Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
17ЦМЕДТ „Амалипе" обявява Програма „Равен шанс - достъп до средно образование" 2018-2019

ЦМЕДТ „Амалипе"

съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива" обявява

Програмата „Равен шанс - достъп до средно образование“

за ученици в гимназиална степен за учебната 2018-2019 г.Програма „Равен шанс- достъп до средно образование" (наричана по-долу за краткост „Програмата”), финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива" (“ТСА”) има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби семейства като премахне основни образователни бариери. Програмата се администрира от партньорски организации, работещи по места, които закупуват и предоставят карти за транспорт и учебници на ученици от 8 до 12 клас с доказана финансова нужда и мотивация за продължаване на образованието.
 

Условия за участие на учениците:
  • Да бъдат младежи, посещаващи училище в гимназиална степен на образование (VIII – XII клас);
  • Да са мотивирани да продължат образованието си;
  • Учениците да са от социално слабо/ неравностойно семейство - т.е. от семейство, в което максималният доход на член от семейството възлиза на до 420 лева месечно;
  • Ученикът следва да има необходимост от пътуване с извънградски/ междуселищен транспорт до училище и обратно. (не е задължително условие).
  • Ученикът следва да спазва етично поведение: от учениците се очаква да имат отговорно и почтително отношение към участието си в Програмата, към подкрепящата ги организация, и другите участници в Програмата.
Предимство се дава на ученици, които са получили подкрепа през предходната учебна година, при условие, че отговарят на критериите, включително имат редовно посещение в училище и успех не по-нисък от 3,50.

ЦМЕДТ „Амалипе" одобрява с приоритет ученици, които се обучават в училища от мрежата "Всеки ученик ще бъде отличник" или са доброволци в Центровете за развитие на общността и младежките клубове на органиизацията.

С кандидатурата си ученикът се съгласява с горепосочените условия. Покриването на условията за подбор от страна на кандидатите не гарантира задължително предоставяне на подкрепа от страна на Център „Амалипе“ или ТСА.

Срок за кандидатстване: 20 юли, 2018 г.

Необходимите документи за кандидатстване можете да намерите на Интернет страницата на "Амалипе"


Източник: Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе", 12 юли 2018

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

25.01.2019
Новите лекари: Антония от малцинствата - млад невролог Новите лекари: Антония от малцинствата - млад невролог

Тя е от ромски произход и казва, че отхвърлянето я е мотивирало ...

22.01.2019
Деца от различни етноси сурвакаха заедно в министерства и посолства по повод Ромската Нова година – Василица Деца от различни етноси сурвакаха заедно в министерства и посолства по повод Ромската Нова година – Василица

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева, Вицепремиерите Томислав Дончев и Екатерина ...

22.11.2018
В гетото на Сливен откриват първия по рода си комплекс за образование, здраве и култура В гетото на Сливен откриват първия по рода си комплекс за образование, здраве и култура

Днес в квартал „Надежда“ в Сливен се открива мултифункционален комплекс за образование, здраве и ...