Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
17Започва последният етап от деинституционализацията на децата и младежите

Започва последният етап от деинституционализацията на децата и младежите

На 03.08.2018 г. беше сключен договор за предоставяне на финансиране по проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“. Дейностите ще започнат от 1-ви септември и ще се изпълняват в продължение на 24 месеца от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с Държавна агенция за закрила на детето, Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката.


Стойността на безвъзмездната финансова помощ е близо 3 млн. лева. Започналият още в предходния програмен период процес по извеждане на децата и младежите от институциите (т. нар. домове за сираци) продължава чрез извършаване на индивидуална оценка на потребностите на децата, настанени в Домове за медико-социални грижи за деца и Домове за деца, лишени от родителска грижа, и техните родители, планиране на грижата и подготовка за извеждане, актуализиране на оценката на потребностите на деца с увреждания, настанени в центрове за настаняване от семеен тип, провеждане на обучения и супервизия на персонала.


Целта е да се подобри ефективността на системата от грижи за уязвими деца и техните семейства и да се гарантира правото на децата на семейна среда и достъп до качествена грижа и социални услуги, според индивидуалните потребности. Изпълнението на проекта също така ще осигури подготовката за създаването и предоставянето на новите услуги в семейна среда и в общността на територията на цялата страна.

Процесът по деинституционализация на децата и младежите се подкрепя от две оперативни програми – „Развитие на човешките ресурси“ и „Региони в растеж“, за да се постигне интеграция на мерките по изграждането на социална инфраструктура и предоставянето на услуги към децата и младежите. През последната година в 50 общини започна изграждането и осигуряването на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа.

Със завършването на тези процеси ще се закрият всички стари институции за деца, а в новопостроената социална инфраструктура децата ще получават по-качествена и индивидуална грижа.


Снимка: ОПРЧР


Източник: ОПРЧР, 07 август 2018

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

17.01.2019
Пет НПО-та участват в Съвета по съдебна реформа през годината Пет НПО-та участват в Съвета по съдебна реформа през годината

Пет неправителствени организации ще участват в Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за ...

16.01.2019
Форум ще дискутира нуждата от промени в Общия устройствен план на Столична община Форум ще дискутира нуждата от промени в Общия устройствен план на Столична община

Остава един ден до форума, на който ще бъде обсъдена нуждата от промени в Общия устройствен план ...

16.01.2019
Д-р Елеонора Лилова, ДАЗД: Насилието над деца слага отпечатък върху личността им Д-р Елеонора Лилова, ДАЗД: Насилието над деца слага отпечатък върху личността им

Тепърва предстои да се уточни какво е всъщност телесното наказание, защото това понятие е съвсем ...