Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
16Как България прилага Европейската директива за правата на жертвите на престъпления

Как България прилага Европейската директива за правата на жертвите на престъпления

Международно проучване във всички държави членки на ЕС


Директива 2012/29/ЕС установява минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления. От приемането на Директивата досега България е предприела няколко законодателни промени, за да осигури необходимите условия за покриване на установените на европейско ниво стандарти. Дали обаче те са достатъчни и, най-вече, как на практика се предоставя необходимата подкрепа и защита на жертвите на престъпления?


Това са основните въпроси, на които всяка държава членка на ЕС търси отговор не от правителството, а от хората, които работят в тази сфера. Международното проучване, на което Български център за нестопанско право е партньор за България, включва онлайн въпросник, достъпен оттук:

Въпросник относно практическото приложение на Директива 2012/29/ЕС.


Въпросникът е важна част от цялото изследване, тъй като позволява широк кръг от професионалисти и хора с опит в областта на защитата на жертви на престъпления да споделят мнението си относно практическото приложение на Директивата.


Ако вие сте сред практиците в тази сфера, попълнете този Въпросник. Информацията, която предоставите, може да повлияе за постигане на необходимите промени, за да бъде подобрен достъпа на жертвите до правата им съгласно Директивата.

Ако лично вие не сте ангажирани в работата си с такива случаи, но познавате хора професионалисти или просто с опит в областта, можете да им изпратите линка към Въпросника с молба да го попълнят.


Крайният срок за попълване на въпросника е 22 юни 2018 г., след което резултатите ще бъдат обработени и включени в цялостното изследване за България, а то от своя страна ще бъде част от сравнителен доклад относно приложението на Директивата във всяка от държавите членки на ЕС.


 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

Сходни публикации

09.08.2018
ДАЗД пита децата на България ДАЗД пита децата на България

Държавната агенция за закрила на детето стартира допитване към децата на България. Целта е да се чуе ...

08.08.2018
Валери Йорданов е новият заместник-председател на ДАЗД Валери Йорданов е новият заместник-председател на ДАЗД

Със заповед на министър-председателя Бойко Борисов от 06 август 2018 г., за ...

08.08.2018
Започва последният етап от деинституционализацията на децата и младежите Започва последният етап от деинституционализацията на децата и младежите

На 03.08.2018 г. беше сключен договор за предоставяне на финансиране по проект „Продължаваща подкрепа за ...