Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
21Омбудсманът призова за законодателни промени за защита на децата – жертви на насилие

Омбудсманът призова за законодателни промени за защита на децата – жертви на насилие

Омбудсманът Мая Манолова отправи апел към Министерството на правосъдието в максимално кратки срокове да придвижи проекта на Закон за детското правосъдие до парламента.

В него са заложени мерки за защита на деца свидетели на насилие, жертви на насилие и на деца в конфликт със закона, както и решение за закриване на интернатите, които съществуват в момента и в които са въдворени деца, извършители на простъпки, а не на престъпления.

Мая Манолова взе участие във форум, организиран в партньорство с УНИЦЕФ в България на тема „Насилието над деца: правни аспекти на превенцията, разпознаването, докладването, отговора и интервенциите от страна на институциите в България“.

Кръглата маса събра на едно място институциите, професионалистите и гражданските организации, които работят в сферата за защита правата на децата. Те обсъдиха реалната ситуацията у нас от гледна точка на действащите международни стандарти и българското законодателство в областта за закрила на децата от всички форми на насилие.

Сред участниците бяха заместник-министрите на труда и социалната политика Росица Димитрова, на образованието и науката Деница Сачева, на правосъдието Десислава Ахладова, Даниела Машева – член на Висшия съдебен съвет, Камелия Димитрова – секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора, Министерството на вътрешните работи, експерти и представители на УНИЦЕФ в България, Национална мрежа за децата, Фондация „Асоциация Анимус“, Фондация П.У.Л.С., Институт по социални дейности и практики, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане и др.

„Споделям изцяло изводите на екипа на УНИЦЕФ по отношение на състоянието на българското законодателство и съществуващите мерки за закрила на децата - жертви и свидетели на насилие. Смятам, че една голяма част от препоръките на УНИЦЕФ и неправителственият сектор могат да бъдат реализирани след приемането на Закона за детското правосъдие", заяви Мая Манолова.

Според обществения защитник българската държава не е транспонирала в пълен обем Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления.

„Мисля, че всички в тази зала са наясно, че в националното ни законодателство са транспонирани само някои от минималните стандарти, заложени в тази директива и че отсъстват изцяло изключително важни елементи. Например, прилагането на мултидисциплинарен и междуинституционален подход и пълната подмяна на категоричното изискване за индивидуална оценка на всяко дете, което е жертва на насилие. В Наказателно-процесуалния кодекс тази индивидуална оценка е приела формата на експертиза, която при това не е задължителна“, категорична бе Манолова.

Тя съобщи, че в институцията на омбудсмана за миналата година са постъпили 70 жалби за насилие срещу деца.

„Да, вярно, не е колосално число, но зад тези числа стоят 70 деца, обляни в сълзи, които чакат подкрепа от институциите срещу нерадостната съдба да бъдат подлагани на насилие в семейството си, семейната среда, в училище“, подчерта омбудсманът.

Мая Манолова допълни, че статистиката на УНИЦЕФ в световен мащаб е стряскаща. По техни данни всеки един от трима ученици на възраст между 13 и 15 години е обект на тормоз в училище. Около 17% от децата са жертви на тежки телесни наказания. Над 120 млн. момичета по света под 20-годишна възраст, 1 от 10, са били подлагани на една или друга форма на сексуални посегателства.

„Всички тези числа, реалността, с която се сблъскваме в България, би следвало единствено и само да ни мотивират да предприемем необходимите стъпки и да направим всичко възможно като институции да защитим децата от този съвременен бич на насилието и агресията, на които са обект в училище, на улицата, в семейната среда", посочи още Манолова.

В края на форума стана ясно, че правният анализ на УНИЦЕФ, препоръките на омбудсмана и неправителствените организации ще бъдат допълнени и обобщени с конкретни предложения за иницииране на законодателни промени.


Снимка: Омбудсман


Източник: OFFNews, 16 май 2018

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

18.01.2019
Парламентът прие на първо четене Закона за социалните услуги Парламентът прие на първо четене Закона за социалните услуги

Единодушно парламентът прие на първо четене Закона за социалните услуги. Това е третият закон, който ...

18.01.2019
Какво да се промени в Общия устройствен план на София? - мнения от обществения форум на 17 януари Какво да се промени в Общия устройствен план на София? - мнения от обществения форум на 17 януари

Как Общият устройствен план (ОУП) на София да се базира на данни, как да се планира средата по-ефек ...

17.01.2019
Пет НПО-та участват в Съвета по съдебна реформа през годината Пет НПО-та участват в Съвета по съдебна реформа през годината

Пет неправителствени организации ще участват в Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за ...