Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
20Започва последният етап от деинституционализацията на децата и младежите

Започва последният етап от деинституционализацията на децата и младежите

На 03.08.2018 г. беше сключен договор за предоставяне на финансиране по проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“. Дейностите ще започнат от 1-ви септември и ще се изпълняват в продължение на 24 месеца от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с Държавна агенция за закрила на детето, Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката.


Стойността на безвъзмездната финансова помощ е близо 3 млн. лева. Започналият още в предходния програмен период процес по извеждане на децата и младежите от институциите (т. нар. домове за сираци) продължава чрез извършаване на индивидуална оценка на потребностите на децата, настанени в Домове за медико-социални грижи за деца и Домове за деца, лишени от родителска грижа, и техните родители, планиране на грижата и подготовка за извеждане, актуализиране на оценката на потребностите на деца с увреждания, настанени в центрове за настаняване от семеен тип, провеждане на обучения и супервизия на персонала.


Целта е да се подобри ефективността на системата от грижи за уязвими деца и техните семейства и да се гарантира правото на децата на семейна среда и достъп до качествена грижа и социални услуги, според индивидуалните потребности. Изпълнението на проекта също така ще осигури подготовката за създаването и предоставянето на новите услуги в семейна среда и в общността на територията на цялата страна.

Процесът по деинституционализация на децата и младежите се подкрепя от две оперативни програми – „Развитие на човешките ресурси“ и „Региони в растеж“, за да се постигне интеграция на мерките по изграждането на социална инфраструктура и предоставянето на услуги към децата и младежите. През последната година в 50 общини започна изграждането и осигуряването на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа.

Със завършването на тези процеси ще се закрият всички стари институции за деца, а в новопостроената социална инфраструктура децата ще получават по-качествена и индивидуална грижа.


Снимка: ОПРЧР


Източник: ОПРЧР, 07 август 2018

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

09.08.2018
ДАЗД пита децата на България ДАЗД пита децата на България

Държавната агенция за закрила на детето стартира допитване към децата на България. Целта е да се чуе ...

08.08.2018
Валери Йорданов е новият заместник-председател на ДАЗД Валери Йорданов е новият заместник-председател на ДАЗД

Със заповед на министър-председателя Бойко Борисов от 06 август 2018 г., за ...

07.08.2018
ПДИ издаде юлския брой на месечния си бюлетин ПДИ издаде юлския брой на месечния си бюлетин

В него четете - crowdfunding кампания за Деня на правото да знам 2018, защо да номинираме за наградите за ...