Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
20Започва последният етап от деинституционализацията на децата и младежите

Започва последният етап от деинституционализацията на децата и младежите

На 03.08.2018 г. беше сключен договор за предоставяне на финансиране по проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“. Дейностите ще започнат от 1-ви септември и ще се изпълняват в продължение на 24 месеца от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с Държавна агенция за закрила на детето, Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката.


Стойността на безвъзмездната финансова помощ е близо 3 млн. лева. Започналият още в предходния програмен период процес по извеждане на децата и младежите от институциите (т. нар. домове за сираци) продължава чрез извършаване на индивидуална оценка на потребностите на децата, настанени в Домове за медико-социални грижи за деца и Домове за деца, лишени от родителска грижа, и техните родители, планиране на грижата и подготовка за извеждане, актуализиране на оценката на потребностите на деца с увреждания, настанени в центрове за настаняване от семеен тип, провеждане на обучения и супервизия на персонала.


Целта е да се подобри ефективността на системата от грижи за уязвими деца и техните семейства и да се гарантира правото на децата на семейна среда и достъп до качествена грижа и социални услуги, според индивидуалните потребности. Изпълнението на проекта също така ще осигури подготовката за създаването и предоставянето на новите услуги в семейна среда и в общността на територията на цялата страна.

Процесът по деинституционализация на децата и младежите се подкрепя от две оперативни програми – „Развитие на човешките ресурси“ и „Региони в растеж“, за да се постигне интеграция на мерките по изграждането на социална инфраструктура и предоставянето на услуги към децата и младежите. През последната година в 50 общини започна изграждането и осигуряването на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа.

Със завършването на тези процеси ще се закрият всички стари институции за деца, а в новопостроената социална инфраструктура децата ще получават по-качествена и индивидуална грижа.


Снимка: ОПРЧР


Източник: ОПРЧР, 07 август 2018

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

19.03.2019
Годишно отчитане на ЮЛНЦ за 2018 – задължения и срокове Годишно отчитане на ЮЛНЦ за 2018 – задължения и срокове

I. НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (НСИ) Всички предприятия с нестопанска цел, в това число ...

19.03.2019
Продължава конкурсът за кандидатстване в Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери Продължава конкурсът за кандидатстване в Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери

Конкурсът за участие в Инициативата за изграждане на бъдещо поколение за граждански лидери се удължава с ...

19.03.2019
Международен конкурс за решения на проблема с енергийната бедност в България (краен срок 12 април 2019) Международен конкурс за решения на проблема с енергийната бедност в България (краен срок 12 април 2019)

MOVE.BG, Ashoka и Schneider Electric Foundation търсят решения на проблема с енергийната бедност в ...