Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
21Покана от МС за участие на граждански организации в две тематични работни срещи в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление"

Покана от МС за участие на граждански организации в две тематични работни срещи в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление"

Уважаеми представители на граждански организации,

 

В рамките на инициативата „Партньорство за открито управление" администрацията на Министерския съвет подготвя Четвъртия национален план за действие на България.

Процесът по подготовката на плана стартира през юни със събиране на предложения на мерки за включване в плана. В периода юни-август 2018 г. бяха получени 58 предложения за мерки от държавни институции и от граждански организации.

Предложенията са обособени в 9 тематични области. Предстои обсъждането им на две тематични работни срещи. Предвижда се по време на дискусиите инициаторите на предложенията да ги представят накратко и в рамките на последвалото обсъждане да се прецени дали предложението ще се включи като мярка в плана за действие.


Първата дискусия ще се проведе на 20 септември (вместо първоначално обявена дата 19 септември) от 11.00 ч. в Гранитна зала. Темата е  „От отворени данни към открито управление" за предложенията в областите „Електронно управление", „Електронно правосъдие", „Отворени данни" и „Цифров растеж".

Програма на дискусията на 20 септември.


Втората дискусия „Гражданско участие и достъп до информация  за откритото управление“ ще се проведе на 21 септември от 9:30 до 14 часа в Гранитната зала на Министерския съвет. Ще бъдат обсъдени предложенията, включени в областите: „Гражданско участие“, „Достъп до информация", „Почтено управление“, „Намаляване на административната тежест“ и „Открити градове“ . Списъкът с предложенията  за мерки и техните инициатори е приложен към поканата.
Програма на дискусията на 21 септември.

При интерес към областите и предложенията в тях, Ви каним да участвате в тематичните дискусии. Може да заявите участие и в двете дискусии чрез попълване на форма за участие, приложена към поканата и изпратена на Ралица Величкова на e-mail: r.velichkova@government.bg .

Заявяването на участие за дискусията на 20 септември „От отворени данни към открито управление“ трябва да се извърши не по-късно от 18 септември  2018 г. Форма за регистрация за 20 септември.

Заявяването на участие за дискусията на 21 септември „Гражданско участие и достъп до информация  за откритото управление“ трябва да се извърши не по-късно от 19 септември  2018 г.
Форма за регистрация за 21 септември.

Поради спецификата на пропускателния режим в сградата на Министерски съвет, направени след посочените дати заявления за участие няма да бъдат взети под внимание.


Екип на „Инициативата партньорство за открито управление"
Източник: Министерския съвет, 14 септември 2018

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

20.05.2019
„Или ще те пребия, или ще те дам на Торбалан”. Само факти за Стратегията за детето „Или ще те пребия, или ще те дам на Торбалан". Само факти за Стратегията за детето

Или ще те пребия, или ще те дам на Торбалан. А току-виж и двете. Домашното възпитание в цяла Европа ...

16.05.2019
Изменения относно вписването на действителен собственик от ЮЛНЦ Изменения относно вписването на действителен собственик от ЮЛНЦ

Народното събрание одобри промени в ЗМИП, чрез които да се намали административната тежест за ...

16.05.2019
Институтът за пазарна икономика Ви поздравява с предстоящия Ден на данъчна свобода! Институтът за пазарна икономика Ви поздравява с предстоящия Ден на данъчна свобода!

Институт за пазарна икономика2019: Денят на данъчна свобода идва на 18 май Преразпределението през ...