Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
14Трета международна среща по проект Умения за новите поколения

Трета международна среща по проект Умения за новите поколения

Партньорите по проект Умения за новите поколения се срещнаха в Белград на 13 и 14 юни 2018 г. Дванадесетте партньора от седем държави от Дунавския регион – Австрия, България, Румъния, Словения, Сърбия, Унгария и Чехия, обсъдиха и направиха оценка на напредъка по проекта. Особено внимание беше отделено на седемте местни иновационни лаборатории: ремонтиране и оборудване, планирани дейности, начини за привличане на млади хора.

 

Успоредно със срещата се проведе и международен младежки лагер, в който млади участници между 15 и 29 години от партньорските градове работиха за развитие на свои идеи за социални иновации, които отговарят на важни обществени предизвикателства.

 

В края на срещата се проведе и специална конференция, модерирана от Севдалина Войнова, посетена от много представители на заинтересованите страни в Белград. Партньорите споделиха опита и научените уроци в рамките на проекта в сферите на социалните иновации и развитието на предприемачески умения.

 

АРС е партньор по проекта, осъществяван в рамките на програма Интеррег Дунав, съ-финансиран от фондовете на ЕС (ERDF and IPA), http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/newgenerationskills.


 

Публикувано от:

 

Сходни публикации

05.11.2018
Комитетът по правата на човека отправи своите заключителни наблюдения и препоръки към България Комитетът по правата на човека отправи своите заключителни наблюдения и препоръки към България

На 1 ноември 2018 г. Комитетът по правата на човека на ООН (КПЧ), органът, който наблюдава спазването ...

01.11.2018
Деца от Русе и Ветово за втори път ще отбележат Международния ден на толерантността с фестивали Деца от Русе и Ветово за втори път ще отбележат Международния ден на толерантността с фестивали

Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация", в качеството си на бенефициент по ...

30.10.2018
Световният дарителски индекс 2018: значителен ръст на хората в България, които помагат на непознати Световният дарителски индекс 2018: значителен ръст на хората в България, които помагат на непознати

България е на 126-о място в света, отчита Световният дарителски индекс на КАФ 2018 (CAF World Giving ...