около 17% от децата са жертви на тежки телесни наказания. Над 120 млн. момичета по света под 20-годишна възраст, 1 от 10, са били подлагани на една или друга форма на сексуални посегателства.

„Всички тези числа, реалността, с която се сблъскваме в България, би следвало единствено и само да ни мотивират да предприемем необходимите стъпки и да направим всичко възможно като институции да защитим децата от този съвременен бич на насилието и агресията, на които са обект в училище, на улицата, в семейната среда", посочи още Манолова.

В края на форума стана ясно, че правният анализ на УНИЦЕФ, препоръките на омбудсмана и неправителствените организации ще бъдат допълнени и обобщени с конкретни предложения за иницииране на законодателни промени.


Снимка: Омбудсман


Източник: OFFNews, 16 май 2018

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

15.10.2018
Трима представители на фондация „За Нашите Деца” включени в междуведомствения екип за разработване на Национална стратегия за ранно детско развитие Трима представители на фондация „За Нашите Деца" включени в междуведомствения екип за разработване на Национална стратегия за ранно детско развитие

Изпълнителният директор на фондация „За Нашите Деца“ Иванка Шалапатова пое заместник председателското ...

14.10.2018
Индексът за устойчивост на НПО в България за 2017 година е без промяна спрямо предходната година Индексът за устойчивост на НПО в България за 2017 година е без промяна спрямо предходната година

Индексът за устойчивост на неправителствените организации в България за 2017 г. е 3.3, което ...

12.10.2018
Обучение: Защита на данните и НПО - в Пловдив Обучение: Защита на данните и НПО - в Пловдив

Български център за нестопанско право съвместно с Програма Достъп до информация (ПДИ) ще проведе ...