Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
16Започва последният етап от деинституционализацията на децата и младежите

Започва последният етап от деинституционализацията на децата и младежите

На 03.08.2018 г. беше сключен договор за предоставяне на финансиране по проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“. Дейностите ще започнат от 1-ви септември и ще се изпълняват в продължение на 24 месеца от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с Държавна агенция за закрила на детето, Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката.


Стойността на безвъзмездната финансова помощ е близо 3 млн. лева. Започналият още в предходния програмен период процес по извеждане на децата и младежите от институциите (т. нар. домове за сираци) продължава чрез извършаване на индивидуална оценка на потребностите на децата, настанени в Домове за медико-социални грижи за деца и Домове за деца, лишени от родителска грижа, и техните родители, планиране на грижата и подготовка за извеждане, актуализиране на оценката на потребностите на деца с увреждания, настанени в центрове за настаняване от семеен тип, провеждане на обучения и супервизия на персонала.


Целта е да се подобри ефективността на системата от грижи за уязвими деца и техните семейства и да се гарантира правото на децата на семейна среда и достъп до качествена грижа и социални услуги, според индивидуалните потребности. Изпълнението на проекта също така ще осигури подготовката за създаването и предоставянето на новите услуги в семейна среда и в общността на територията на цялата страна.

Процесът по деинституционализация на децата и младежите се подкрепя от две оперативни програми – „Развитие на човешките ресурси“ и „Региони в растеж“, за да се постигне интеграция на мерките по изграждането на социална инфраструктура и предоставянето на услуги към децата и младежите. През последната година в 50 общини започна изграждането и осигуряването на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа.

Със завършването на тези процеси ще се закрият всички стари институции за деца, а в новопостроената социална инфраструктура децата ще получават по-качествена и индивидуална грижа.


Снимка: ОПРЧР


Източник: ОПРЧР, 07 август 2018

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

13.06.2019
Запознайте се с метдологията на E-PROTECT за оценка на нуждите на деца жертва на престъпление Запознайте се с метдологията на E-PROTECT за оценка на нуждите на деца жертва на престъпление

Проекта E-PROTECT си постави за цел да изготви авторска методология за индивидуална оценка на нуждите на ...

13.06.2019
София подкрепя инициативата на Европейския комитет на регионите „Градове на интеграция” София подкрепя инициативата на Европейския комитет на регионите „Градове на интеграция”

„Горди сме, че София е водещ партньор на толкова силен консорциум", сподели Ботьо Ботев, съветник от ...

13.06.2019
До 3 хил. лв. е санкцията за оповестяване на данни за дете  До 3 хил. лв. е санкцията за оповестяване на данни за дете

Санкциите за оповестяване на данни, свързани с дете, са в размер от 1000 до 3000 лв. при първо ...