Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
19Покана от МС за участие на граждански организации в две тематични работни срещи в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление"

Покана от МС за участие на граждански организации в две тематични работни срещи в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление"

Уважаеми представители на граждански организации,

 

В рамките на инициативата „Партньорство за открито управление" администрацията на Министерския съвет подготвя Четвъртия национален план за действие на България.

Процесът по подготовката на плана стартира през юни със събиране на предложения на мерки за включване в плана. В периода юни-август 2018 г. бяха получени 58 предложения за мерки от държавни институции и от граждански организации.

Предложенията са обособени в 9 тематични области. Предстои обсъждането им на две тематични работни срещи. Предвижда се по време на дискусиите инициаторите на предложенията да ги представят накратко и в рамките на последвалото обсъждане да се прецени дали предложението ще се включи като мярка в плана за действие.


Първата дискусия ще се проведе на 20 септември (вместо първоначално обявена дата 19 септември) от 11.00 ч. в Гранитна зала. Темата е  „От отворени данни към открито управление" за предложенията в областите „Електронно управление", „Електронно правосъдие", „Отворени данни" и „Цифров растеж".

Програма на дискусията на 20 септември.


Втората дискусия „Гражданско участие и достъп до информация  за откритото управление“ ще се проведе на 21 септември от 9:30 до 14 часа в Гранитната зала на Министерския съвет. Ще бъдат обсъдени предложенията, включени в областите: „Гражданско участие“, „Достъп до информация", „Почтено управление“, „Намаляване на административната тежест“ и „Открити градове“ . Списъкът с предложенията  за мерки и техните инициатори е приложен към поканата.
Програма на дискусията на 21 септември.

При интерес към областите и предложенията в тях, Ви каним да участвате в тематичните дискусии. Може да заявите участие и в двете дискусии чрез попълване на форма за участие, приложена към поканата и изпратена на Ралица Величкова на e-mail: r.velichkova@government.bg .

Заявяването на участие за дискусията на 20 септември „От отворени данни към открито управление“ трябва да се извърши не по-късно от 18 септември  2018 г. Форма за регистрация за 20 септември.

Заявяването на участие за дискусията на 21 септември „Гражданско участие и достъп до информация  за откритото управление“ трябва да се извърши не по-късно от 19 септември  2018 г.
Форма за регистрация за 21 септември.

Поради спецификата на пропускателния режим в сградата на Министерски съвет, направени след посочените дати заявления за участие няма да бъдат взети под внимание.


Екип на „Инициативата партньорство за открито управление"
Източник: Министерския съвет, 14 септември 2018

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

19.03.2019
Годишно отчитане на ЮЛНЦ за 2018 – задължения и срокове Годишно отчитане на ЮЛНЦ за 2018 – задължения и срокове

I. НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (НСИ) Всички предприятия с нестопанска цел, в това число ...

19.03.2019
Продължава конкурсът за кандидатстване в Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери Продължава конкурсът за кандидатстване в Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери

Конкурсът за участие в Инициативата за изграждане на бъдещо поколение за граждански лидери се удължава с ...

19.03.2019
Международен конкурс за решения на проблема с енергийната бедност в България (краен срок 12 април 2019) Международен конкурс за решения на проблема с енергийната бедност в България (краен срок 12 април 2019)

MOVE.BG, Ashoka и Schneider Electric Foundation търсят решения на проблема с енергийната бедност в ...