Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
13Покана за участие в публичното представяне на Фонд Активни граждани в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Покана за участие в публичното представяне на Фонд Активни граждани в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Институт Отворено общество  - София, Фондация „Работилница за граждански инициативи" и Фондация „Тръст за социална алтернатива" имат удоволствието да поканят на представянето на Фонд Активни граждани в България. Фонд Активни граждани (Active Citizens Fund) е част от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.


Целта на Фонд Активни граждани е „Укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“. Фондът ще подкрепя дългосрочната устойчивост и капацитета на гражданския сектор, укрепвайки неговата роля в насърчаване на демократичното участие, активното гражданство и човешките права. 

Време и място за провеждане на представянето на фонда:

7 юни 2018 г. (четвъртък)

от 10:30 до 15:00 ч

Кино „Люмиер Лидл”, пл. България 1, Национален дворец на културата


По време на събитието ще бъдат представени приоритетите, целите и механизмите за подкрепа на Фонд Активни граждани в България, актуални данни от ново социологическо проучване за обществените нагласи към демокрацията, човешките права, върховенството на закона и гражданските организации в България през 2018, както и резултати от анализ за състоянието на гражданските организации. Събитието е домакин и на официалното представяне в България на доклада на Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) – „Предизвикателства пред организациите на гражданското общество в ЕС, работещи в сферата на правата на човека“. Събитието ще се проведе на български и английски език и ще бъде осигурен симултанен превод. По-долу ще намерите дневния ред.


Представянето на Фонд Активни граждани в България се очаква да събере около 370 гости – представители на граждански организации, на публичните институции, медии и чуждестранни гости, поради което  благодарим за Вашето разбиране от необходимостта за навременна регистрация. Потвърждения за регистрация ще бъдат изпращани до изчерпване на наличните свободни места в залата. Само участници с потвърдени регистрации ще бъдат допускани до залата.НАТИСНЕТЕ ТУК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

или копирайте следния адрес във Вашия браузър: https://goo.gl/forms/HyibJHJHwKkVy5cE3

(Моля, попълнете коректно имената си, наименованието на Вашата организация и имейла, за да получите потвърждение на Вашата регистрация)

Краен срок за регистрация: петък, 25 май 2018 г. 


При въпроси във връзка с конференцията, моля свържете се с Институт Отворено общество – София на имейл: activecitizensfund@osi.bg. За повече информация можете да се свържете с г-жа Елица Маркова на телефон 02 930 6612


ДНЕВЕН РЕД


10:30 – 11:00

Регистрация на участниците

 

 

11:00 – 11:30

Официално откриване и приветствия

 

Георги Стойчев, Мениджър на Оператора на фонда, Институт Отворено общество – София

 

Томислав Дончев, Заместник министър-председател

 

Сюр Ларсен, Директор на секцията за Централна Европа и ЕЕА Grants, Министерство на външните работи на Кралство Норвегия

 

 

11:30 – 12:30

Контекст и предизвикателства

 

Предизвикателства пред организациите на гражданското общество в ЕС, работещи в сферата на правата на човека – представяне на доклада на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), Роберт-Ян Ул, отговарящ за връзките на агенцията със заинтересованите страни и съавтор на доклада 

 

Обществени нагласи към демокрацията, човешките права и върховенството на закона в България през 2018 – представяне на данните от проучване на общественото мнение,  Иванка Иванова, Директор на Правна програма, Институт Отворено общество - София

 

Състояние на гражданските организации в България – представяне на доклад и данни от проучване на общественото мнение, Боян Захариев, Директор на програма Публични политики, Институт Отворено общество - София

 

Въпроси и отговори

 

 

12:30 – 13:30

Обедна пауза („В парк“, 2-ри етаж)

 

 

13:30 – 15:00

Програмни приоритети и финансови инструменти на Фонд Активни граждани в България

 

Елица Маркова, Програмен мениджър, Институт Отворено общество - София

 

Илияна Николова, Изпълнителен директор, Фондация „Работилница за граждански инициативи“

 

Сара Перин, Изпълнителен директор на Тръст за социална алтернатива

 

Чила Чимбалмос, Старши съветник, Норвежки Хелзинкски Комитет

 

Въпроси и отговори

 

 

15:00

Край на официалната част от събитието

 

 

15:15 – 16:00

Участниците са поканени да гледат документалния филм на Адела Пеева: „Да живее България“, занимаващ се с радикализацията сред българските младежи, чиято премиера се състоя в рамките на кинофестивала Киномания през ноември 2017 г. в София.За фонда:

Чрез ФМ на ЕИП държавите донори работят в тясно сътрудничество със своите партньори в петнадесет страни членки на ЕС от Централна и Южна Европа и Балтийските държави. Основната цел на това сътрудничество е намаляване на социалните и икономическите различия в ЕИП и засилване на двустранните контакти между държавите бенефициенти и страните донори. Подкрепата на гражданското общество е сред ключовите приоритети на настоящия програмен период. Съгласно Меморандума за разбирателство, който беше подписан от България и страните донори на 9 декември 2016 г., за Фонд Активни граждани България ще бъдат отделени 15 500 000 евро. Очаква се Програмата да бъде изпълнена в периода до 2024 г. След провеждането на открита тръжна процедура, страните донори избраха за Оператор на Фонд Активни граждани в България консорциум в състав Институт Отворено общество – София, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“.

 


 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

07.07.2020
Общественият борд на TELUS International в България ще подкрепи нови осем социално значими проекта Общественият борд на TELUS International в България ще подкрепи нови осем социално значими проекта

Общата разпределена стойност в подкрепа на общности, засегнати от COVID-19, е близо 100 000 ...

03.07.2020
Един месец програма „ИРИС“. Какви са резултатите дотук? Един месец програма „ИРИС“. Какви са резултатите дотук?

Измина първият месец от старта на програма „ИРИС“ в подкрепа на семействата у нас. За този ...

29.06.2020
Сдружение „Бъдеще за децата” получава финансиране по програма „Ирис” Сдружение „Бъдеще за децата" получава финансиране по програма „Ирис"

След проведеното през изминалата седмица, заседание на Консултативният съвет на програма ...