Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
21Покана за обучители

Покана за обучители

Сдружение Свободен младежки център (www.fyc-vidin.org) – Видин е водеща организация в изпълнението на проект 16.5.2.001 „Регионална мрежа за социална кохезия“, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния – България. Във връзка с изпълнението на проекта, планираме да проведем 5 двудневни семинара с по 20 участници от двете страни по теми от взаимен интерес, свързани със социалните услуги. Семинарите ще се проведат в различни селища от целевия район от българска страна, който включва административните области граничещи с Република Румъния – от Видин до Добрич, като най-вероятни са тези, намиращи се в радиус до 150 км от двата моста. Ще се ползва преводач от/на румънски език.

Търсим квалифицирани треньори с опит, които могат да извършат обучение по една или повече теми, като възложителят заплаща за всеки семинар по граждански договор или с фактура брутната сума от 1090 лв (с включени всички видове данъци и осигуровки). Ангажиментът включва:

  • Съставяне на подробна учебна програма за 18 учебни часа (като се има предвид, че преводът не е симултанен);
  • Предоставяне на 25 страници подходящи писмени материали на български и/или английски език по темата за участниците в електронен вид;
  • Провеждане на семинара в определеното време и място в периода юни – ноември 2018 г., с използване и на интерактивни методи (по възможност).

Начин на кандидатстване: Изпратете подробно CV с референции и програма на всеки конкретен семинар, който предлагате да проведете на info@fyc-vidin.org до 25 май 2018 г. Съдържанието на семинара трябва да бъде съобразено с изброените по-долу препоръчителни тематични области, като може да включва и повече от една от тях или да ги модифицира. МНОГО ВАЖНО: С предимство са нови, иновативни и модерни услуги и техники в социалната работа.

1. Социални услуги за малолетни, извършили наказуемо деяние

2. Тенденции при съветването/консултирането/работата с родители

3. Методи за работа с деца жертви на насилие

4. Специфични терапии при деца с увреждания

5. Методи за работа при деца със зависимости

6. Социални услуги за интегриране на мигранти без принадлежност

7. Метод/и на социални услуги за работа с деца с девиантно поведение

8. Методи за работа с хора с умствени увреждания

9. Превенция на изоставянето от страна на семейството

10. Превенция на напускането на училище

11. Работа с жертви на домашно насилие и с агресори

12. Ранна превенция на домашното насилие

13. Превенция на изоставянето на възрастни хора

14. Работа с родители на деца на улицата

15. Работа с родители в процес на развод

16. Работа с хора със зависимости

 

За всякакви въпроси – 0879315160, Николай Цолов.


Източник: Свободен младежки център - Видин, 16 май 2018

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

18.01.2019
Парламентът прие на първо четене Закона за социалните услуги Парламентът прие на първо четене Закона за социалните услуги

Единодушно парламентът прие на първо четене Закона за социалните услуги. Това е третият закон, който ...

18.01.2019
Какво да се промени в Общия устройствен план на София? - мнения от обществения форум на 17 януари Какво да се промени в Общия устройствен план на София? - мнения от обществения форум на 17 януари

Как Общият устройствен план (ОУП) на София да се базира на данни, как да се планира средата по-ефек ...

17.01.2019
Пет НПО-та участват в Съвета по съдебна реформа през годината Пет НПО-та участват в Съвета по съдебна реформа през годината

Пет неправителствени организации ще участват в Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за ...