Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
13Фондация „ГИП–София" и „ГИП-София" ЕООД ви канят да се включите в мотивационен тренинг за търсене, намиране и задържане на работно място

Обучението е предназначено за:

- хора с увреждания (с ТЕЛК);

- безработни (регистрирани в бюрото по труда), вкл. хора с трудности в намирането на заетост поради предпенсионна възраст, социална ситуация (напр. родители, които сами се грижат за децата си) и др.;

 - нискоквалифицирани лица (незавършили средно образование);

-  младежи без трудов опит и младежи от институции.

 

Период на провеждане: 10 работни дни в периода 13-24.08.2018г.

 

Място на провеждане: гр.София, р-н „Слатина", ул. „Роглец” 17 , ет. 3

 

След успешното приключване на тренинга част от участниците ще имат възможност да започнат работа в социално предприятие на трудов договор за 1 година.

 

За включване в обучението е необходимо да подадете заявление лично на следния адрес: гр. София, р-н „Слатина", ул. „Роглец” 17 (Зелената къща).

 

За въпроси и допълнителна информация: 02/4214051, 0879835417, ел. поща: office@mh-community.org.

 

Организатори на обучението:

Ø * ГИП-София ЕООД е вписано в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания от 2013 г. и управлява обществена пералня „Зелена” - социално предприятие в полза на лица с увреждания. Носител е на Награда за иновативно предприятие от Четвърти европейски форум за социално предприемачество (26-29.03.2015 г., гр. Пловдив). Дружеството реализира и дейности, свързани с организиране и провеждане на специализирани обучения за помагащи професионалисти и хора в риск от социално изключване.

Ø * Фондация „ГИП-София" има 13-годишен опит в разработването на инициативи и програми, насочени към превенция на социалното изключване, спазване на човешките права и овластяване на хората с психични проблеми в България.

 

Обучението е част от инициатива, насочена към повишаването на възможностите за трудова реализация на хора от уязвими групи чрез мотивиране и обучение, последваща подкрепа и интервенции в средата - създаване на работни места в социално предприятие и популяризиране на социалното предприемачество. Дейностите се осъществяват с финансовата подкрепа на ОП „РЧР” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. 

Публикувано от:

Глобална инициатива в психиатрията - София

 

Сходни публикации

11.12.2018
Започва кампания за набиране на средства за подкрепа на хора с редки болести Започва кампания за набиране на средства за подкрепа на хора с редки болести

Българска Хънтингтън Асоциация стартира кампания за набиране на средства за осигуряване на Домашни грижи ...

10.12.2018
Институтът за пазарна икономика представя Индекс на човешката свобода 2018 Институтът за пазарна икономика представя Индекс на човешката свобода 2018

Институт за пазарна икономика Индекс на човешката свобода 2018: Как се представя ...

05.12.2018
Нова платформа стимулира заетостта на хора с увреждания Нова платформа стимулира заетостта на хора с увреждания

Job Care (www.job-care.bg) се нарича новата специализирана интернет платформа за заетост на хора ...