Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
14ЦМЕДТ „Амалипе" обявява Програма „Равен шанс - достъп до средно образование" 2018-2019

ЦМЕДТ „Амалипе"

съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива" обявява

Програмата „Равен шанс - достъп до средно образование“

за ученици в гимназиална степен за учебната 2018-2019 г.Програма „Равен шанс- достъп до средно образование" (наричана по-долу за краткост „Програмата”), финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива" (“ТСА”) има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби семейства като премахне основни образователни бариери. Програмата се администрира от партньорски организации, работещи по места, които закупуват и предоставят карти за транспорт и учебници на ученици от 8 до 12 клас с доказана финансова нужда и мотивация за продължаване на образованието.
 

Условия за участие на учениците:
  • Да бъдат младежи, посещаващи училище в гимназиална степен на образование (VIII – XII клас);
  • Да са мотивирани да продължат образованието си;
  • Учениците да са от социално слабо/ неравностойно семейство - т.е. от семейство, в което максималният доход на член от семейството възлиза на до 420 лева месечно;
  • Ученикът следва да има необходимост от пътуване с извънградски/ междуселищен транспорт до училище и обратно. (не е задължително условие).
  • Ученикът следва да спазва етично поведение: от учениците се очаква да имат отговорно и почтително отношение към участието си в Програмата, към подкрепящата ги организация, и другите участници в Програмата.
Предимство се дава на ученици, които са получили подкрепа през предходната учебна година, при условие, че отговарят на критериите, включително имат редовно посещение в училище и успех не по-нисък от 3,50.

ЦМЕДТ „Амалипе" одобрява с приоритет ученици, които се обучават в училища от мрежата "Всеки ученик ще бъде отличник" или са доброволци в Центровете за развитие на общността и младежките клубове на органиизацията.

С кандидатурата си ученикът се съгласява с горепосочените условия. Покриването на условията за подбор от страна на кандидатите не гарантира задължително предоставяне на подкрепа от страна на Център „Амалипе“ или ТСА.

Срок за кандидатстване: 20 юли, 2018 г.

Необходимите документи за кандидатстване можете да намерите на Интернет страницата на "Амалипе"


Източник: Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе", 12 юли 2018

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

01.10.2018
Община Антоново отмени таксите за детска градина Община Антоново отмени таксите за детска градина

Община  Антоново премахна таксите за детска градина за всички деца. Това стана с решение на ...

01.10.2018
Среща на министъра на образованието с директори от област Сливен Среща на министъра на образованието с директори от област Сливен

Назначаването на образователни медиатори е много полезна практика, която област Сливен доказа като ...

07.08.2018
„Амалипе” подпомогна 105 деца от бедни семейства да завършат средното си образование „Амалипе” подпомогна 105 деца от бедни семейства да завършат средното си образование

Центърът за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” подкрепи през миналата учебна година 105 ...