Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
21Фонд Активни граждани в България стартира официално на 7 юни 2018 г.

Фонд Активни граждани в България стартира официално на 7 юни 2018 г.

На 7 юни 2018 г., на събитие в зала Кино Люмиер, София, бе официалното представяне на Фонд Активни граждани в България.


Подкрепата за гражданското общество е ключов приоритет за Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в 15 страни членки на Европейския съюз в Централна и Източна Европа и балтийските държави. Десет процента от всички предоставени средства са заделени за програма за гражданското общество във всяка страна-бенефициент. Програма „Фонд Активни граждани“ (Active Citizens Fund) е създадена като част от приоритетния сектор „Култура, гражданско общество и основни права и свободи“, един от петте приоритетни сектора, договорени между донорите и Европейския съюз.

 

Фонд Активни граждани в България е на обща стойност 15 500 000 евро, предоставени изцяло от страните донори — Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата ще функционира до 2024 г. и ще допринася за постигане на общите цели на ФМ на ЕИП и Норвежкия ФМ за намаляване на икономическите и социалните различия и за укрепване двустранните отношения между страните бенефициенти и страните донори.

 

Целта на Фонд Активни граждани е „Укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“. Фондът ще подкрепя дългосрочната устойчивост и капацитета на гражданския сектор, укрепвайки неговата роля в насърчаване на демократичното участие, активното гражданство и човешките права.

 

В рамките на конкурсите за набиране на проектни предложения ще бъдат подкрепени инициативи на граждански организации, които допринасят за:

  • Подобрена демократична култура и гражданска осведоменост
  • Подкрепа за правата на човека
  • Овластяване на уязвими групи
  • Равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак
  • Повишаване на ангажимента на гражданите за опазване на околната среда/във връзка с промените в климата
  • Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.
Презентация Програмни приоритети и финансови инструменти на Фонд Активни граждани в България
Допустими кандидати са неправителствени организации, регистрирани в България като ЮЛНЦ в обществена полза. Партньори могат да бъдат публични или частни институции, организации и дружества, регистрирани като юридически лица в България, в която и да е от страните донори или страните бенефициенти по Финансовия механизъм, или в Македония, Сърбия или Турция. Партньор може да бъде и международна организация или агенция, както и неформална група, представлявана от конкретно установено в България физическо лице.

Оператор на Фонд Активни граждани в България е Институт Отворено общество – София, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи" и Фондация „Тръст за социална алтернатива“.

Интернет страницата на Фонд Активни граждани е в процес на разработка.


Какво предстои?

Обявяване на първия конкурс за дългосрочни проекти и в последствие, на схемата за малки инициативи (есен/зима 2018 г.)
Информационни дни в цялата страна (2018/2019 г.).
Семинари за подпомагане на граждански организации за подготовка на проектни предложения, включително уебинари по специфични теми (2018/2019 г.)
 
Източник: Институт "Отворено общество" – София, 08 юни 2018

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

10.01.2019
Столичният общински съвет утвърди проектите, които ще бъдат финансирани по Столична програма „Култура” през 2019 г. Столичният общински съвет утвърди проектите, които ще бъдат финансирани по Столична програма „Култура” през 2019 г.

През 2019 г. на първа сесия на Столична програма „Култура” ще бъдат финансирани 136 ...

10.01.2019
Информационен уебинар по Програма „Европейски корпус за солидарност” Информационен уебинар по Програма „Европейски корпус за солидарност"

Регистрация за участие в информационен уебинар за разработване на проекти по Програма „Европейски ...

07.01.2019
Столична община набира външни оценители по програма „Социални иновации” за 2019 г. Столична община набира външни оценители по програма „Социални иновации" за 2019 г.

Във връзка със стартиране на Столична програма „Социални иновации" за 2019 г., за финансиране на ...