Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
20Покана от МС за участие на граждански организации в две тематични работни срещи в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление"

Покана от МС за участие на граждански организации в две тематични работни срещи в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление"

Уважаеми представители на граждански организации,

 

В рамките на инициативата „Партньорство за открито управление" администрацията на Министерския съвет подготвя Четвъртия национален план за действие на България.

Процесът по подготовката на плана стартира през юни със събиране на предложения на мерки за включване в плана. В периода юни-август 2018 г. бяха получени 58 предложения за мерки от държавни институции и от граждански организации.

Предложенията са обособени в 9 тематични области. Предстои обсъждането им на две тематични работни срещи. Предвижда се по време на дискусиите инициаторите на предложенията да ги представят накратко и в рамките на последвалото обсъждане да се прецени дали предложението ще се включи като мярка в плана за действие.


Първата дискусия ще се проведе на 20 септември (вместо първоначално обявена дата 19 септември) от 11.00 ч. в Гранитна зала. Темата е  „От отворени данни към открито управление" за предложенията в областите „Електронно управление", „Електронно правосъдие", „Отворени данни" и „Цифров растеж".

Програма на дискусията на 20 септември.


Втората дискусия „Гражданско участие и достъп до информация  за откритото управление“ ще се проведе на 21 септември от 9:30 до 14 часа в Гранитната зала на Министерския съвет. Ще бъдат обсъдени предложенията, включени в областите: „Гражданско участие“, „Достъп до информация", „Почтено управление“, „Намаляване на административната тежест“ и „Открити градове“ . Списъкът с предложенията  за мерки и техните инициатори е приложен към поканата.
Програма на дискусията на 21 септември.

При интерес към областите и предложенията в тях, Ви каним да участвате в тематичните дискусии. Може да заявите участие и в двете дискусии чрез попълване на форма за участие, приложена към поканата и изпратена на Ралица Величкова на e-mail: r.velichkova@government.bg .

Заявяването на участие за дискусията на 20 септември „От отворени данни към открито управление“ трябва да се извърши не по-късно от 18 септември  2018 г. Форма за регистрация за 20 септември.

Заявяването на участие за дискусията на 21 септември „Гражданско участие и достъп до информация  за откритото управление“ трябва да се извърши не по-късно от 19 септември  2018 г.
Форма за регистрация за 21 септември.

Поради спецификата на пропускателния режим в сградата на Министерски съвет, направени след посочените дати заявления за участие няма да бъдат взети под внимание.


Екип на „Инициативата партньорство за открито управление"
Източник: Министерския съвет, 14 септември 2018

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

18.01.2019
Парламентът прие на първо четене Закона за социалните услуги Парламентът прие на първо четене Закона за социалните услуги

Единодушно парламентът прие на първо четене Закона за социалните услуги. Това е третият закон, който ...

18.01.2019
Какво да се промени в Общия устройствен план на София? - мнения от обществения форум на 17 януари Какво да се промени в Общия устройствен план на София? - мнения от обществения форум на 17 януари

Как Общият устройствен план (ОУП) на София да се базира на данни, как да се планира средата по-ефек ...

17.01.2019
Пет НПО-та участват в Съвета по съдебна реформа през годината Пет НПО-та участват в Съвета по съдебна реформа през годината

Пет неправителствени организации ще участват в Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за ...