Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
21Валери Йорданов е новият заместник-председател на ДАЗД

Валери Йорданов е новият заместник-председател на ДАЗД

Със заповед на министър-председателя Бойко Борисов от 06 август 2018 г., за заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) е назначен Валери Йорданов.

Г-н Йорданов е с образователна степен магистър. Като директор на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) извършва административно управление и контрол на служителите в детските педагогически стаи, активно взаимодейства с ДАЗД, АСП, неправителствени и обществени организации, работещи за и с деца. В този период в СДВР е изградено и специализирано помещение за работа с деца, жертви на престъпления – „синя стая".

В качеството му на кмет на район „Витоша" на Столична община (2013-2015 г.) и като орган по закрила, реализира дейности и мерки за гарантиране на правата на децата – създаване на подкрепяща среда и условия за социално включване. Председател е на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

До назначаването му за зам.-председател е главен секретар на Държавната агенция за бежанците. В неговите правомощия е административното управление на Дирекция „Социална дейност и адаптация", която прилага специални грижи за непридружените малолетни и непълнолетни чужденци, търсещи международна закрила, и осъществява, съвместно с Регионалните управления по образованието, насочване на тези деца към държавните и общинските училища в Република България.

Председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова връчи почетен плакет и благодари на досегашния зам.-председател д-р Валентин Димитров за работата му в областта на закрилата на детето и изказа надеждата си, че и в бъдеще ще продължи да сътрудничи по теми, свързани с опазване на интересите на децата и грижите за тях.
Източник: ДАЗД, 06 август 2018

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

20.11.2018
Противоречиви оценки получи законопроектът за социалните услуги в Националния съвет за тристранно сътрудничество Противоречиви оценки получи законопроектът за социалните услуги в Националния съвет за тристранно сътрудничество

Законопроектът за социалните услуги обсъди Националният тристранен съвет, съобщава БНР. Той получи ...

19.11.2018
Отбелязваме Световния ден за борба с насилието над деца Отбелязваме Световния ден за борба с насилието над деца

На 19 ноември отбелязваме Световния ден за борба с насилието над деца. Насилието над деца е ...

16.11.2018
Представители на Дунавския форум за гражданско общество на среща в Брюксел Представители на Дунавския форум за гражданско общество на среща в Брюксел

След успешното събитие в рамките на „5-и Дунавски ден на гражданското участие", представители на ...