Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
18Как България прилага Европейската директива за правата на жертвите на престъпления

Как България прилага Европейската директива за правата на жертвите на престъпления

Международно проучване във всички държави членки на ЕС


Директива 2012/29/ЕС установява минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления. От приемането на Директивата досега България е предприела няколко законодателни промени, за да осигури необходимите условия за покриване на установените на европейско ниво стандарти. Дали обаче те са достатъчни и, най-вече, как на практика се предоставя необходимата подкрепа и защита на жертвите на престъпления?


Това са основните въпроси, на които всяка държава членка на ЕС търси отговор не от правителството, а от хората, които работят в тази сфера. Международното проучване, на което Български център за нестопанско право е партньор за България, включва онлайн въпросник, достъпен оттук:

Въпросник относно практическото приложение на Директива 2012/29/ЕС.


Въпросникът е важна част от цялото изследване, тъй като позволява широк кръг от професионалисти и хора с опит в областта на защитата на жертви на престъпления да споделят мнението си относно практическото приложение на Директивата.


Ако вие сте сред практиците в тази сфера, попълнете този Въпросник. Информацията, която предоставите, може да повлияе за постигане на необходимите промени, за да бъде подобрен достъпа на жертвите до правата им съгласно Директивата.

Ако лично вие не сте ангажирани в работата си с такива случаи, но познавате хора професионалисти или просто с опит в областта, можете да им изпратите линка към Въпросника с молба да го попълнят.


Крайният срок за попълване на въпросника е 22 юни 2018 г., след което резултатите ще бъдат обработени и включени в цялостното изследване за България, а то от своя страна ще бъде част от сравнителен доклад относно приложението на Директивата във всяка от държавите членки на ЕС.


 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

Сходни публикации

17.10.2018
Учреден бе Алианс за утвърждаване на ранното детско развитие Учреден бе Алианс за утвърждаване на ранното детско развитие

40 неправителствени организации, образователни институции и ...

15.10.2018
Трима представители на фондация „За Нашите Деца” включени в междуведомствения екип за разработване на Национална стратегия за ранно детско развитие Трима представители на фондация „За Нашите Деца" включени в междуведомствения екип за разработване на Национална стратегия за ранно детско развитие

Изпълнителният директор на фондация „За Нашите Деца“ Иванка Шалапатова пое заместник председателското ...

14.10.2018
Индексът за устойчивост на НПО в България за 2017 година е без промяна спрямо предходната година Индексът за устойчивост на НПО в България за 2017 година е без промяна спрямо предходната година

Индексът за устойчивост на неправителствените организации в България за 2017 г. е 3.3, което ...