Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
19Фондация „ГИП–София" и „ГИП-София" ЕООД ви канят да се включите в мотивационен тренинг за търсене, намиране и задържане на работно място

Обучението е предназначено за:

- хора с увреждания (с ТЕЛК);

- безработни (регистрирани в бюрото по труда), вкл. хора с трудности в намирането на заетост поради предпенсионна възраст, социална ситуация (напр. родители, които сами се грижат за децата си) и др.;

 - нискоквалифицирани лица (незавършили средно образование);

-  младежи без трудов опит и младежи от институции.

 

Период на провеждане: 10 работни дни в периода 13-24.08.2018г.

 

Място на провеждане: гр.София, р-н „Слатина", ул. „Роглец” 17 , ет. 3

 

След успешното приключване на тренинга част от участниците ще имат възможност да започнат работа в социално предприятие на трудов договор за 1 година.

 

За включване в обучението е необходимо да подадете заявление лично на следния адрес: гр. София, р-н „Слатина", ул. „Роглец” 17 (Зелената къща).

 

За въпроси и допълнителна информация: 02/4214051, 0879835417, ел. поща: office@mh-community.org.

 

Организатори на обучението:

Ø * ГИП-София ЕООД е вписано в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания от 2013 г. и управлява обществена пералня „Зелена” - социално предприятие в полза на лица с увреждания. Носител е на Награда за иновативно предприятие от Четвърти европейски форум за социално предприемачество (26-29.03.2015 г., гр. Пловдив). Дружеството реализира и дейности, свързани с организиране и провеждане на специализирани обучения за помагащи професионалисти и хора в риск от социално изключване.

Ø * Фондация „ГИП-София" има 13-годишен опит в разработването на инициативи и програми, насочени към превенция на социалното изключване, спазване на човешките права и овластяване на хората с психични проблеми в България.

 

Обучението е част от инициатива, насочена към повишаването на възможностите за трудова реализация на хора от уязвими групи чрез мотивиране и обучение, последваща подкрепа и интервенции в средата - създаване на работни места в социално предприятие и популяризиране на социалното предприемачество. Дейностите се осъществяват с финансовата подкрепа на ОП „РЧР” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. 

Публикувано от:

Глобална инициатива в психиатрията - София

 

Сходни публикации

04.01.2019
Мария Недялкова: Хората с интелектуални затруднения не са страшни за обществото Мария Недялкова: Хората с интелектуални затруднения не са страшни за обществото

"Човек, когато има някакъв дефицит – интелектуален или има психично-здравен проблем, и получи ...

17.12.2018
Първа награда за Иновативна социална услуга получи Център за хора с редки болести Първа награда за Иновативна социална услуга получи Център за хора с редки болести

Център за хора с редки болести получи първа награда в категория „Иновативна социална услуга на ...